Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi

TÜBİTAK 2237 Kodlu Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında “Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimii” isimli proje başvurumuz yapulmıştır. 24-29 Ocak 2022 tarihleri arasında çevrim içi yapılması planlanan proje, Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programında proje tarihi itibari ile 3. veya 4. sınıfa geçmiş veya 4. sınıfta kayıtlı olan öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir. Yapılacak projede ikili grup çalışmasına olanak sağlaması göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 40 kişi olarak belirlenmiştir.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI

Bu proje kapsamında son yıllarda gerek uluslararası gerekse ulusal alan eğitiminde yenilikçi bir öğrenme yaklaşımı olan okul dışı öğrenme ele alınmaktadır. Daha çok öğrencilerin eğlenceli zaman geçirdiği yerler olarak görülen okul dışı öğrenme ortamları, fen öğretiminde önem kazanmış, eğlencenin yanı sıra tamamlayıcı öğrenmelerin gerçekleştiği alanlar olarak ön plana çıkmaya başlamıştır (Lewalter & Geyer, 2009). Öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlerle yapılan araştırmalar incelendiğinde okul dışı etkinliklerin nasıl uygulanacağı yönünde büyük bir boşluk olduğu ortaya çıkmaktadır (Knapp, 2000). Aynı zamanda etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için bu ortamlarda ve sınıf içi tamamlayıcı etkinliklerde amaca uygun olarak bazı öğretim yöntem ve tekniklerin iç içe kullanılması gerekmektedir. Oktay ve ark. (2018) çalışma sonuçlarına göre okul dışı öğrenme ortamlara oldukça az vurgu yapılan ve bu alanda boşluk olduğu düşünülen fen bilimleri alanını zenginleştirmek adına bu projede Eğitim Fakültelerinde Özel Eğitim Öğretmenliği Programında okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri yer alacaktır.

Proje, kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki ana bölümünden oluşmaktadır. Kuramsal eğitimlerde ilk olarak okul dışı ortamlarının ne olduğu, fen eğitimindeki yeri ve önemi, bu ortamlardan etkili yararlanma yolları ile farklı okul dışı öğrenme ortamları tanıtılacak, öğretmen adayalrının okul dışı ortamlarda kullanabilecekleri yöntem ve teknikler tartışılacaktır. Bu bağlamda, araştırma-sorgulama, oyun, yaratıcı drama, problem çözme temelli öğrenme ve bağlam temelli öğrenme yöntem ve teknikleri tanıtılacak ve bunların okul dışı ortamlarda nasıl kullanılacağına yönelik örnekler verilecektir. Kuramsal eğitimlerin ardından, öğretmen adayları 6 farklı kategori altında aşağıda verilen okul dışı öğrenme ortamlarında uygulamalı eğitime alınacaklardır. Proje yürücüsü tarafından önerilen İçerik-Yöntem-Ortam (İYO) bir arada kullanımı yaklaşımı baz alınarak uygulamalı eğitimlerde okul dışı ortam ve kullanılan yöntem eşleşmesi şu şekildedir:

Araştırma ve Uygulama Merkezleri – Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) Simülasyon Merkezi (Problem çözme temelli öğrenme)
Kültür ve Sanat Kurumları – Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı (Yaratıcı Drama)
Müzeler & Bilim Merkezleri – Feza Gürsey Bilim Merkezi (Araştırma-sorgulama)
Okul Bahçeleri – Beytepe Ortaokulu (İşbirlikli öğrenme)
Sanal Ortamlar – Planetaryum (Araştırma-sorgulama)

Etkinliğin son iki günü ikili öğretmen grupları alan uzmanlarının rehberliği ve desteğinde proje kapsamında tartışılan yöntem ve tekniklerle okul dışı ortamlardaki deneyimlerini dikkate alarak örnek bir ders planı hazırlayacak ve bu ders planlarını diğer meslektaşları ve proje ekibi önünde sunacakları bir bilim panayırı yapılacaktır. Grupların oluşturduğu ders planları çalışma sonunda hem kitapçık şeklinde basılı hem de proje internet sayfasında açık erişime sunulacaktır. Proje kapsamında yapılan etkinliklerin öğretmenlerin okul dışı ortamlara ilişkin bilişsel yapılarındaki etkisini tespit etmek amacı ile kavram haritaları ve yansıtıcı yazma etkinlikleri kullanılacaktır.

Düzenleme Kurulu Başkanı/Koordinatör

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı

06800 Beytepe – ANKARA

Tel: (0312) 2978618- (0312) 7805618
Belgegeçer: (0312) 299 2083 / 2978600

e-posta :okuldisiogrenme@gmail.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

12 + 11 =