Bir Yenilikçi Eğitim Uygulaması Olarak Senaryo Tabanlı Betimleme ile Tasarım: Tasarım Okullarında Yaratıcılığın Güçlendirilmesi ve Erişilebilir Tasarıma Yönelik Bir Deneysel Metodoloji

Bir Yenilikçi Eğitim Uygulaması Olarak Senaryo Tabanlı Betimleme ile Tasarım: Tasarım Okullarında Yaratıcılığın Güçlendirilmesi ve Erişilebilir Tasarıma Yönelik Bir Deneysel Metodoloji

Tasarım dünyası, parça ile bütün arasındaki ilişkinin yavaş yavaş yitirildiği, imge egemen bir kültürün içinde kaybolmuş durumdadır. Giderek imge tasarlama teknolojisinin ürünü haline gelen tasarım, nesnenin ruhundan daha çok, form ve teknolojik tasarımı önemser olmuştur. Tasarımda kimlik arayışı, mesleki ve akademik ortamı yakından ilgilendiren bir alandır. Tasarım öğrencileri her gün internet ve diğer kolay tüketim kaynakları aracılığıyla, tasarımın hazır ürün olduğu yanılgısını aktaran, imgeler bombardımanına tutulmaktadır. Tasarım okullarında, öğrencilerin dikkat ve ilgilerinin yeniden temel tasarım ilkelerine odaklanmasının sağlanması, önemli bir eğitim problemi haline gelmiştir. Küreselleşme ile tasarım dünyasında görsel imgelerin kolay edinilebilmesi aynılaşmayı arttırırken, hayalgücünün ve tasarımın ruhunun kaybolmasına yol açmaktadır. Tasarımın dinamik bir şekilde dönemsel olarak kabuk değiştirmesi ve tasarım bilgisinin üretiminde konvansiyonel eğitim sisteminin yetersiz kalması sonucunda, özellikle tasarım okullarında deneysel çalışmalara sıklıkla yer verildiği gözlemlenmektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkan bu proje önerisi, farklı tasarım disiplinlerini bir araya getirerek senaryo tabanlı betimleme ile tasarım düşüncesinden başlayan bir tasarım deneyimi ve yaratıcılığın senaryo tabanlı betimleme ile tetiklenmesini amaçlamaktadır. Düşünceden başlayan tasarım fikrinin maddileşme sürecinde, senaryo tabanlı anlatım onu kurgusal bir hikayeye bağlamaktan geçer. Senaryo tabanlı betimleme, varlıkların, nesnelerin ve olayların sözcüklerle resmini çizmek, varlıkları sözcüklerle görünür kılmak, niteliklerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimleri yansıtmaktadır. Dinleyicilerin veya okuyucuların duygularına, hayal gücüne seslenir. Bu anlamda görme engelli bireyler için film, tiyatro vb. görsel anlatımlarda sesli betimlemeler yapılarak erişilebilirlik sağlanmaktadır. Tüm tasarım disiplinlerinde tasarım düşüncesinin senaryo tabanlı betimlemeler ile başlaması yaratıcılığı tetiklerken aynı zamanda görme engelli bireylerin tasarımı okumasına, algılamasına olanak tanıyarak “Erişilebilir Tasarım” kavramını güçlendirecektir. Bu amaçla yapılacak etkinlik “Yaratıcı Ve Erişilebilir Tasarım Çalıştayı I (4-7 Ekim 2018)” olarak, tasarım alanında çalışan akademik kadrodaki lisansüstü ve öğretim üyeleri ile gerçekleştirilecektir. Tasarımcıların tasarımlarında kurgulayacağı ve ilham alacağı tema “Frig Kültürünün Çağdaş Yorumlamaları” olarak belirlenmiştir. Frigya medeniyeti, Eskişehir ve bölgesinin önemli bir tarihsel verisi olduğu için seçilmiştir. Çalıştay sonra oluşan akademik tecrübenin tüm tasarım okullarıyla paylaşılması hedeflenmektedir.

Proje Yürütücüsü
Doç.Dr.Ayşen Çelen Öztürk
ESOGÜ Mimarlık Böl.Bşk.

Başlangıç: 4 Ekim 2018 giriş
Bitiş : 7 Ekim 2018 Pazar akşam çıkış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Bademlik Yerleşkesi 26480
Eskişehir / Türkiye
https://esogumim.wixsite.com/tubitak4005

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.