DIGITAL ACADEMY PROJESİNİN SONUNA GELDİK.

Türkiye, Moldova, Romanya ve Ukrayna ile birlikte 14 öğretmen 140 öğrenciyle yürüttüğümüz Digital Academy eTwinning Projemizin sonuna geldik. Dijital beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi, dijital okuryazarlık, çevrimiçi güvenlik risklerinin bilinmesi ve dezenformasyonla mücadelenin öğrenilmesi dijital çağa uyum sağlamanın temel unsurlarıdır.

Projemizde öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışmaları ile dijital okuryazarlık bilinci ve dezenformasyonun önlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Öğrenciler, dijital eğitim ekosisteminde akran etkileşimi, eğlenceli bir ortamda öğrenme, kültürel değerlere ve etik standartlara saygılı kaliteli öğrenme içerikleri oluşturmaya yönelik etkinliklerde bulunmuşlardır. Ayrıca medyanın belirlediği yaşam alanlarını güvenli platformlarla korumayı öğrenmeye, teknolojiyi bilinçli ve etkin kullanma becerilerini geliştirilmeye çalışılmıştır.