ÇIĞLIK/SCREAM eTwinning Projesi

eTwinning Projesi
eTwinning Projesi

Projemizin ana hedefi 21.yüzyılın teknolojik okur yazarlığı, bilimsel düşünme, araştırma, inceleme, merak etme, sorgulama becerileri ile eleştirel düşünme becerileri gelişmiş bireylerini yetiştirirken aynı zamanda insani değerleri yüksek, toprak, su, hayvanlar ve bitkiler konusunda bilinçli nesiller yetiştirmektir.

Projemizde su, toprak, hayvanlar ve bitkiler temalarını proje ortaklarımızla ve öğrencilerimizle işbirliği içinde eğlenerek, öğrenerek işliyoruz.

Amacımız sokakta yaşayan sokak hayvanlarına duyarlı olan nesiller yetiştirmek, ekonomik ve verimli su tüketimi alışkanlığı ile suyu koruma bilinci geliştirmek yaşayan tüm canlıların hayatında büyük bir öneme sahip suyun, tüketimi konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi,
Verimli topraklarımız neden azalıyor öğrenmek ve toprağı verimli hale getirebilmek için çözümler üretmek, bitkilerin insan ve hayvan yaşamındaki önemini kavratmaktır. Kısacası öğrencilerimize, hayvanların, toprağın, suyun ve bitkilerin çığlığını fark ettirmektir.

Projemizle ilgili çalışmalarda öğrencilerimize düşünme, araştırma ve sorgulama olanağı sağlamayı amaçladık. Deneyler ile yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya çalıştık. Steam etkinliklerimiz ile öğrenmeyi kalıcı ve eğlenceli hale getirdik. Etkinliklerimizi müfredeta uygun olarak ortaklarımızla iş birliği içerisinde 5 aylık bir süreçte tamamlamaya çalışmaktayız.

Projemizin sonunda öğrencilerimiz sokakta yaşayan sokak hayvanlarına duyarlı, ekonomik ve verimli su tüketimi alışkanlığı ile suyu koruma bilinci gelişmiş, yaşayan tüm canlıların hayatında büyük bir öneme sahip suyun, tüketimi konusunda bilinçlenmiş, verimli topraklarımızın azalma nedenlerini bilen ve toprağı verimli hale getirebilmek için çözümler üreten, bitkilerin insan ve hayvan yaşamındaki önemini kavrayan bireyler olacaklardır.