Experiment And Code Projemizle Öğrencilerimiz Kendi Deneylerini Kodladı

Projemizde öğrencilerimiz bir yandan bilimadamlarını tanırken diğer yandan kendi  deneylerini yaparak somut ve kalıcı öğrenme sağladılar, kodlama etkinliklerini hafta hafta  pekiştirerek kendi  deneylerini kodlama yetisine sahip oldular. Ayrıca Web 2.0 araçlarını logo, afiş , deneylerini düzenlerken ve  kodlama etkinlikleri ile çalışma yaparken etkin bir şekilde kullandılar. Hem eğlenceli hem de öğretici hem de yaratıcı bir serüvende yol aldılar.