Esere Saygılı Korsana Karşıyız konulu 5. Ulusal Slogan, Logo ve Afiş Yarışması

Afiş Yarışması

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul, lise ve dengi okul öğrenci ve öğretmenlerine yönelik, Esere Saygılı Korsana Karşıyız konulu “5. Ulusal Slogan, Logo ve Afiş Yarışması” ve her bölgeden seçilen bir ildeki ortaokul ve lisede telif hakları ve yarışmayla ilgili seminerler düzenlemektedir.

Esere Saygılı, Korsana Karşıyız

5. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması Projesi

1.1. Faaliyetin Amacı ve Hedefleri:
“Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” adlı 5. Ulusal korsanla ilgili slogan-logo ve afiş yarışması projesi, İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından 2010-2014 yılları arası toplam 4 yılda Ankara ili içindeki tüm ortaokul ve liseleri kapsayan yarışmada şekillenen; 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde yapılan ulusal yarışmayla eser kavramını öğrencilere öğretmek ve halkımızı özellikle de Ortaokul ve Lise öğrencileriyle beraber Eğitim-Öğretim çalışanlarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanuna göre her türlü korsana karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan birinci boyutu bilgilendirme seminerleri; ikinci boyutu korsanla ilgili slogan-logo ve afiş yarışması olan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Amacımız, bu seminerler ve yarışmayla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun öğrencilere anlatılması, telif hakları konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Türkiye’de telif hakları uygulamasının Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla mukayese edilerek ülkemizdeki telif hakları standartlarının gelişimine katkı sağlanması ve korsanın zararlarını anlatılarak korsanla mücadele edilmesidir. Özellikle korsanla ilgili afiş ve logolardan dereceye girecek olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir teklifle bildirilecek ve korsana karşı çıkacak okullar ve eğitimciler adına okullara “korsana karşı olunduğunu anlatan” bir bayrak asılması öngörülmektedir.

Bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz, bugün ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya bulunduğu telif hakkı ihlalleri ve korsan konusunda bilinçlenecek ve bu konuda duyarlılıkları gelişecek hayat karşısındaki duruşlarını sağlamlaşacak; Atatürk’ün hedefine, ilkelerine uygun birer yurttaş olarak O’nun “En büyük eserimdir.” dediği Cumhuriyetimizi emanet olarak üstlenecek öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına inancımız tamdır.

Genel Amaçlar:
* Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin, öğretmenlerle beraber eğitim çalışanlarının “Telif Hakları ve Korsan” konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi,

* Özellikle bilişim alanında telif hakkı ihlallerini anlatmak ve çözüm üretmek,

*5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu anlatmak,

*Her türlü korsanın ülke ekonomisine verdiği zararları kavratmak,

*Korsanla oluşan vergi kaybını önlemek,

*Korsan yayın ve orijinalleri arasındaki farkları kavratmak,

*Telif haklan ve korsan konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi,

*Avrupa Birliği telif hakları standartlarıyla Türk standartlarının uyumlaştırılmasına katkı sağlanması ve korsanla mücadele edilmesi.

* Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin korsan eserlerden uzak durmasını sağlamak,

* Verilecek paneller ve seminerlerle sanatı ve sanatçıyı korumak,

*Bu projeyle fikri mülkiyet kavramını öğrencilerimize öğretmek,

*Ortaya çıkan slogan-logo ve afişlerin toplum içinde yaygınlaşmasını sağlamak,

* Öğrenciler arasında ve toplumda esere ve emeğe saygının oluşmasını sağlamak.

1.1. Faaliyet İçin Seçilen Hedef Bölge ve Hedef Kitle
9 aylık proje dönemi boyunca Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde (toplamda 45.000 okul) yapılacak slogan-logo ve afiş yarışması ile Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine ve halka ulaşılacak, 7 coğrafi bölgemizin her birinde Milli Eğitim Bakanlığından alınacak izinle bir okullar bir araya toplanıp telif hakları ve korsanla ilgili seminer ve paneller düzenlenecektir.

Seminerlerde telif haklarının ne olduğu, eserin ne olduğu, eser sahibinin kim olduğu, eser sahibinin haklarının ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek makamların neler olduğu, korsan kavramı ve korsanın zararları gibi konular ele alınacaktır.

Her bir seminere birisi Telif Hakları Genel Müdürlüğümün belirleyeceği en az 1 konuşmacı katılacak olup, konuşmacının konuşma süresi kısa tutularak özellikle öğrencilerin sorularına cevap verilecek ve katılımcıların aktif katılımı sağlanacaktır. Katılımcılara öğretim seviyelerine uygun kitap, üzerinde projenin ismi yazan kalem, anahtarlık; bloknot, Korsana Karşıyız yarışma rozeti, telif haklarını anlatan Türkiye’de Telif Hakları kitabı, Telif Hakları Bülteni, Telif Hakları Broşür ve İLESAM’ı ve meslek birliklerini tanıtan İLESAM Tanıtım Broşürü dağıtılacaktır.

Hedef Bölge: Türkiye’deki tüm ortaokul ve liseler.

Hedef Kitle: Türkiye’deki tüm ortaokul ve liselerde okuyan bütün öğrenciler, eğitim çalışanları ve öğretmenler.
Hedef bölge içindeki okullarda düzenlenen seminerlerde öğrenciler telif hakları konusunda bilgilendirilecek ve korsanın zararları, ülkemizin uğradığı ve kaybı ile birlikte sanatın ve sanatçının kaybı anlatılacaktır.
Seminerlerle bilinçlenen öğrencilerle gelecekte bilinçli tüketiciye ulaşılacaktır.
Özellikle korsan kavramı ve korsanın zararları seminerlerde işlenecektir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu ve telif hakları ihlallerinin ve korsanla ilgili bilinçlenen vatandaşlar sayesinde kanunu ihlal etmesinin önüne geçilecek ve devletimizin vergi kaybının önüne geçilecektir.
Etkinlikler sonrası Türkiye içinde hem yakın zamanda hem de gelecekte telif hakkı ve korsan ihlallerinin azalacağının ve önleneceği bir gerçektir.

ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ 5. ULUSAL SLOGAN LOGO ve AFİŞ

YARIŞMASI ŞARTNAME

KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Türkiye’deki tüm Ortaokul ve Liselerde okumakta olan öğrenciler katılabilir.

2. Yarışmaya her okuldan slogan-logo ve afiş alanından, her alanda en çok 3 öğrenci katılabilecektir.

3. Katılımcı öğrenciler hem slogan, hem logo hem de afiş yarışmasına katılabilir. Logo ve afişler A- 4 kağıdına çizilecek ve renkli de olabilir. Logo ve afişler bilgisayar ve elle çizilebilir.

4. Yarışmaya katılacak slogan-logo ve afişler Okul Müdürlüğünün resmi yazıları ile İLESAM’a gönderilecektir.

5. Slogan-logo ve afişler öğrencilerin kendi ürünleri olacaktır ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Daha önceden yarışmada derece almış olan öğrenciler yarışmaya katılamazlar.

6. Yarışmayla ilgili her türlü bilgiye www.korsanakarsiyiz.com adresindeki web sitesinden ve İLESAM Genel Merkezi aranarak ulaşılabilir.

7. Yarışmaya katılan öğrencilere ait slogan ve logoların kullanım hakkı eser sahibine aittir.

DEĞERLENDİRME :

1. Slogan-logo ve afişler İLESAM tarafından oluşturulacak ön seçici kurul tarafından ön elemeden geçirilecek daha sonra asıl seçici kurul tarafından dereceye girenler belirlenecektir.

2. Yarışma sonunda dereceye giren ve katılan eserler yarışma bitiminden önce katılan öğrencilere ve katılım gösteren okullara eser sahiplerinin izniyle ücretsiz dağıtılmak üzere bir defaya mahsus bitaplaştırılabilir.

3. Asıl Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşur:
Asıl Seçici Kurul İLESAM’m belirleyeceği 3; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Elakları Genel Müdürlüğü’nün bildireceği 2 ve Milli Eğitim Bakanlığımın bildireceği 2 toplamda 7 isimden oluşacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ :
1. Yarışmaya son katılım tarihi 17 Nisan 2019’dur.
2. Yarışma sonuçları Nisan 2019 sonuna kadar www.ilesam.org.tr adresindeki İLESAM’ın web sitesinde açıklanacak ve ödül töreni Mayıs ayı başında Ankara’da
yapılacaktır. Yarışma dereceye giren öğrencilerin ve refakatçilerinin yol, konaklama ve iaşe bedelleri İLESAM tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM BİÇİMİ :
Okullar yarışmaya katılacak öğrencilerin slogan logo ve afişlerini resmi yazı ile İLESAM’a (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) gönderecektir. İLESAM Adres: İzmir 1. Cadde, No:33/16, Aydın Apartmanı, Kat:4, Kızılay/Ankara Tel:419 49 38- Belgeçer:419 49 39

ORTAOKUL SLOGAN- LOGO VE AFİŞ DALINDA ÖDÜLLER :
BİRİNCİYE : Dizüstü Bilgisayar + Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti
İKİNCİYE : Tablet Bilgisayar-!- Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti
ÜÇÜNCÜYE : Dijital Fotoğraf Makinesi + Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti

LİSE SLOGAN- LOGO VE AFİŞ DALINDA ÖDÜLLER :
BİRİNCİYE : Dizüstü Bilgisayar + Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti
İKİNCİYE : Tablet Bilgisayar+ Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti
ÜÇÜNCÜYE : Dijital Fotoğraf Makinesi + Plaket ve Katılım Belgesi+Kitap Seti

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin