CODİNG LEARNNİNG PROJEMİZ PANDEMİ SÜRECİNDE ARA VERMEDEN KODLAMALARA DEVAM ETTİ

Kodlama ile analitik ve eleştirel düşünme becerileri algoritmik bakış açısı geliştiren öğrenciler olaylar karşısında düşünerek hareket etmeyi, planlı hareket etmeyi öğrendiler. gurupla çalışma işbirliği ve paylaşım duyguları gelişti. Derslere entegre ederek tüm derslerimizde ve özellikle matematik dersinde kullandık.