8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Değerli Eğitimci Meslektaşlarımız,

24-26 Mayıs 2012 tarihinde Malatya’da düzenlenen 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin Marmara Üniversitesi’nde düzenlenmesine karar verilmişti. EYEDDER’in çalışmalarındaki birtakım gecikmeler, ulusal ve uluslararası kongre takvimleri dikkate alınarak 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin 7-9 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ana teması, “Okul Geliştirme Sürecinde Öğretmen ve Yönetimin Niteliği: Politikalar ve Uygulamalar” olarak belirlenmiştir. Malatya kongremizde ağırlıklı olarak uygulamaya ilişkin sorunlara yer verilmişti. Bu Kongremizde, konunun devamı olarak, sorunların çözümüne yönelik araştırmalar ve öneriler üzerinde durularak, ortaya konulan sorunlara bilimsel yaklaşımla çözümler sunulması hedeflenmiştir. Eğitim süreçlerinde kaliteyi yakalamak için insan kaynaklarının kapasitesinin geliştirilmesi, stratejik bir öncelik alanıdır. Öğretmenlerin niteliğini, hizmet öncesinde ve hizmet içinde arttırmaya çalışmak, en kestirme ve çabuk sonuç verecek, genç nesilleri en fazla etkileyecek bir çözüm yolu olarak yıllardır vurgulanmaktadır. Öğretmen niteliğini dikkate almadan oluşturulacak politika ve uygulamaların istenen yararı sağlayamayacağı açıktır. Öğretmenlerin sadece verilen kararların uygulayıcısı olarak değil, düşünen, uygulayan, ekip kurup sorun çözen, uygulamalarını paylaşan ve okul geliştirme sürecine katılması gereken bir grup olduğu bilinmektedir. Önemli olan, okulun ve sistemin, öğretmenlere gelişme için ortam ve fırsatlar sunabilmesidir. Okul, öğrenci ve öğretmene daha fazla odaklanmanın ve onları geliştirmenin, üst sistemin politika ve düzenlemelerini de etkileyebileceği öngörülmektedir.

Böylece düşünme, araştırma, karar verme, uygulama, değerlendirme yapma sonucunda ortaya çıkabilecek etkili uygulama ve yaklaşımların yaygınlaştırılması gündeme gelebilecektir. Öğretmenlerin hizmet içinde yetişmesi, eğitim yönetiminin öncelikli konularındandır. Bu doğrultuda, kongremizin alt temaları; öğretmen, okul ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimleri; eğitim ve öğretim liderliği; eğitimde kalite; eğitim, okul, kültür ve toplum ilişkileri; eğitim ve okul reformu; yükseköğretimin yönetimi ve eğitim politikaları olarak düzenlenmiştir.

Alanla ilgili bütün akademisyenler, lisansüstü eğitim öğrencileri, öğretmenler, okul ve eğitim yöneticileri, potansiyel okul ve eğitim yöneticileri, müfettişler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın her düzeydeki yöneticilerini, Kongremize katılmaya davet ediyoruz. Eğitim sistemimizin sorunlarının, eğitim sisteminde ve okulda kapasite geliştirerek çözülebileceği düşüncesinden hareketle kongremize katkıda bulunmanızı dileriz. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan ve bu vesileyle meslektaşlarımızı İstanbul’da, Marmara Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluğumuzu belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

Tema ve Konular

Kongre Teması
Okul Geliştirme Sürecinde Öğretmen ve Yönetimin Niteliği: Politika ve Uygulamalar

Kongrenin Ana Başlık / Konuları

Öğretmenin Mesleki Gelişimi

» Eğitim fakültelerinde yeniden yapılanma ve kalite
» Öğretmen yetiştirme ve istihdam politikaları
» Öğretmenlerin okulda mesleki gelişimi
» Okulda ve sınıfta aksiyon (eylem) araştırması
» Öğretmen performansını değerlendirme
» Mentorluk (Öğretmen yetiştirmede rehberlik ve danışmanlık)
» İyi ve örnek uygulamalar

Eğitim ve Öğretim Liderliği

» Okul yöneticisi yetiştirmede yönelimler
» Yöneticilerin performansının değerlendirilmesi
» Mentorluk (Yönetici yetiştirmede rehberlik ve danışmanlık)
» Yöneticinin mesleki gelişimi

Eğitimde Kalite
» Kalite geliştirmede akreditasyon
» Zorunlu eğitimde kalite ölçütü olarak uluslararası sınavlar
» Eğitimde uluslararasılaşma ve kalite

Eğitim, Okul, Kültür ve Toplum İlişkileri
» Küreselleşme ve eğitim politikaları
» Kültürel değişme sürecinde eğitim
» 21. yüzyılda eğitim ve öğretim
» Hayat boyu öğrenme

Eğitim ve Okul Reformu
» Zorunlu eğitimde hızlı değişim politikalarının öğretmenin geliş. etkisi
» Yenilik ve değişim: Uygulama sorunlarına çözümler
» Eğitimde reform hareketleri ve değişime direnç

Yükseköğretimin Yönetimi
» Yükseköğretim ve eğitim politikaları
» Yükseköğretim yasası ve üniversitelerin geleceği
» Yükseköğretimde uluslararasılaşma

Eğitim Politikaları
» Dünyada eğitim ve okul politikaları
» Zorunlu eğitim politikaları
» Yükseköğretim politikaları
» Mesleki ve teknik eğitim politikaları

Önemli Tarihler
28 Haziran 2013 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
16 Eylül 2013 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi
04 Ekim 2013 Erken Kayıt İçin Son Tarih
24 Ekim 2013 Kongre Programının İlan Tarihi
05 Kasım 2013 Geç Kayıt İçin Son Tarih
07 Kasım 2013 Kongre Başlangıcı
09 Kasım 2013 Kongre Bitişi

İletişim Bilgileri

Adres:
Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 34722, Göztepe, Kadıköy, İstanbul

Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Rektörlük Ana Girişi Karşısı, Marmara Üniversitesi Enstitüleri Yeni Binası, 2. Kat, 34722, Göztepe, Kadıköy, Istanbul

E-Posta:
[email protected]

İnternet Sitesi:
http://www.eyk8.org
http://eyk8.marmara.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin