Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu

31 Mayıs – 02 Haziran 2012
AMAÇ – KAPSAM
   Bu sempozyumun temel amacı başta eğitim olmak üzere Artvin ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt altına alınması ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak; Artvin Valiliği ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen bu etkinliği, şehrimizin her türlü sorunların tartışıldığı, bilimsel çözüm yollarının arandığı bir bilgi şölenine dönüştürmektir. Ulaşılacak bilgi birikimi, bildiri tam metinleri kitabında veya CD’sinde yayımlanacaktır. Bu sayede Artvin ve yöresiyle ilgili yapılacak eğitim odaklı her türlü araştırma çalışmalarına ve üretilecek politikalara bilimsel bir kaynak eser oluşturulacaktır. Bu çerçevede, sempozyum, ”eğitim toplumun aynasıdır” düşüncesini temel alarak, Artvin şehrinin sorunlarını tespit edilmesini, bu sorunlardan yola çıkarak problemlerin çözümü için stratejiler ve vizyon oluşturulmasını; ayrıca bu sürecin geniş bir katılımla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Sempozyumda ortaya konulacak değerler ve bilimsel veriler, Artvin’in sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasına ve daha iyi tanınmasına yol açacak projeler geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI
Eğitim
Turizm
Ekoloji
Çevre ve Kentleşme
Sosyal ve Ekonomik Yaşam
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Tarihi  31 Mayıs – 02 Haziran 2012
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2012
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 12 Mart 2012
Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi 27 Nisan 2012
İLETİŞİM
Arş.gör. Melike ÖZER

0543 413 62 03

 
Arş.gör. Özkan ÇIKRIKÇI
0535 790 14 14

 
Tel      : +90 466 215 10 00
Fax     : +90 466 215 10 42

 
E Mail : [email protected]