Çizgilerle Bolu – Eskiz Yarışması

ÇİZGİLERLE BOLU
ESKİZ YARIŞMASI

ŞARTNAME

1. GENEL BİLGİLER

Eskiz, grafik olarak düşünmenin bir yoludur. İster bir gezide ya da tasarıma hazırlık aşamasında var olanı resmetmek amacıyla yapılmış olsun, isterse olmayanı tasarlamada bir düşüncenin görselleştirilmesi amacıyla yapılsın, eskiz, fikir, düşünce ve izlenimlerin görsel olarak kağıda aktarılmasıdır. Eskiz türleri arasında yer alan “Görsel İzlenim Eskizleri”, görüneni değil, görüleni kağıda aktarır. Bu aktarımda öne çıkan, eskiz sahibi sanatçının bakışı ile gördüğü ve görülmesini istediğidir. Siluet, doğadan bir çerçeve, kent dokusunu gösteren bir sokak veya bir konut, ya da yapılı çevrenin bir parçası eskize konu olabilir.

2. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Çizgilerle Bolu yarışması, merkez ve diğer ilçeler dahil olacak şekilde Bolu ili sınırları içinde yer alan bütün yerleşim birimlerini ve bu birimleri meydana getiren yapılı çevreyi konu edinmektedir.

Yarışmanın amacı,
● Elde edilecek eskizlerle Bolu’nun yapılı çevresinin sanatçılar tarafından nasıl görüldüğünü ortaya koymak,
● Bolu’da gözden kaçan ama bir değer taşıdığı düşünülen çevreleri sanatçı gözüyle görünür kılmak,
● Bolu’da bilinen ve herkese açıkça görünen yapılara ve çevrelerine ilişkin yeni bir bakış geliştirmek ve
● Yaşanan çevreye ilişkin olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koyan bir farkındalığın oluşmasını sağlamaktır.

3. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

Çizgilerle Bolu Eskiz Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği tarafından düzenlenmektedir.

4. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bolu eskizlerinin elde edilmesinin hedeflendiği Çizgilerle Bolu Eskiz Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği esas alınarak, tek aşamalı, bölgesel, güzel sanat eserleri yarışması olarak düzenlenmektedir.

5. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılabileceklerdir. Yarışma ekip olarak katılıma açık değildir. Aşağıdaki şartları sağlayan yarışmacılar kayıt yaptırarak yarışmaya katılabilirler.

a. Yarışmaya her meslek grubu ve disiplinden profesyoneller ve öğrenciler katılabilir. Yarışmaya katılmak için mimar olmak şartı aranmaz.
b. Yarışmacıların, yarışma şartnamesinin 6. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.
c. Yarışmacıların, yarışma şartnamesinin 8. maddesinde istenenleri eksiksiz olarak teslim etmeleri şarttır.
d. Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır:
● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
● Jüri üyelerini ve raportörleri öneren belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
● Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.
e. Bu şartlara uymayanlar, dosyalarını teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

6. YARIŞMAYA KAYIT VE ŞARTNAME TEMİNİ

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
Yarışmacılar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği’nden ücretsiz olarak temin edebilecekleri kayıt formunu eksiksiz doldurarak, yarışma süresinin son gününe kadar raportörlüğe teslim etmekle yükümlüdürler. Kayıt formunda aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:
● Uyruğu ve TC kimlik numarası (yabancı uyruklular için pasaport numarası)
● Mesleği
● Açık adresi
● İletişim bilgileri (telefon numarası, varsa faks numarası, e-posta adresi)

Şartname dışında yarışmacılara verilecek başka bir belge yoktur. Şartname Temini:
Mail: [email protected]
www.facebook.com/cizgilerlebolu

7. JÜRİ ÜYELERİ, RAPORTÖRLER VE TEKNİK EKİP

Danışman Jüri Üyeleri

1. Ali Hakkan, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı
2. Hasan Tahsin Selçuk, Yrd. Doç. Dr. Mimar, AİBÜ Mimarlık Bölüm Başkanı
3. Semih Dimicioğlu, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Bolu Temsilcisi

