AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMASI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1) Yarışmanın Adı: Akdeniz Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması,
2) Yarışmanın Konusu: Akdeniz Üniversitesinin ve Antalya ilinin kimliğini ön planda tutacak, Akdeniz Üniversitesini en iyi temsil edecek kurum kimliği logosunun özgün tasarım yarışması,
3) Yarışmanın Amacı: Akdeniz Üniversitesinin kurumsal yapısında kullanılacak logonun, Üniversitenin misyon ve vizyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel ve kolay kullanıma imkan sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve bu logonun Antalya ilinin kimliğini de ön plana çıkartacak şekilde tasarlanması amaçlanmaktadır.
Akdeniz Üniversitesi son yıllarda birçok alanda başarılara imza atmış ve kendinden sıkça söz ettirmiş ve ettirmeye devam etmektedir. Artık dış devletlerin de öncelikli tercih ettiği bir kurum haline gelmiş ve “Işık Saçan Toplumu Aydınlatan Bir Dünya Üniversitesi” sloganını layığı ile taşımaktadır.
Buna göre; tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında tasarımlarını hazırlayabilirler:
Akdeniz Üniversitesi, Antalya merkezinde, denize 1,5 km mesafede, dağ manzaralı yeşillerin içerisinde mükemmel doğasıyla adeta Antalya’nın kalbi gibidir. Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde kurulmuş; 1992 yılında Antalya dışındaki birimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi’ne, 2006’da Burdur Veteriner Fakültesi’ni Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devretmiştir. 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte sayısı 9’a yükseltilmiştir. Daha sonra farklı tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte sayısı 17’ye çıkmıştır. Ayrıca lisans düzeyinde 4 yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokul’u ve 7 Enstitü’ye sahiptir.
Misyonumuz
Yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapmak, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlamak, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılamaktadır.
Vizyonumuz
Eğitim-Öğretim, araştırma, sanat ve teknolojiye kaliteyi sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.
4) Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar
1. Yarışma, herkese açıktır. Üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil olmak üzere, 18 yaşını doldurmuş ilgili herkese açıktır.
2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.
5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Akdeniz Üniversitesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamazlar.
6. Yarışma, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, Akdeniz Üniversitesi’nin ve seçici kurulunun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
5) Katılım İçin Tasarım Koşulları
1. Tüm çalışmalar “Akdeniz Üniversitesi” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.
2. Seçilecek tasarımın; Akdeniz Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, branda, pankart, afiş, web sitesi vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde etkisini kaybetmeyeceği, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması istenmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
3. Akdeniz Üniversitesi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Akdeniz Üniversitesi’nin görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
4. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Akdeniz Üniversitesi’ne devredilmiş sayılacaktır.Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
5. Ödül kazanan tasarımı Akdeniz Üniversitesi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
6. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Akdeniz Üniversitesi’nin sorumluluğunda değildir.
6) Katılım İçin Teknik Koşullar
1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123)
2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur. 200 gr A4 kağıtlar paspartu yapılmamalı, kartona yapıştırılmamalıdır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
3. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand, Corel Draw vb.) ile hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonu CD ortamında teslim edilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.
4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile sunacaktır.
5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.
6. Akdeniz Üniversitesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.
7) Gönderim İçin Postalama Koşulları
1. Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır.
2. Söz konusu belge zarfları; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı ile birlikte, eserin yer aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı’dır.
3. Her zarfın üzerinde en az 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. (Örnek:ABCD123)
4. Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
6. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir (Kargo zarfı gibi).
7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.
8) Kullanım Koşulları ve Hakları
1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Akdeniz Üniversitesi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Akdeniz Üniversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Akdeniz Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
2. Ödül kazanan eserler; Akdeniz Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Akdeniz Üniversitesi ve Seçici Kurulunun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
9) Ödül
1. Ödüller, hak sahiplerine Akdeniz Üniversitesi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.
2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir;
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İlk On Dereceye Kalanlar : Üniversitemizin Adrasan Tesislerinde 5 gün tam pansiyon konaklama verilecektir.
10) Değerlendirme ve Seçici Kurul
Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır;
İlk aşamada tasarımlar Seçici Kurul tarafından ön eleme sonucuna göre belirlenecek, geriye kalan on adet tasarım yeniden değerlendirilecektir. Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk on logoyu; Üniversitemizi en iyi ifade eden, özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak belirleyecektir.
Seçici Kurul aşağıda yer alan isimlerden oluşturulmuştur. Akdeniz Üniversitesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
Seçici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarışmayı yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir.

SEÇİCİ KURUL

 

Prof.Dr. Ömer Geçici

 

 

Seçici Kurul Üyesi

 

 

Akdeniz Üniversitesi
Prof. Sadettin Sarı

 

 

Seçici Kurul Üyesi

 

 

Akdeniz Üniversitesi
Prof. Ahmet Atan

 

 

Seçici Kurul Üyesi

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

Doç.Dr. Levent Mercin

 

 

Seçici Kurul Üyesi

 

 

Dumlupınar Üniversitesi

 

 

Doç. Dr.Abdülgani Arıkan

 

 

Seçici Kurul Üyesi

 

 

Selçuk Üniversitesi

 

 

Yrd.Doç. Şemsettin Dağlı

 

 

Seçici Kurul Üyesi

 

 

Akdeniz Üniversitesi

 

 

 

I) YARIŞMA TAKVİMİ
1. İlk Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2013
2. Son Başvuru Tarihi : 15 Şubat 2013
3. Sonuçların Açıklanması : 13 Mart 2013
Sonuçlar, Akdeniz Üniversitesi’nin web sitesinde yayımlanacaktır: www.akdeniz.edu.tr
İ) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:
Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Adres :
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs Antalya / TÜRKİYE
Telefon: 0 242 227 94 28
Fax : 0 242 227 69 91
Web sitesi : www.akdeniz.edu.tr
E-posta: sksd@akdeniz.edu.tr
Sekretarya : Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Ad soyad :Oktay Barkın
Tel : 0242 .310 21 86
E-posta: oktay@akdeniz.edu.tr

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

LOGO TASARIMI YARIŞMASI KATILIM FORMU

Rumuz

Adı Soyadı

 

 

T.C.Kimlik No

 

 

Doğum Tarihi ve Yeri

 

 

Telefonlar

 

 

GSM:

 

 

İş / Ev:

 

 

Posta Adresi

 

 

Faks

 

 

E-Posta:

 

……………………..@…………………..

Kısa

Özgeçmiş

 

 

Yarışma yönetmeliğindeki bütün koşulları okudum ve kabul ediyorum. Eserimin dereceye girmesi durumunda Akdeniz Üniversitesi’ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Akdeniz Üniversitesi’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Akdeniz Üniversitesi tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Akdeniz Üniversitesi eser için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda Akdeniz Üniversitesi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
…. /… / 2012
Adı Soyadı / İmza (El yazısıyla)
NOT: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine 4 harf ve 3 rakamdan oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacak ve ağzı kapatılmış olacaktır.