8.Sınıf Asitler ve Bazlar Konu Anlatımı

Asitler ve Bazlar
8.Sınıf Asitler ve Bazlar

Asitler ve Bazlar, kimya dersinin önemli bir konusudur. Asitler ve Bazlar, su çözeltilerinde bulunabilen maddelerdir. Asitler, suda hidrojen iyonu (H+) vererek çözeltide asitik özellikler oluştururlar. Bazlar ise, suda hidroksit iyonu (OH-) vererek çözeltide bazik özellikler oluştururlar. Asitler ve Bazlar, özelliklerine göre birbirine zıt özellikler gösterirler.

Asitlerin Özellikleri:

 1. Sulu çözeltileri ekşidir.
 2. Renk değişimi gösteren maddelerle tepkimeye girerler.
 3. Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.
 4. Metal ve metal olmayan maddelerle tepkimeye girerler.
 5. Bazik çözeltileri nötralize ederler.

Asitlerin Örnekleri:

 1. Hidroklorik asit (HCl)
 2. Sülfürik asit (H2SO4)
 3. Nitrik asit (HNO3)
 4. Fosforik asit (H3PO4)

Bazların Özellikleri:

 1. Sulu çözeltileri tatlıdır.
 2. Renk değişimi gösteren maddelerle tepkimeye girerler.
 3. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.
 4. Ametal oksitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.
 5. Asidik çözeltileri nötralize ederler.

Bazların Örnekleri:

 1. Sodyum hidroksit (NaOH)
 2. Potasyum hidroksit (KOH)
 3. Magnezyum hidroksit (Mg(OH)2)
 4. Amonyak (NH3)

Asitler ve Bazlar, birbirleriyle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Bu tepkimeye nötralizasyon tepkimesi denir. Bu tepkimenin denkleşmiş hali aşağıdaki gibidir:

Asit + Baz → Tuz + Su

Asit ve bazların konsantrasyonu ne kadar yüksekse, nötralizasyon reaksiyonu o kadar hızlı gerçekleşir.

Son olarak, asitler ve bazlar, günlük hayatta birçok alanda kullanılır. Örneğin, asitler ev temizliğinde, kimyasal endüstride, gıda endüstrisinde, medikal alanda ve daha birçok yerde kullanılırken, bazlar ise sabun, deterjan, çamaşır suyu ve daha birçok temizlik ürününde kullanılır.

Günlük Yaşamda Sıkça Kullandığımız Asit Örnekler

Günlük yaşamda sıkça kullandığımız asit örnekleri şunlardır:

 1. Limon suyu: Limon suyu, suda doğal olarak bulunan asidik bir bileşendir. Mutfakta yemeklerde, salatalarda, içeceklerde ve hatta temizlik ürünlerinde bile kullanılabilir.
 2. Sirke: Sirke, sulu asetik asit çözeltisidir ve mutfakta çeşitli yemeklerin pişirilmesi ve saklanması için kullanılır. Ayrıca temizlik ürünlerinde, giysilerin yumuşatılması için kullanılan yumuşatıcıda ve saç bakım ürünlerinde de bulunur.
 3. Pil asitleri: Pil asitleri, arabalar ve diğer taşıtlar gibi araçların bataryalarında kullanılır. Pil asitleri, çinko ve kurşun gibi metalleri çözer ve elektrik akımı üretmek için kullanılır.
 4. Karbonik asit: Karbonik asit, karbondioksit gazının suda çözünmesiyle oluşur. Sodaya ve diğer gazlı içeceklere asitli tat verir. Ayrıca maden suyunda da bulunur.
 5. Klorhidrik asit: Klorhidrik asit, temizlik ürünlerinde, çelik imalatında ve metal yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır.
 6. Sülfürik asit: Sülfürik asit, güçlü bir asit olup, günlük yaşamda çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılır. Örneğin, kağıt yapımında, pil yapımında, tekstil endüstrisinde, petrokimya endüstrisinde ve daha birçok yerde kullanılır.

Bu asitlerin bazıları günlük hayatta sıkça kullanılan bileşiklerdir, ancak bu asitlerin konsantrasyonu ve kullanım alanı ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Bu nedenle bu asitlerin kullanımı sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

 

pH Kavramı

pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini ölçen bir ölçüttür. pH ölçeği, 0 ile 14 arasında değişen bir sayısal değer serisidir. pH 7, nötr bir çözeltiyi ifade ederken, pH 0’a yaklaştıkça çözelti daha asidik hale gelir ve pH 14’e yaklaştıkça daha bazik hale gelir.

Bir çözeltinin pH’sı, hidrojen iyonları (H+) ve hidroksit iyonları (OH-) konsantrasyonlarına bağlıdır. Asitik bir çözelti, hidrojen iyonu konsantrasyonunun yüksek olduğu bir çözeltidir, bu nedenle pH değeri düşüktür. Bazik bir çözelti ise hidroksit iyonu konsantrasyonunun yüksek olduğu bir çözeltidir ve pH değeri yüksektir.

pH değeri, birçok endüstriyel ve bilimsel uygulamada önemlidir. Örneğin, suyun pH değeri, içilebilirliği ve canlı organizmalar için uygunluğu açısından önemlidir. Ayrıca, kimyasal reaksiyonların yönünü ve hızını etkileyebilir ve ilaçların etkinliğini ve toksisitesini belirleyebilir.

Günlük hayatta, pH kavramı, evde kullandığımız temizlik malzemelerinden, cilt bakımı ürünlerine, yiyeceklerden içeceklerimize kadar birçok şeyde önemli bir rol oynar. Örneğin, sert bir sabun, pH’ı daha yüksek olan (bazik) bir üründür ve cildi kurutabilir. Buna karşılık, cilt pH’ı nötr veya hafif asidik olduğundan, cilt temizliği için daha uygun olan ürünler pH’ı daha düşük olan (asidik) ürünlerdir. Benzer şekilde, çeşitli yiyeceklerin ve içeceklerin pH değerleri de tadı ve tatmin ediciliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Ayıraç (Belirteç, indikatör)

Ayıraç, belirteç veya indikatör, bir çözeltinin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu belirlemek için kullanılan bir kimyasal madde veya çözeltidir. Ayıraçlar, asit ve bazlar arasındaki reaksiyonları gösterir ve genellikle belirli bir pH aralığında renk değiştirirler.

Ayıraçların kullanımı, birçok endüstriyel ve bilimsel uygulamada yaygındır. Örneğin, bir laboratuvarda bir çözeltinin asidik veya bazik olduğunu belirlemek için indikatörler kullanılır. Ayrıca, belirli bir pH aralığında çalışan kimyasal reaksiyonlar için de ayıraçlar gereklidir.

Birçok ayıraç mevcuttur ve bunların bazıları doğal kaynaklardan elde edilirken, diğerleri laboratuvar ortamında üretilir. Bazı yaygın ayıraçlar şunlardır:

 1. Metil turuncu: pH 3.1-4.4 aralığında renk değiştirir, turuncudan kırmızıya döner.
 2. Fenolftalein: pH 8.3-10.0 aralığında renk değiştirir, renksizden pembeye döner.
 3. Metil kırmızı: pH 4.4-6.2 aralığında renk değiştirir, kırmızıdan sarıya döner.
 4. Bromtimol mavisi: pH 6.0-7.6 aralığında renk değiştirir, sarıdan maviye döner.
 5. Litmus: pH 5.0-8.0 aralığında renk değiştirir, kırmızıdan maviye veya maviye kırmızıya döner.

Ayıraçların kullanımı, doğru sonuçlar elde etmek için doğru miktarda ayıracın kullanılmasını gerektirir. Ayrıca, ayıracın renk değişimi, asit veya baz konsantrasyonuna bağlıdır ve bu konsantrasyonların ölçülmesi, pH ölçümlerinin doğru yapılması için gereklidir.

Asit ve Bazlarda Kullanılan Bazı Ayıraçlar

Asit ve bazlar için kullanılan bazı ayıraçlar şunlardır:

 1. Fenolftalein: Bu ayıraç, asidik bir çözeltiye baz eklemeye başladığınızda renksizden pembeye döner. Bu ayıraç, bazlar için en yaygın olarak kullanılan ayıraçtır.
 2. Metil turuncu: Bu ayıraç, asidik bir çözeltiye baz eklemeye başladığınızda turuncudan kırmızıya döner.
 3. Bromtimol mavisi: Bu ayıraç, asidik bir çözeltiye baz eklemeye başladığınızda sarıdan maviye döner.
 4. Metil kırmızı: Bu ayıraç, bazik bir çözeltiye asit eklemeye başladığınızda kırmızıdan sarıya döner.
 5. Litmus: Bu ayıraç, asidik bir çözeltiye eklenirse kırmızı, bazik bir çözeltiye eklenirse mavi renk verir.

Bu ayıraçların kullanımı, asit ve bazların konsantrasyonunu ölçmek ve pH seviyesini belirlemek için çok önemlidir. Doğru ayıracın kullanılması ve doğru renk değişimlerinin gözlemlenmesi, doğru sonuçlar elde etmek için çok önemlidir.