Jüri Üyeleri

1. Cengiz Bektaş, Yük. Müh. Mimar, Yazar
2. Necati İnceoğlu, Prof. Dr. Mimar, Yazar
3. Yurdaer Kalaycı, Resim Sanatçısı
4. Arzu Dursil, Yrd. Doç. AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
5. Ayşegül Gürdal Pamuklu, AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
6. Can Karagülle, Yard. Doç. Dr. AİBÜ Mimarlık Bölümü
7. M. Ümit Meterelliyöz, Mimar, AİBÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi

Raportörler

1. Aslı Ceylan, AİBÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi
2. Ahmet Hamit Gül, AİBÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi
3. Ceren Kızılkaya, AİBÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi
Yarışmanın raportörlük iletişim bilgileri şu şekildedir:

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği
Tabaklar Mahallesi Ferit Talay Caddesi 26/1 BOLU Tel: 0 374 212 59 67
Mail: [email protected]
www.facebook.com/cizgilerlebolu

Teknik Ekip

1. Mehmet Saner, AİBÜ Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi
2. Ceren Kızılkaya, AİBÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi
3. Büşra Yetim, AİBÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi
4. Ahmet Hamit Gül, AİBÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi
5. Öznur Fil, AİBÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi
6. Aslı Ceylan, AİBÜ Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi

8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmacılar toplam 2 taneyi geçmeyecek şekilde, birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler. Aynı yarışmacı için tek bir kayıt açılacak, aynı kimlik zarfı ile aynı yarışmacıya ait bütün eserler tek bir zarfta teslim edilecektir.

1. Sunum

● Yarışmacılar, eskizlerini dikey olarak kullanacakları 35×50 cm boyutlarındaki siyah fotobloklara sabitlenmiş olarak sunmalıdırlar.
● Eskizler, üstüne sabitlenecekleri fotoblok boyutunu aşmamak kaydıyla, istenilen boyutta yapılabilir.
● Her bir fotoblokta sadece bir eskiz bulunmalı ve eskizler yatayda ve düşeyde ortalanarak sabitlenmelidir.
● Eskiz tekniği, renk kullanımı ya da eskizin üzerine yapıldığı pafta/kağıt konularında herhangi bir sınırlama yoktur.
● Yarışmacılar, toplamda 2adeti aşmamak koşuluyla, birden fazla eskizle yarışmaya katılabilirler.
● Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları her bir eskiz için, eskizini yaptıkları yerin ya da yapının adını eskiz üzerinde el yazısıyla ya da fotoblok pafta üzerinde bilgisayar çıktısı yapıştırmak suretiyle belirtmelidirler.
● Her yarışmacının iki harf ve dört sayıdan oluşan bir rumuzu bulunacak, teslim edilen her bir eskiz için bu rumuza eklenmiş bir sıra numarası bulunacaktır (A12B34-1, A12B34-2 gibi). Rumuz, her bir eskizin sabitlendiği fotobloğun sağ üst köşesinde yer alacaktır. Ayrıca yarışmacının iki harf ve dört sayıdan oluşan rumuzu da (A12B34 gibi) teslim edilen bütün belgelerin (CD, kimlik zarfı, ambalaj) sağ üst köşesinde yer alacaktır.
● Yarışmacılar, eskiz çalışmalarını, daha sonra olası çeşitli yayınlarda kullanılmak üzere, 300 dpi çözünürlükte taratmalı ve TIFF ya da JPEG (sıkıştırma kalitesi 12 olmak üzere) formatında, taranan eskizin rumuzu ile aynı dosya adını vererek dijital ortamda kaydetmeli ve bunları bir CD ile teslim sırasında, yarışmacının rumuzu CD üzerinde ve varsa CD zarfının sağ üst köşesinde yazılı olacak şekilde teslim etmelidir.

2. Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, eskizlerinin yer aldığı ve sağ üst köşesinde iki harf ve dört sayıdan oluşan rumuzlarının (A12B34 gibi) yer aldığı kapalı ambalajın içine, yine sağ üst köşesinde aynı rumuzun, zarfın rumuzun bulunduğu yüzünde “Çizgilerle Bolu Eskiz Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresinin bilgisayar çıktısı olarak yazıldığı/yapıştırıldığı bir kimlik zarfı eklemelidirler. Bu kimlik zarfının içinde şu belgeler bulunacaktır:
● Yarışma Kayıt Formu
● Nüfus Cüzdanı fotokopisi (yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi)
● Hangi meslek grubundan olduğunu gösteren belge (son mezun olunan okulun diploma fotokopisi ya da devam edilen okulun adını, bölümünü/sınıfını, öğrenci numarasını gösteren öğrenci belgesi

Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, eserleri ödül kazanmasa dahi kimliklerinin açıklanarak eserlerinin sergilenmesini ve Mimarlar Odası tarafından çeşitli yayınlarda kullanılmasını kabul etmiş sayılacaklardır.

9. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı : 17 Eylül 2013
Yarışmaya Katılma ve Teslim için Son Tarih : 25 Ekim 2013
Jüri Değerlendirme Toplantısı : 26-27 Ekim 2013
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 29 Ekim 2013

10. ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Eserler ve yarışmacılardan istenen diğer belgeler en geç 25 Ekim 2013 Cuma günü saat 17:00’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği, Tabaklar Mahallesi Ferit Talay Caddesi 26/1 Bolu adresindeki raportörlüğe elden teslim edilmeli veya kargo ile aynı tarih ve saate kadar ulaştırılmalıdır. Kargo ile gönderilen eserlerin ilgili adrese ulaşmasında yaşanacak gecikmeler yarışmacının sorumluluğundadır. Teslim tarihi ve saatine kadar teslim adresine ulaştırılmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. RUMUZ VE AMBALAJ

1. Yarışmacı Rumuzu
Her yarışmacının iki harf ve dört sayıdan oluşan bir rumuzu olacaktır.

2. Eser Rumuzu
Yarışmaya katılan her eserin, yarışmacı rumuzuna eklenen sıra numarası ile oluşturulan bir eser rumuzu bulunacaktır.

3. Ambalaj
Teslim ambalajında bulunması gerekenler şunlardır:
■ 35×50 cm boyutundaki siyah fotobloklar üzerine merkezi olarak sabitlenmiş, sağ üst köşesinde eser rumuzu bulunan eskizler
■ Sağ üst köşesinde yarışmacı rumuzu, aynı yüzde “Çizgilerle Bolu Eskiz Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi bulunan zarf
■ Eskizlerin sayısal ortama aktarılmış kopyalarını içeren CD Teslim ambalajı üzerinde, sağ üst köşede yarışmacı rumuzu yer alacak, aynı yüzde “Çizgilerle Bolu Eskiz Yarışması” ibaresi ile “TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği, Tabaklar Mah. Ferit Talay Cad. 26/1 Bolu” adresi bulunacaktır.

12. GİZLİLİK

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

● Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (eserler, kimlik zarfı, CD, proje ambalajı) kimlikler gizli olacak, sadece rumuzlar görünecektir.
● Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
● Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların kimlik zarfları, jüri değerlendirmesini tamamladıktan sonra, sonuçların ilanı ve sergi için açılacaktır.

13. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Yarışma şartnamesinin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen esaslara uymayan, ya da eserlerin, kimlik zarfı, CD, ambalaj gibi üzerinde sadece rumuz bulunması gereken belgelerin herhangi bir yerinde eser sahibini belirten bir işaret bulunan eserler, jüri kararıyla tutanağa geçirilmek kaydıyla yarışmadan çıkarılır.

14. ÖDÜLLER

Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen çalışmalara aşağıdaki ödüller verilecektir.

1. Ödül : 2.500 TL 1. Mansiyon : 500 TL
2. Ödül : 1.500 TL 2. Mansiyon : 500 TL
3. Ödül : 1.000 TL 3. Mansiyon : 500 TL

15. SONUÇLARIN İLANI, ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ

Çizgilerle Bolu Eskiz Yarışması’nın sonuçları 29 Ekim 2013 Salı günü Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği tarafından açılacak sergide ilan edilecektir. Ödüller, sergi açılışında gerçekleştirilecek bir törenle, dereceye giren eser sahiplerine verilecektir.

16. TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ

Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olmakla birlikte, yarışmaya bir ya da birden fazla eserle katılan her yarışmacı, eserlerinin, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, Ankara Şubesi ve Bolu Temsilciliği tarafından eser sahiplerinin isimlerinin belirtilmesi şartı ile çeşitli sergi ve yayınlarda kullanılmasını ve yayın hakkının TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bolu Temsilciliği’nde bulunması şartını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu koşulları kabul ederler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin