DÖNÜŞÜME EL AT ,HAHATA RENK KAT e TWINNING PROJEMİZ

Dönüşüme El At, Hayata Renk Kat projesi 08/07/2020 tarihinde başlayıp Mayıs 2021 tarihinde bitmiştir. Proje aktif olarak Türkiye’den katılan dokuz ortak ile yürütülmüştür.
Projemizin temel amacı; kaynakların gereksiz kullanımını önlemek, çöp atık miktarını azaltmak, geri dönüştürülebilir malzemeleri sanatla yoğurarak tekrar kullanıma kazandırmak üzerine kurulmuştur. Çevre farkındalığı da yaratmak istediğimiz projede; yapılan etkili çalışmalar sayesinde ekoloji okuryazarlığını da gerçekleştirmeyi amaçladık.
Öncelikle doğayı kirleten pil, plastik, poşet ve benzeri atıklardan çevreye zararları konusunda müfredat ilişkili çalışarak okulu, aile ve çevreyi bilinçlendirme, bunun yanında olumlu örnekler göstererek çevre bilincini arttırmaya katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Atıkların çöp olmadığını bunların doğaya verdiği zararları en aza indirmenin geri dönüşüm ile sağlandığını bu konuda ekonomiye de olumlu katkı sağlanması bilincini geliştirerek okul ve çevre üzerinde olumlu etkileri olan etkinlikler yapılmıştır.

kus kompost