DOĞAL AFETLERLE BİLİNÇLİ MÜCADELE(CONSCİOUS STRUGGLE AGAİNST NATURAL DİSASTERS)

Kuruculuğunu Aytül ALTUNÖZ ve Baraian Surd STANCA ‘nın yapmış olduğu DOĞAL AFETLERLE BİLİNÇLİ MÜCADELE(CONSCİOUS STRUGGLE AGAİNST NATURAL DİSASTERS) adlı etwinning projesi 4 Romanya,1Azarbeycan ve 10 Türk ortak tarafından yürütülmeye başlandı. Öğrencilerimizi doğal afetler konusunda bilinçlendirme,web2 araçlarını etkin kullanma ,dijital okuryazarlık kazandırma, sosyal sorumluluk ve bilinç sahibi bireyler yetiştirme hedeflenmektedir.

etwinning projesi
etwinning projesi