Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam

Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam

Değerli Katılımcılarımız,
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İZFAŞ organizatörlüğünde bu yıl üçüncüsü 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” ana teması ile düzenlenecek Uluslararası ENGELSİZMİR 2018 Kongresi’ne sizleri davet etmekten memnuniyet duymaktayız.

2013 yılında “Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri” ismiyle düzenlenen ilk kongrenin çıktısı olan “Kırmızı Bayrak” uygulaması Türkiye’de bir ilk olma niteliğini halen korumaktadır. “Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar” ismiyle 2016 yılında düzenlenen ikinci kongrenin çıktısı “İzmir Engelli Farkındalık Merkezi”nin de bir başka belediyede benzeri bulunmamaktadır. Başlangıcından bu yana iddialı bir şekilde devam eden Engelsizmir Kongre’sinin üçüncüsü “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” ana teması altında 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Kongre hazırlık çalışmaları kapsamında; kongrenin ana temasını oluşturacak öneri ve fikirlerin paylaşıldığı, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, üniversiteler ve kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı bir dizi toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılarda getirilen öneriler ışığında Engelsizmir 2018 Kongresi’nin ana temasının “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” olması noktasında fikir birliğine varılmıştır.

Engelsizmir 2018 Kongresi’nin temel amacı, engellilerin istihdamına yönelik engelsiz üretim modellerini, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan örnekleri üzerinden inceleyerek, engelsiz üretim modelleri ve istihdam konusundaki farklı ve yararlı uygulamaların İzmir örneğinde hayata geçirilmesinin olanaklarını aramak ve istihdam konusunda da kentte ayrımsız bir yaşamın koşullarını tartışmaya açmaktır. Kongrede konular Uluslararası ve Ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmacılarla, bildiri sunum ve atölyeler şeklinde ele alınacaktır. Türkiye’den ve Dünya’dan alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler kongremize davetlidir.

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle…

ENGELSİZMİR 2018 KONGRESİ YÜRÜTME KURULU

http://www.engelsizmir.org/tr/Anasayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.