7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi

Çok Değerli Meslektaşlarım,
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında şekillenen gelişmelerin değerlendirileceği; konu ile ilgili prensipleri bir araya getirmeyi amaçlayan 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi’ni 4-8 Ekim 2017 tarihinde Kuşadası’nda düzenlemenin gurur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz.
‘Tek Tıp Tek Sağlık Konsepti’ ve ‘Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği’ kavramlarının çok büyük önem kazandığı günümüzde, düzenlenecek olan bu kongre hayvansal gıdaların hijyeni ve teknolojisine yönelik konular başta olmak üzere Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı konularında da faaliyet gösteren üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenleri; kamu kuruluşları ve özel sektörde araştırma, analiz, üretim, muayene ve kontrol sorumlulukları taşıyan kişileri bir araya getirerek; dünyada ve ülkemizde olan gelişmeler ışığında bilimsel ve teknolojik yenilikleri değerlendirmek ve sorunlarımızı paylaşarak, çözüm önerileri üretmek adına büyük bir görev üstlenecektir.
Kongremizin iki günlük bilimsel etkinlikler sürecinde Gıda Hijyeni ve Teknolojisi temaları kapsamında sözlü ve poster sunumları yapılacak olup düzenlenecek olan bir günlük sosyal program ile Kuşadası çevresinde bulunan çeşitli tarihi merkezler ile ören yerlerinin ziyaret edilmesi planlanmaktadır.
Kongremizin amacına ulaşması siz değerli meslektaşlarımızın kongremize katılımlarıyla mümkün olacaktır. Sizleri Kuşadası Pine Bay Holiday Resort’ta 4-8 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi’nde görmekten duyacağımız gurur ve mutluluğu tekrar belirterek kongremizi onurlandırmanızı dilerim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY
Düzenleme Kurulu Başkanı


Kongre Konuları

Bal
Fonksiyonel Gıdalar
Gıda Alerjenleri
Gıda Ambalajlama ve Depolama
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Etiği
Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Gıda Hijyeni ve Kontrolü
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Kimyası
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Muhafazası
Gıda Toksikolojisi
Gıda ve Coğrafik İşaretleme
Gıda ve Kalite
Gıdalarda Nanoteknoloji
Halk Sağlığı
Hayvansal Üretim ve Hayvan Refahı
Kalıntı ve Kontaminantlar
Kanatlı Eti ve Ürünleri
Kırmızı Et ve Et Ürünleri
Organik Gıda
Prebiotik ve Probiotikler
Risk Analizleri
Su ürünleri
Süt ve Süt Ürünleri
Uluslararası Gıda Ticareti
Yumurta

Önemli Tarihler
Erken Kayıt Son Tarih : 17 Temmuz 2017Bildiri
Son Gönderme Tarih : 18 Ağustos 2017
Kongre Tarihi : 4 – 8 Ekim 2017

Düzenleyen Üniversite:
Adnan Menderes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Işıklı – Efeler / AYDIN
Tel: (0256) 247 07 00
Kongre Sekreteryası için: info@7veterinergidahijyenikongresi.org