5. ULUSAL KENTSEL ve ÇEVRESEL SORUNLAR ve POLİTİKALAR KONGRESİ

5. ULUSAL KENTSEL ve ÇEVRESEL SORUNLAR ve POLİTİKALAR KONGRESİ

Değerli Meslektaşım,

Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında 5. Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi düzenlenecektir.

Bugün dünya üzerindeki her iki kişiden biri, kentlerde yaşamaktadır. Üstelik kentlerde yaşayan nüfusun da önemlice bir bölümü, birkaç kentte yığılmış durumdadır. 2050 yılına geldiğimizde kentlerde yaşayan nüfus daha da artacak, her yüz kişiden yetmişi kentlerde yaşar hale gelecektir. Bu gelişmeler kentlerin birçok sorunla karşı karşıya gelmesi ile sonuçlanmakta; kentleri, sorunlar yumağı haline getirmekte; kentler, başta çevresel sorunlar olmak üzere, çok sayıda sorunla başa çıkmak için politikalar üretmek zorunda kalan birimlere dönüşmektedir. Günümüz kentleri, konuttan ulaşıma, yoksulluktan, kentsel suçlara, hava kirliliğinden, estetik yoksunluğa, aidiyet bilinci kaybından farklı etnik grupların bir arada yaşamasına kadar, kısacası, çok sayıda kentsel ve çevresel sorunla baş etme mecburiyetinde kalmaktadır.

2010 yılında başlattığımız ve her iki yılda bir yapma kararı aldığımız kongremizin beşincisini yapıyoruz. Kentsel ve çevresel sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı 5. Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi’nde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Kongrenin Amaçları
Kongrenin temel amacı, kentsel ve çevresel sorunları tüm yönleri ile alıp, şimdiye kadar yapılan çalışmaların çıktılarını değerlendirmektir. Bu bağlamda amaçlar şöyle sıralanabilir:

Kentin tarihi boyunca gelişimi ele almak,

Kır-kent ayrımını, buna bağlı olarak kent türlerini yeniden tartışmak,

Günümüzde kentleşmeye etki eden faktörleri ele almak,

Göçün kentler üzerindeki etkisini tartışmak,

Çevre sorunlarını çözümünde gelinene noktayı tartışmak,

Son uluslararası platformlarda değerlendirilen iklim değişikli önlemlerini tartışmak,

Kalkınmanın kentleşmeye ve çevreye olan etkilerini tartışmak,

Kentsel ve çevresel sorunlara getirilebilecek yeni çözüm önerilerini tartışmak.

Konu Başlıkları
Kent üzerine tartışmalar (küresel kent, İslam kenti, metropolis, akıllı kent, kırsal kent, bahçe kent, olimpik kent ve yavaş kent vd.),

Farklı açılardan kentleşme,

Kent- kır ikiliemi,

Kentin başlangıcına ilişkin teoriler,

Yerel yönetimler ve yerel politika,

Yeşil siyaset,

Yerel seçimler (karşılaştırmalı analizler),

Kırsal alanlardaki sorunlar ve politikalar,

Kentte engelli insanlar,

Kentte yoksulluk ve kentten dışlanma,

Kentsel ve çevresel haklar,

Kentsel dönüşüm,

Göç,

Konut politikaları, kentsel rant vb. diğer temalar.

KONGRE TARİHİ 18-20 Ekim 2018
http://urban2018.aksaray.edu.tr/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.