Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu

15-16 Mart 2018’de Teori ve Politika teması altında ikincisi düzenlenecek olan Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da genç sosyal bilimcileri Fakültemize davet ediyor. 100’ün üzerinde katılımcıyla 26 ayrı panelde gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuzu, geçen yılın yarattığı sinerji ve Akademi geleneğimizin verdiği güçle bu yıl uluslararası alana taşıyoruz. Alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulumuz öncelikle, aşağıda belirttiğimiz alt temaların konularına giren, sosyal bilimlerin değişik dallarında lisansüstü çalışmalarını yürüten veya doktor unvanına sahip araştırma ve öğretim görevlileri, okutmanlar ve uzmanlar tarafından gönderilen Türkçe veya İngilizce özetleri değerlendirmeye alacaktır.
Özetlerin gönderilmesi için son tarih, 2 Ocak 2018’dir.

ALT TEMALAR

-İnovasyon ve Girişimcilik
-Sürdürülebilirlik
– Ekonometri
– İstatistik
– Yöneylem araştırması
– Vergi Hukuku
– Kamu Maliyesi

-Sağlık Yönetimi

a) Örgütsel davranış
b) Stratejik yönetim
c) Sağlıkta performans yönetimi
d) E-sağlık, sağlıkta sosyal medya kullanımı
e) Sağlıkta kalite
f) Sağlık hizmetleri pazarlaması
g) Sağlıkta yeni sistemler

-Sağlık Turizmi
-Sağlık Finansman
– Uluslararası ticaret teorileri
– Dış ticaret politikaları
– Küresel tedarik zinciri yönetimi

-Sosyal Teoride Ezeli ve Ebedi Karşılaşmalar

a) Kadın ve Siyasi Mücadele
b) Mekân ve Siyaset
c) Göçmenler ve Milliyetçilik

-Yirmi Birinci Yüzyılda Sosyal Teoriyi Düşünmek

a) Siyaset Felsefesi
b) Sınıf, Sınıf-altı ve Çokluk Tartışmaları

-Kamu Yönetiminde Paradigma Tartışmaları

a) Bürokrasi
b) Yönetişim
c) Yeni Kamu Yönetimi Teorileri

-Rus Devriminin Yüzüncü Yılı: 1917’den 2017’ye

-Güncel Demokrasi Tartışmaları

a) Hükümet Sistemleri
b) Temsil Krizi
c) Modern Demokrasilerin Yeni Eğilimi : Popülizm

– Dünya siyasetinde değişen trendler: Hiyerarşi tartışmaları

a) Uluslararası İlişkiler Teorileri
b) Uluslararası Politik Ekonomi
c) Cinsiyet Çalışmaları (Uluslararası sistemdeki hiyerarşi tartışmalarını, Cinsiyet Çalışmaları ve Feminist Teori ile bağdaştıran bütün konular)

– Sıcak gündem: Çatırdayan birlikler

a) Bağımsızlık Referandumları (Kuzey Irak, Katalonya, İskoçya,…vb.)
b) Bölgesel Birliklerde Sorunlar (Avrupa’da sağın yükselişi, Brexit, Frexit, Oexit, Nexit,…vb.)
c) Yükselen Sosyal Hareketler

– Krizdeki dünya: Terörizm, uluslararası güvenlik ve hukuk

a) Devlet-dışı Silahlı Gruplar
b) Eleştirel Güvenlik Teorileri
c) Deniz Alanları Üzerindeki Çatışmalar ve Güvenlik

– Sosyal Politikada Dönüşümler
– Dijitalleşme ve İşgücü Piyasaları
– Yenilik Ekonomisi, İnovasyon Politikaları ve İktisadi Büyüme
– Demokrasi, Özgürlük Hakları Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma
– Gelişmekte olan Ülkelerde Finansal Piyasalar, Krizin Yeniden Tanımı
– AB Ekonomisi Sürdürülebilir mi? Yeni Ekonomik Entegrasyonlar
– Toplumsal Cinsiyet, Kadın Çalışmaları ve İşgücü Ekonomisi

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet gönderim için son tarih : 02 Ocak 2018
Kabul edilen özetlerin bildirim tarihi : 01 Şubat 2018
Sempozyum Tarihi : 15-16 Mart 2018
Tam metinlerin gönderilmesi : 20 Nisan 2018

Sempozyum web sitesi için tıklayınız