6. Liseler Arası Moda Tasarımı Yarışması

Faruk Saraç Tasanm Meslek Yüksekokulunun; 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, öğrencilerin moda tasarımına olan ilgilerini desteklemek amacıyla ekli şartname esasları doğrultusunda, Marin temalı “6. Liseler Arası Moda Tasarımı Yarışması” düzenleme talebine ilişkin ilgi yazı

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu olarak ekte yer alan yarışma şartnamesi ve afiş doğrultusunda ” ö.Liseler Arası Moda Tasarım Yarışmasının Türkiye genelinde resmi ve özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik düzenlenmesi

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Türkiye Geneli Resmi ve
Özel Tüm Lise ve Dengi Okul Öğrencilerine Yönelik 6. Liselerarası
Moda Tasarımı Yarışması “Marin”

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı tarafından düzenlenecek olan “Marin” temalı moda tasarımı yarışmasının altıncısı, genç tasarımcıların günümüzün tasarım anlayışına uygun, özgün, yaratıcı fikirlerini, çalışmalarını ve moda tasarımı eğitimine olan ilgilerini destekleyerek moda endüstrisine kazandırmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU: “Marin” kelime olarak denize ilişkin, denizci, gemici vb. anlamlara gelmektedir. Fransızca kökenli bir kelime olan deniz, donanma, sahil, plaj, tekne, yelken, gemi, ip, halat, çapa gibi denize ilişkin akla gelebilecek tüm figür ve detayları kapsayan “MARİN” bu yıl düzenlenecek olan tasarım yarışmamızın teması olarak belirlenmiştir.

DÜZENLEYEN KURUM: Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

KATILIM ŞARTLARI:
1. Türkiye ili ve ilçelerindeki tüm lise öğrencileri bireysel olarak katılabilir.
2. Jürinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılım sağlayamazlar.
3. Daha önce Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen moda tasarımı yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan yarışmacılar katılabilir.

YARIŞMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Yarışma başvurusu iki dosya ile yapılır. Birinci dosya “Katılımcı Dosyası” kişisel bilgileri; ikinci dosya “Tasarım Dosyası” çalışmaları içerir.

1. Katılımcı Dosyası:
• www.faruksarac.edu.tr adresinden temin edilerek doldurulacak ve imzalanacak fotoğraflı başvuru formu.
• Öğrenim görülen liseden alınmış öğrenci belgesi. Öğrenci belgesi olmayan adayların dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Bu zarf kapatılarak üzerine sadece yarışmacı tarafından belirlenmiş beş rakam ya da harften oluşan rumuz yazılacaktır. (ÖRNEK: XYZLM, ABC12 gibi.) Aynı rumuz tasarım dosyasındaki her bir çalışmanın arka sol üst köşesine yazılacaktır. Üzerinde yarışmacının kimliğine dair herhangi bir bilgi içeren dosyalar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Tasarım Dosyası:
• Koleksiyonun temasını ve tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi açıklayıcı en fazla 100 yazı karakterinden oluşan araştırma yazısı
• “Marin” ana teması çerçevesinde oluşan koleksiyon sunumu detayları
Kadın ve/veya erkek,
Serbest giyim kategorisinde,
4 adet tasarım (her bir tasarım alt ve üst giysi türünden oluşmalı),
Tasarımların ön ve arka görünümleri (aynı sayfada olmalı),
A3 (29,5cm X 42cm) boyutunda,
Artistik çizim
• Koleksiyonda kullanılacak kumaş örnekleri ya da kumaş görselleri (tasarımlara ait kumaş detayları, tasarımlarla aynı sayfada yer almalı)
• Tasarım dosyasını oluşturan tüm çalışmaların arka sol üst köşesine, yarışmacı tarafından belirlenen, beş rakam ya da harften oluşan rumuzu yazılmalıdır. (ÖRNEK: XYZLM, ABC12 gibi.) Üzerinde rumuz dışında (postada verilen bilgiler dahil) yarışmacının kimliğini ifade eden (ad, imza vb.) herhangi bir işaret bulunmamalıdır.
• Tüm çizim ve belgeler, üzerinde rumuz yazan düz sarı zarf içerisinde teslim edilecektir. Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Tasarımda yarışma konusu ile uygunluk (20 Puan)
2. Tasarımda yaratıcılık (20 Puan)
3. Tasarımda uygulanabilirlik ve giyilebilirlik (20 Puan)
4. Çizimde proporsiyon ve renklendirme (20 Puan)
5. Malzeme ve tasarımın uyumu (20 Puan)

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar dosyalar teslim edilmelidir.
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 10 Nisan 2019 Çarşamba
Jüri Değerlendirme Sonuçları ve Ödül Töreni: 26 Nisan 2019 Cuma (Tören saati ve yeri, web sayfamızda duyurulacaktır.)
Sergi Tarihi ve Yeri: 26 Nisan 2019 Cuma, Faruk Saraç Tasarım MYO Sergi Salonu

DİĞER HUSUSLAR:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir, katılım dosyalarının şahsen veya posta yolu ile belirtilen süre içerisinde Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kocanaip Mah. Kaplıca Cad. No:3 16060 Muradiye/Osmangazi-BURSA adresine ulaştırılması gerekmektedir. Gönderi ücretleri katılımcının sorumluluğundadır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden FSTMYO sorumlu değildir.

2. Sergilenmeye hak kazanan tasarımların katılımcılarına sertifika verilecektir.

3. Yarışma sonuçları www.faruksarac.edu.tr sitesinde belirtilen tarihte duyurulacaktır, finale kalan yarışmacılara ayrıca telefon ile bildirim, yapılacaktır.

4. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, katılım koşullarım kabul etmiş sayılacaklardır.

5. Tasarımların telif hakkı katılımcıya/tasarım sahibine aittir. Katılımcıların/tasarım sahibinin izniyle, dereceye giren tasarımlar kurumun tanıtımlarında ve yayınlarında bedelsiz kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için basın organlarında da tasarımın sahibinin adı ile birlikte kullanılabilir.

6. Finale kalan ilk 20 dışındaki tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 1 ay içerisinde teslim edilen adresten geri alınabilir. Bu süre içinde tasarımlarını geri almayan katılımcılar hak iddia edemez. Tasarım dosyaları kargo vb. araçlar ile kişiye gönderilmez.

7. Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri iptal edilir.

8. Yarışma sonrası dereceye giren tasarım sahipleri, verilecek ödüller dışında FSTMYO’ dan başka hiçbir talepte bulunamazlar.