5. , 6. ve 7. Sınıf Yeni Nesil Sorular ve Cevapları

Yeni Nesil Sorular
Yeni Nesil Sorular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5., 6. ve 7. sınıfa devam eden öğrencilere türkçe dersi, matematik dersi, fen bilimleri dersi, sosyal bilimler dersi, ingilizce dersi ve din kültürü dersi konularına yönelik hazırlanan Beceri Temelli Sorular ve Cevaplar. Hazırlanan sorular üst düzey beceri soruları olup lise geçiş sınavlarında size katkı sağlayacaktır. Hemen soruları indirip çözmeye başlayın. Sorular PISA sınavı, TIMSS sınavı soru tarzında hazırlanmıştır.

TIMSS hakkında
4 yıllık periyotlar halinde gerçekleştirilen TIMSS sınavı 4. ve 8.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerindeki kazanımlarının değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır.

PISA hakkında
2000 yılından beri her 3 yılda bir yapılan PISA sınavı Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) bir eğitim projesidir. PISA sınavı ile 15 yaşındaki öğrencilerin öğrenim gördükleri okulda öğrendiği bilgi ve becerileri, günlük yaşamlarına uygulayabileceği, öğrenme isteklerini arttırabileceği bir eğitim düzeyini hedefleyerek matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve anadillerinde okuma becerilerini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Türkiye PISA sınavına ilk kez 2003 yılında katılmıştır.

5. sınıf Matematik Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Doğal Sayılar ve Doğal Sayılarla İşlemler Tıklayınız
2. Ünite: Kesirler ve Kesirlerle İşlemler Tıklayınız
3. Ünite: Ondalık Gösterim ve Yüzdeler Tıklayınız
4. Ünite: Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler-Üçgen ve Dörtgenler Tıklayınız
5. Ünite: Veri İşleme – Uzunluk ve Zaman Ölçme Tıklayınız
6. Ünite: Alan Ölçme – Geometrik Cisimler Tıklayınız
Cevap Anahtarı Tıklayınız

6. sınıf Matematik Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Doğal Sayılarla İşlemler – Çarpanlar ve Katlar – Kümeler Tıklayınız
2. Ünite: Tam Sayılar – Kesirlerle İşlemler Tıklayınız
3. Ünite: Ondalık Gösterim – Oran Tıklayınız
4. Ünite: Cebirsel İfadeler-Veri Toplama ve Değerlendirme-Veri Analizi Tıklayınız
5. Ünite: Açılar – Alan Ölçme Tıklayınız
6. Ünite: Çember – Geometrik Cisimler – Sıvı Ölçme Tıklayınız
Cevap Anahtarı Tıklayınız

7. sınıf Matematik Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Tam Sayılarla İşlemler Tıklayınız
2. Ünite: Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler Tıklayınız
3. Ünite: Cebirsel İfadeler – Eşitlik ve Denklem Tıklayınız
4. Ünite: Oran ve Orantı-Yüzdeler Tıklayınız
5 Ünite: Doğrular ve Açılar-Çokgenler-Çember ve Daire Tıklayınız
6. Ünite: Veri Analizi-Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri Tıklayınız
Cevap Anahtarı Tıklayınız

 

5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Nesil Sorular

1. Ünite: Bir Bütünün Parçasıyız Tıklayınız
2. Ünite: Geçmişe Yolculuk Tıklayınız
3. Ünite: İnsan ve Çevre Tıklayınız
4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum Tıklayınız
5. Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım Tıklayınız
6. Ünite: Etkin Vatandaşlık Tıklayınız
7. Ünite: Küresel Bağlantılar Tıklayınız
Cevap Anahtarları için Tıklayınız

6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Biz ve Değerlerimiz Tıklayınız
2. Ünite: Tarihe Yolculuk Tıklayınız
3. Ünite: Yeryüzünde Yaşam Tıklayınız
4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum Tıklayınız
5. Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım Tıklayınız
6. Ünite: Etkin Vatandaşlık Tıklayınız
7. Ünite: Küresel Bağlantılar Tıklayınız
Cevap Anahtarları için Tıklayınız

7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri Tıklayınız
2. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk Tıklayınız
3. Ünite: Ülkemizde Nüfus Tıklayınız
4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum Tıklayınız
5. Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım Tıklayınız
6. Ünite: Etkin Vatandaşlık Tıklayınız
7. Ünite: Küresel Bağlantılar Tıklayınız
Cevap Anahtarları için Tıklayınız

 

5. sınıf İngilizce Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Hello! Tıklayınız
2. Ünite: My Town Tıklayınız
3. Ünite: Games and Hobbies Tıklayınız
4. Ünite: My Daily Routine Tıklayınız
5. Ünite: Health Tıklayınız
6. Ünite: Movies Tıklayınız
7. Ünite: Party Time Tıklayınız
8. Ünite: Fitness Tıklayınız
9. Ünite: Animal Shelter Tıklayınız
10. Ünite:Festivals Tıklayınız
Cevap Anahtarı için Tıklayınız

6. sınıf İngilizce Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Life Tıklayınız
2. Ünite: Yummy Breakfast Tıklayınız
3. Ünite: Downtown Tıklayınız
4. Ünite: Weather and Emotions Tıklayınız
5. Ünite: At the Fair Tıklayınız
6. Ünite: Occupations Tıklayınız
7. Ünite: Holidays Tıklayınız
8. Ünite: Bookworms Tıklayınız
9. Ünite: Saving the Planet Tıklayınız
10. Ünite: Democracy Tıklayınız
Cevap Anahtarı için Tıklayınız

7. sınıf İngilizce Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Appearance and Personality Tıklayınız
2. Ünite: Sports Tıklayınız
3. Ünite: Biographies Tıklayınız
4. Ünite: Wild Animals Tıklayınız
5. Ünite: Television Tıklayınız
6. Ünite: Celebrations Tıklayınız
7. Ünite: Dreams Tıklayınız
8. Ünite: Public Buildings Tıklayınız
9. Ünite: Environment Tıklayınız
10. Ünite: Planets Tıklayınız
Cevap Anahtarı için Tıklayınız

 

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Allah İnancı Tıklayınız
2. Ünite: Ramazan ve Oruç Tıklayınız
3. Ünite: Adap ve Nezaket Tıklayınız
4. Ünite: Hz. Muhammed (sav.) ve Aile Hayatı Tıklayınız
5. Ünite: Çevremizde Dinin İzleri Tıklayınız
Cevap Anahtarı için Tıklayınız

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Tıklayınız
2. Ünite: Namaz Tıklayınız
3. Ünite: Zararlı Alışkanlıklar Tıklayınız
4. Ünite: Hz. Muhammed’in (sav.) Hayatı Tıklayınız
5. Ünite: Temel Değerlerimiz Tıklayınız
Cevap Anahtarı için Tıklayınız

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Yeni Nesil Sorular
1. Ünite: Melek ve Ahiret İnancı Tıklayınız
2. Ünite: Hac ve Kurban Tıklayınız
3. Ünite: Ahlaki Davranışlar Tıklayınız
4. Ünite: Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (sav.) Tıklayınız
5. Ünite: İslam Düşüncesinde Yorumlar Tıklayınız
Cevap Anahtarı için Tıklayınız