Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Fikirden Yayına Bilimsel Araştırma

Bilimsel araştırma sistematik veri toplama ve bu verileri analiz etme sürecidir. Fikir ile başlayan bu süreç ortaya konan çıktılar aracılığıyla tüm insanlığa sunulur. Ülkemizin küresel alanda bilimsel konulardaki rekabetinin daha üst düzeye çıkarılması, ortaya konan bu çıktıların kalitesi ile önemli derecede ilişkilidir.

Bu etkinliğin amacı, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerden bilimsel araştırma yapma potansiyeli yüksek olanlara, araştırma fikrinden yayın yapmaya kadar uzanan süreçteki temel konulara ilişkin yol gösterici eğitim vermektir. Bu kapsamda, bilimsel araştırmanın temel kavramları, bilimsel araştırma türleri, literatür tarama, araştırma fikrinin geliştirilmesi, yayının özgün değer ve yaygın etkisi, etik ilkeler, hukuksal görev ve sorumluklar, burs ve proje destekleri, araştırmacının görünürlüğü, bilimsel araştırma önerisinin hazırlanması, farklı akademik yazım türleri ve becerileri, bildiri hazırlama ve sunum teknikleri, editör ve hakem gözüyle bilimsel yayın, kapsamında yer alan derslerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Böylelikle bilimsel araştırma konusunda yeterliliği yüksek araştırmacıların geliştirilmesine, SCI, SSCI ve SCI-E indeksli dergilerde yayınlanan Q1 kalitedeki Türkiye kaynaklı eserlerin ve ülkemizin bilimsel rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Katılım Koşulları

Lisans eğitimine ilişkin ağırlıklı genel not ortalaması dörtlük sisteme göre 3,00 ve üzerinde olmak,
Türkiye’de yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan aktif öğrenci olmak veya aynı alanda lisansüstü eğitim görüyor olmak
Etkinlikteki eğitimlere en az %80 oranında katılım sağlayabilecek olmak
TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak
Kayıt

Etkinlikteki katılımcılar ile ders veren öğretim üyeleri arasındaki iletişimin etkin ve verimli olarak gerçekleşmesi açısından katılımcı sayısı lisans öğrencileri için 30, lisansüstü öğrenciler için 50 olmak üzere 80 ile sınırlandırılacaktır. Katılımcılar belirlenirken ilk olarak olarak başvuru sırasına, ardından cinsiyet bakımından mümkün olduğunca eşit dağılıma ve farklı üniversite veya şehirlerden katılım olmasına dikkat edilecektir.

Katılım koşullarını sağlayıp kaydını oluşturmak isten araştırmacıların öğrenci belgelerini ve lisans transkriptlerini 30 Nisan 2022 tarihine kadar muratemirzeoglu@gmail.com adresine e-posta olarak göndermesi gerekmektedir. Kesin ve yedek kayıt listeleri mayıs ayının ilk haftasında duyurulacaktır.