Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriFİLOZOF ÇOCUKLAR - PHİLOSOPHER KİDS eTwinning Projesi

FİLOZOF ÇOCUKLAR – PHİLOSOPHER KİDS eTwinning Projesi

Projemiz ekim ayında başladı ve şubat ayında sona erecektir. Bu süre zarfında Çocukların meraklı sorularını bilme isteğine dönüştürmek, öğrenme ortamına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla projemizi oluşturduk. Düşünen, sorgulayan, fikir yürüten, merak ve ilgisini yeni bilgilere yönelten çocuklarımıza bu yolculukta kolaylaştırıcı olacağız. P4C etkinliklerimize drama, müzik, resim, kodlama çalışmaları da katarak çocuklarımızın sorularına cevaplar bulmaya çalışacağız. Tartışma, bağımsız ve doğru düşünme, akıl yürütme becerilerini arttırmak, dil ve ifade becerilerini kazandırmak, problem çözme yetilerini geliştirmek amacındayız. Proje hedefimiz öğrencilerimizin merak duygularını bilme isteğine dönüştürmek, öğrenme ortamına aktif katılmalarını sağlamak, fikirlerini dile getirebilen, ifade edebilen, doğru akıl yürütebilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Çocukların meraklı sorularına cevaplar bulmayı amaçladığımız projemizde temel yaşam kavramlarının drama, müzik, resim, fiziksel aktivite, kodlama, WEB 2.0 araçlarıyla desteklenerek ders kazanımlarıyla bütünleştirilmesi planlanmıştır. Böylece öğrenme koşullarının iyileştirilmesi ve öğrencinin aktif katılması hedeflenmektedir.

İlk olarak codeweek haftasına ve 4 Kasım Okul Dışarıda Günü etkinliklerine katıldık ve sertifikalarımızı aldık. Hayalimizdeki Dünya’nın resmini açık havada kocaman bir resim kağıdına hep birlikte çizdik. Birlikte tartıştık ve birlikte çizdik.

 

 

 

Sorgulayan, düşünen çocuklar yetiştireceğiz.