 

Bazların Genel Özellikleri

Bazlar, sulu çözeltileri yüksek pH değerlerine sahip kimyasal bileşiklerdir. Bazlar, suda hidroksit iyonları (OH-) oluştururlar ve asitlerin tersine sulu çözeltileri tatlı bir tada sahiptir. Bazların genel özellikleri şunlardır:

 1. pH: Bazların sulu çözeltileri, 7’den yüksek pH değerlerine sahiptir. pH skalasında 7’den yüksek herhangi bir değer, bazik bir çözeltiyi ifade eder.
 2. Tad: Bazların çözeltileri tatlı bir tada sahiptir.
 3. Renk: Bazlar genellikle renksizdir, ancak bazıları hafif bir renge sahip olabilir.
 4. Elektrik iletkenliği: Bazlar, sulu çözeltileri elektrik akımını iyi iletirler. Bu nedenle bazik çözeltiler elektrolit olarak sınıflandırılır.
 5. Reaksiyonlar: Bazlar, asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Ayrıca, bazlar, metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkarabilirler.
 6. His: Bazlar kaygan bir his verir. Örneğin, elinize sabun sürerseniz, kaygan bir his alırsınız. Bu, sabunun bazik olduğu anlamına gelir.
 7. Doğal varlıklar: Bazlar doğal olarak birçok mineral ve bileşiklerde bulunur. Bazı yaygın bazik maddeler arasında sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, amonyak ve magnezyum hidroksit yer alır.

Bazlar, günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Örneğin, sodyum hidroksit, temizlik ürünleri, sabunlar ve kozmetiklerde yaygın olarak kullanılır. Amonyak, temizlik ürünlerinde de kullanılan bir diğer yaygın baziktir. Ayrıca bazlar, tarım ve ilaç endüstrilerinde de kullanılır.

Asit ve Bazların Zararları

Asit ve bazlar, doğru şekilde kullanılmadığında veya yanlışlıkla temas edildiğinde insan sağlığına zararlı olabilir. Bazı zararları şunlardır:

 1. Cilt tahrişi: Asit ve bazlar, cildi tahriş edebilir ve ciltte yanma, kaşıntı ve kızarıklığa neden olabilir. Bu nedenle, asit ve bazların ciltle teması önlenmelidir.
 2. Göz tahrişi: Asit ve bazların göze teması, ciddi yanıklara neden olabilir ve hatta kalıcı görme kaybına yol açabilir. Bu nedenle, asit ve bazların gözlerle temasından kaçınılmalıdır.
 3. Solunum yolu tahrişi: Asit ve bazların buharları, solunum yolu tahrişine ve solunum problemlerine neden olabilir.
 4. Kimyasal yanıklar: Asitler ve bazlar, ciltte kimyasal yanıklara neden olabilir. Yanıklar ciddi olabilir ve ciltte kalıcı hasara neden olabilir.
 5. Çevre kirliliği: Asitler, su ve toprakta asit yağmurlarının oluşmasına neden olabilir ve bu da bitkilerin ve hayvanların yaşamını olumsuz etkileyebilir.
 6. Malzeme hasarı: Asitler ve bazlar, binalar, araçlar ve diğer yapılar gibi malzemeler üzerinde hasara neden olabilirler.

Bu nedenlerden dolayı, asit ve bazların doğru şekilde kullanılması ve saklanması çok önemlidir. Kimyasal maddelerin saklanması, taşınması ve kullanımı ile ilgili güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ayrıca, asit ve bazların temizlenmesi gerektiğinde, uygun koruyucu ekipmanların kullanılması gerekmektedir.

Asit Yağmurları

Asit yağmurları, atmosferdeki sülfür dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gibi gazların, havadaki nemle birleşerek sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi asitler oluşturması sonucu meydana gelir. Bu asitler yağmur damlaları ile birleşerek asit yağmurlarını oluştururlar.

Asit yağmurları çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. Yüksek seviyelerde sülfür dioksit ve azot dioksit emisyonlarına sahip sanayi faaliyetleri ve araç trafiği gibi insan faaliyetleri, asit yağmurlarının ana nedenidir. Bu nedenle, asit yağmurlarının etkileri genellikle sanayi ve şehirlerde daha yoğun olarak görülür.

Asit yağmurlarının çevreye olan olumsuz etkileri şunlardır:

 1. Bitki ve hayvan yaşamını olumsuz etkiler: Asit yağmurları, toprağın pH seviyesini düşürerek bitki büyümesini olumsuz etkiler ve bazı hayvan türlerinin yaşam alanlarını etkiler.
 2. Su kaynaklarını kirletir: Asit yağmurları, su kaynaklarındaki pH seviyesini düşürerek su canlılarının yaşamını olumsuz etkiler.
 3. Yapıları hasarlandırır: Asit yağmurları, binalar ve diğer yapılar gibi malzemeler üzerinde hasara neden olabilir ve bakım ve onarım maliyetlerini arttırır.
 4. Sağlığı etkiler: Asit yağmurları, hava kalitesini düşürerek insan sağlığına zararlı olabilir.

Bu nedenlerden dolayı, asit yağmurlarının etkilerini azaltmak için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemler arasında, sanayi atıklarının kontrolü, araç emisyonlarının azaltılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve atık geri dönüşümü gibi uygulamalar yer alır.

Fen bilimleri 8.Sınıf Asitler ve Bazlar konu anlatımı için özel ders talepleriniz için hemen fen bilimleri özel ders veren öğretmenlerimiz ile iletişim kurunuz.