Fen Liseleri II. Ulusal Öğrenci Kongresi

Fen Liseleri II. Ulusal Öğrenci Kongresi

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FEN LİSELERİ II. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ ŞARTNAMESİ

Kongrenin Konusu

Madde 1- Konu “Teknolojiye Millî Bakış ve Üretimde Yerlilik” dir.

Kongrenin Amacı
Madde 2- Ülkemizde fen ve matematik alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanı
yetiştirmeye kaynaklık etmek, ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda
yükseköğretime hazırlamak, bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, fen bilimleri alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan fen liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine katkı sağlayacak bu kongrede Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin;
a) Bilimsel çalışmalarının paylaşılması, bilimsel platformlarda sunumu ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,
b) Bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi,
c) Bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya getirilmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı platformların oluşturulması,
d) Bilim ve teknolojiyle ilgili alanlarda yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi,
e) Bilimsel araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması,
f) İletişim ve etkileşimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Kongrenin Kapsamı
Madde 3- Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bu
okullardaki öğretmen ve yöneticiler, alana ilgi duyan, destek sağlayan, bu konuda çalışmalar yapan akademisyenler ve araştırmacılar ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini kapsamaktadır.

Kongrenin Tarihi ve Yeri
Madde 4- Kongre çalışmaları 03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara Pursaklar Fen Lisesi
koordinatörlüğünde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Uygulaması
Madde 5- Konusu “Teknolojiye Millî Bakış ve Üretimde Yerlilik” olan “Fen Liseleri II. Ulusal
Öğrenci Kongresi”nde belirlenen konu başlığına uygun içerikte hazırlanan aşağıdaki konular bildiri olarak sunulacaktır.

5.1 Konular;

A- Bilişim Teknolojileri
• Siber Güvenlik
• Mobil Uygulamalar
• Görüntü İşleme
• Yapay Zekâ

B- Akıllı Sistemler
• Ulaşım Sistemleri
• Akıllı Çevre Yönetim Sistemleri
• Robotik Sistemler
• İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

C- Enerji Teknolojileri
• Yenilenebilir Temiz Enerji (Güneş enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Jeotermal ve Hidrogüç)
• Enerji Depolama
• Nükleer Enerji Sistemleri

D- Savunma ve Havacılık Teknolojileri
• Sensör Ağları
• Hava ve Uzay Araçları
• İnsansız Savunma Sistemleri
• Malzeme ve Üretim Teknolojileri

5.2 Kongre Programı Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

Birinci gün (03.05.2018)
1) Açılış,
2) “Teknolojiye Millî Bakış ve Üretimde Yerlilik” konulu panelin gerçekleştirilmesi,
3) Öğrencilerin bildiri konularına göre gruplara ayrılması,
4) Öğrenciler tarafından onar dakikayı geçmeyecek şekilde bildirilerin sunulması, her bildiri
sunumunun ardından beşer dakikayı geçmeyecek şekilde soru-cevap bölümünün
gerçekleştirilmesi,
5) Belge Töreni.

İkinci gün (04.05.2018)
1) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Kampüsünde öğretmen ve öğrencilere teorik
eğitim verilmesi,
2) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrencilere yönelik derslik ve laboratuvar çalışmalarının yapılması,
3) Öğle yemeği,
4) Kapanış.

Kongreye Katılım ve Başvuru Şekli
Madde 6-Kongreye; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler bildirileri ile katılacak olup bu okullarda görevli öğretmen, yönetici ve yönetici yardımcıları ile alana ilgi duyan, destek sağlayan ve bu konuda çalışmalar yapan akademisyenler, araştırmacılar dinleyici olarak katılabileceklerdir.

Fen Liseleri II. Ulusal Öğrenci Kongresi paydaşlarının düzenleyeceği etkinliklerin duyuru, başvuru ve işleyişi;

6.1 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

6.1.1 Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı fen liselerine ilgili çalışmanın duyurusunun yapılması,

6.1.2 03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Fen Liseleri II. Ulusal Öğrenci Kongresi’ne katılacak öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin izin işlemlerinin mahallinde yapılmasının sağlanması,

6.1.3 Katılımcılardan yönetici/danışman öğretmenlerin yolluk ve yevmiyelerinin kurumlarınca karşılanmasının sağlanması,

6.1.4 Kongre Düzenleme Kurulu’nda görev alacak Genel Müdürlük temsilcilerinin belirlenmesi.

6.2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

6.2.1 Kongre koordinatörü okul ile gerekli protokollerin yapılması,

6.2.2 Kongre Düzenleme ve Bilim Kurullarında, panel ve grup sunumlarında görev alacak
akademisyenlerin belirlenmesi, gerekli hazırlıkların yapılması,

6.2.3 Bilim Kurulu’nca; 02-06 Nisan 2018 tarihlerinde bildiri özetlerinin her ilde bulunan fen
liseleri kendi arasında olmak üzere değerlendirilmesi, Kongrede sunumu yapılacak 81
bildirinin her ilden bir bildiri olacak şekilde belirlenmesi ve 06 Nisan 2018 tarihinde
koordinatör okula bildirilmesi,

6.2.4 03 Mayıs 2018 tarihinde kongrenin yapılacağı salon, sahne düzenlemelerinin yapılması, kongre sürecine ilişkin organizasyonun gerçekleştirilmesi,

6.2.5 04 Mayıs 2018 tarihinde Üniversitede yapılacak konferans, derslik ve laboratuvar
çalışmalarının planlama ve hazırlık çalışmalarının yapılması,

6.2.6 Kongre katılımcılarının yemek ve barınma hizmetlerinin karşılanması,

6.2.7 Katılımcı okullara, bildiri sunan öğrencilere, danışman öğretmenlere ve Kongreye katkı sağlayanlara “Katılım Belgesi” verilmesi.

6.3 Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü

6.3.1 Ankara Pursaklar Fen Lisesinin diğer kurumlarla yaptığı protokollerin uygulanmasının
sağlanması,

6.3.2 Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması

6.4 Ankara Pursaklar Fen Lisesi

6.4.1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Pursaklar Belediyesi ile Kongrenin düzenlenmesine ilişkin protokollerin imzalanması,

6.4.2 Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liselerine Kongre programının e-posta ile
gönderilmesi,

6.4.3 Fen Liselerinden 30 Mart 2018 tarihine kadar gelen bildiri özetlerinin kabulü,

6.4.4 Bilim Kurulu’nca başvurusu kabul edilen 81 bildirinin 06 Nisan 2018 tarihinde ilan edilmesi,

6.4.5 11 Nisan 2018 tarihine kadar bildiri sunacak okullar tarafından Kongre Düzenleme Kurulu’na gönderilen 81 bildirinin tam metninin 13 Nisan 2018 tarihinde Bilim Kurulu’na ulaştırılması,

6.4.6 03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde Kongre etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,

6.4.7 Kongrede sunumu yapılan bildirileri içeren kitabın hazırlanması, bastırılması ve 21-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kongreye katılan fen liselerine gönderilmesi.

6.5 Fen Liseleri

6.5.1 Kongreye Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm fen liselerinin katılması,

6.5.2 12-17 Mart 2018 tarihlerinde kendi okullarında Kongreye ilişkin paylaşımlarda bulunulması,

6.5.3 Kongreye katılım için bildiri hazırlayan 9-10-11. sınıflardan bir öğrenci ile bir danışman öğretmen veya bir yönetici bilgilerinin 30 Mart 2018 tarihine kadar koordinatör okul olan Ankara Pursaklar Fen Lisesine bildirilmesi,

6.5.4 Öğrencilerin hazırlamış oldukları bildiri özetlerinin 30 Mart 2018 tarihine kadar koordinatör okul olan Ankara Pursaklar Fen Lisesine gönderilmesi,

6.5.5 6 Nisan 2018 tarihinde ilan edilen 81 bildirinin tam metninin 11 Nisan 2018 tarihine kadar koordinatör okul olan Ankara Pursaklar Fen Lisesine gönderilmesi,

6.5.6 Bildiri sunacak 81 okul tarafından; 30 Mart 2018 tarihinde istenilen katılımcı listesine ek olarak katılacak bir öğrenci bilgisinin, 11 Nisan 2018 tarihine kadar koordinatör okul olan
Ankara Pursaklar Fen Lisesine bildirilmesi,

6.5.7 03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde Kongre’ye katılımın sağlanması,

6.5.8 Katılımcı öğrencilerin Ankara’ya geliş-gidiş yol giderlerinin okul yönetimlerince yerel
imkânlar ile karşılanması.

6.6 Yerel Ortaklar (Pursaklar Belediyesi)

6.6.1 Kongre koordinatörü okul ile gerekli protokollerin yapılması

6.6.2 Kongrenin yerel ve ulusal basında duyurulması,

6.6.3 03 Mayıs 2018 tarihinde akşam yemeği sonrasında katılımcılara müzik etkinliğinin
gerçekleştirilmesi,

6.6.4 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak kongre etkinliklerine katılımcıların ulaşımlarının
sağlanması.

6.7 Genel Açıklamalar

6.7.1 Kongreye ilişkin yapılacak işlemler ve duyurular Ankara Pursaklar Fen Lisesi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

6.7.2 Bildiri sunacak olan okullar kongreye bir öğretmen/yönetici ve iki öğrenci ile diğer okullar ise bir öğretmen/yönetici ve bir öğrenciyle katılacaktır.

6.7.3 Kongrede bildiri sunulacak alt başlıklar Kongre konu başlığının içeriğine uygun olmak şartıyla katılımcı okullar tarafından belirlenecektir.

6.7.4 Bildirilerin özgün, daha önce yayımlanmamış, herhangi bir kongre veya bilimsel bir
platformda sunulmamış olması gerekmektedir.

6.7.5 Sunum metinlerinin içeriklerinin yasal sorumluluğu bildiriyi sunan öğrenci ile hazırlanmasına destek sağlayan danışman öğretmen ve okul müdürüne aittir.

6.7.6 Bildiri metinlerinde belirtilecek kaynakçada ve içeriklerde, yasaklanmış yayınlar ve KHK ile ihraç edilmiş olan akademisyenlere yer verilmeyecektir. Aksi takdirde her türlü hukuki sorumluluk, bildirinin hazırlanmasına destek sağlayan danışman öğretmen/öğretmenlere ve bildiriyi gönderen okulun müdürüne ait olacaktır.

6.7.7 Her sunum için 10 dakika, soru cevap için 5 dakika süre verilecektir.

6.7.8 Kongreye katılımda 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflar öncelikli olacaktır.

6.7.9 Bildiriler, öğretmen/yönetici rehberliğinde araştırma tekniklerine uygun, bilimsel olarak hazırlanacaktır.

6.7.10 Katılımcıların izin ve görevlendirme işlemleri mahallinde yapılacaktır. Katılımcılardan;
yönetici/danışman öğretmenlerin yolluk ve yevmiyelerinin kurumlarınca; yemek ve barınma
hizmetleri ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

6.7.11 Kongreye katılacak öğrencilerin yemek ve barınma hizmetleri Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi tarafından, Ankara’ya geliş-gidiş yol giderleri ise okul yönetimince yerel
imkânlar ile karşılanacaktır.

6.7.12 Akademik alanda ortak bir dil kullanılması hem literatür taramasının daha hızlı yapılmasına hem de ulaşılan kaynakların daha iyi incelenmesine katkı sağlayacağından, bildiriler APA formatına uygun olarak hazırlanacaktır.

6.7.13 Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

6.7.14 Kongre Düzenleme Kurulu’nun, aynı konuda yoğunluk olması hâlinde önceliği ilk müracaatı yapan okula vermek suretiyle düzenleme yapmaya ve tekrar konu belirleme yönünde iade etmeye yetkilidir.

6.7.15 Bilim Kurulu değerlendirmesi sonucunda 81 il genelinde belirlenen ve Bilim Kurulu’nca başvurusu kabul edilen 81 bildiri 06 Nisan 2018 tarihinde http://pursaklarfenlisesi.meb.k12.tr/ adresinde açıklanacaktır.

6.7.16 Bildiri özetleri ile bildirilerin tam metni [email protected] adresine ili, okulu, konusu, sunum yapacak öğrenci ve danışman öğretmen/yönetici adları da belirtilerek
gönderilecektir.

6.7.17 Kongreye katılmak üzere başvuran okullar, Fen Liseleri II. Ulusal Öğrenci Kongresi
Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden
düzenlemesine ve mevcut şartnamede değişiklik gerektiğinde, değişiklik teklifi Millî Eğitim
Bakanlığının onayına sunulur.

Onay ve Uygulama
Madde 7- Bu Şartname 7 (yedi) maddeden ibaret olup Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile
uygulamaya konulacaktır.

İLETİŞİM
ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ
Saray Cumhuriyet Mahallesi Aktaş Caddesi No:27 PURSAKLAR / ANKARA
Tel: 0312 527 07 97
Fax:0312 527 07 99

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.