BİYOLOJİ DERSLERİNE STEAM YAKLAŞIMI: BIOSTEAM PROJESİ

Çağımızda eğitimin tek bir disiplin ile değil farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla (disiplinler arası yaklaşımla) bireylerde tasarım yeteneğinin, yaratıcı düşünmenin ve analitik bakış açısı kazanmanın mümkün olduğu görülmüştür. Disiplinler arası yaklaşım, öğretim programlarının alt yapısını oluşturan farklı alanların birlikte kullanılması mantığına dayanmaktadır. Disiplinler arası yaklaşım temeline dayanan uygulamalardan biri de 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirebilmek amacıyla eğitimde STEM uygulamalarıdır. STEM, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşmuş bir yaklaşımdır. STEM disiplinlerine Sanat’ın entegrasyonu ile STEAM adını almıştır. STEAM yaklaşımının temeli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilmek için fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerine ait becerilerin kullanılmasıdır. Biyoloji derslerinde ise fen ve matematik disiplinlerinin kullanıldığı ancak mühendislik, teknoloji ve sanatın yeterince kullanılmadığı fark edilmiştir. Biyoloji derslerinde STEAM yaklaşımının önemini vurgulamak ve yaygınlaştırmak amacıyla MBA Okulları biyoloji öğretmenleri olarak uluslararası eTwinning Biosteam projesi tasarlanmıştır.

eTwinning Projesi Biosteam Logo

Biosteam proje çalışmasında, biyoloji derslerindeki kalıcı ve anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ders içeriklerinin STEAM uygulamalarına entegre edilmesi amacıyla her ay ilgili sınıf seviyelerinin biyoloji konularında steam yaklaşımlarını temel alan etkinlikler yapılmıştır. Proje çalışmalarımıza ekim ayından itibaren destek veren değerli hocalarımız Aydın Fen Lisesi biyoloji öğretmeni Nilda Temelli, Samsun Terme Kozluk OMV Fen Lisesi biyoloji öğretmeni Burcu Turgut, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Canan Polat, Kadıköy Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Sultan Seda Tunçer ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz.