4. GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ

Değerli Gıda Güvenliği Dostları,
Gıda güvenliği alanında dünyanın en büyük mesleki organizasyonu olan IAFP- Uluslararası Gıda Koruma Birliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde, 27 meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşunun desteğinde her yıl Mayıs ayında düzenlediğimiz Gıda Güvenliği Kongresi’nin dördüncüsünü 14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştireceğiz.

Kongre, her geçen yıl başarısını katlayarak ülkemizdeki Gıda Güvenliği hareketinin gelişmesinde ve bir kültür haline gelmesinde hem akademik ve sektörel gelişim anlamında, hem de ortak aklın üretilmesi ve tüm ilgili tarafların birbirlerini daha iyi tanımaları anlamında önemli bir platform oluşturmaktadır. Aynı zamanda organizasyon yapısı itibariyle Gıda Güvenliği Kongresi, devlet kurumları, üniversiteler, ilgili tüm meslek grupları ve de sektörle birliktedir bir başka değişle gıda güvenliği ile ilişkili tüm paydaşların bir arada olduğu bir kongrededir.

Konusunda uzman yerli ve yabancı bilim insanlarının deneyimlerinin süzgecinden geçmiş güncel bilgileri sunacakları Kongremiz içerisinde, gıda güvenliği konusu sağlık, bilim-teknoloji, mevzuat ve gıda hukuku boyutuyla bilimsel program çerçevesinde geniş kapsamda ele alınacaktır.

Gıda Güvenliği konusu hem insanın güvenilir gıdaya erişim hakkı, hem de mevzuatsal bir gerekliliktir. Bu denli önemli bir konunun tüm yönleri ile ele alınacağı 4.Gıda Güvenliği Kongresi’ne sizleri davet eder, katılımınızdan büyük memnuniyet duyacağımı belirtirim.

Kongremizde görüşmek dileğiyle…

Samim Saner
4.Gıda Güvenliği Kongresi
Kongre Başkanı

Kongre Konuları

Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve Gıda Güvenliği
Hayvansal Üretim, Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği
Su Ürünleri ve Gıda Güvenliği
Yem ve Gıda Güvenliği
Tedarik Zincirinde Gıda Güvenliği
Gıda İşleme ve Gıda Güvenliği
Nanoteknoloji ve Gıda Güvenliği
Gıda ile Temas Eden Malzemeler ve Gıda Güvenliği
Lojistik ve Gıda Güvenliği
Satış Noktalarında Gıda Güvenliği
Toplu Beslenme ve Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği ve Epidemiyoloji
Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı
Gıda Güvenliği ve İlgili Analitik Yöntemler
AR-GE ve Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Gıda Güvenliği ve Tehlikeler
Risk Algılaması ve Risk Değerlendirmesi
Yeni Gıdalar, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği
Geleneksel Gıdalar ve Gıda Güvenliği
Gıda İşlemede Yeni Teknolojiler ve Gıda Güvenliği
AB ve Uluslararası Anlaşmalar
Resmi Kontroller
Gıda Güvenliği Mevzuatı
Gıda Hukuku
Gıda Güvenliği ve Kurumlar arası/Meslekler arası İletişim
Çevre ve Gıda Güvenliği
Afetlerde Gıda Güvenliği Yönetimi

Komiteler

Kongre Başkanı
Samim Saner – Gıda Güvenligi Dernegi (GGD)

Kongre Koordinatörü
Petek Ataman – Gıda Güvenligi Dernegi (GGD)

Kongre Organizasyon Komitesi Üyeleri

Adem Sararmış – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Ahmet Kavak – GTHB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM)
Altan Sekmen – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Aslıhan Arıkan – Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)
Ayşe Cengiz – Tüketiciler Derneği (TÜDER)
Dr. Bediha Demirözü – Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği (BESD-BİR)
Derya Pala – Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR)
Dilek Reis – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Ebru Bakkaloğlu Tüzecan – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Edip Sincer – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Elif Belbez – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Emre Ulufer – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Engin Başaran – Tüketiciler Derneği (TÜDER)
Ersin Taranoğlu – Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF)
Galip Suat Albayrak – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Harun Çallı – Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD)
Dr.Hüseyin Sungur – Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR)
Isabel Walls – Uluslararası Gıda Koruma Birliği, ABD ( International Association for Food Protection – IAFP)
Dr. İsmail Mert – Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD)
İsmail Özdeş – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Kürşat Ulus – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Dr. Mehmet Alkan – Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB)
Melek Us – Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR)
Meral Gündüz – T.C.Ekonomi Bakanlığı
Murat Yörük – Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR)
Müesser Akeğim Akkaya – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Necdet Buzbaş – Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
Nerma Gökçe – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Özen Altıparmak – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Sadettin Korkut – Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)
Sait Koca – Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği (BESD-BİR)
Selçuk Maruflu – Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
Şemsi Kopuz – Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF)
Ülkü Karakuş – Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR)
Ümit Parlak – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Dr.Vickie Lewandowski – Uluslararası Gıda Koruma Birliği, ABD (International Association for Food Protection – IAFP)
Dr.Yıldırım Cesaretli – T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Yusuf Biçer – Tüketiciler Derneği (TÜDER)
Yüksel Soyubelli – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Zühal Başaran – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Kongre Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Artemis Karaali – Yeditepe Üniversitesi
Kongre Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali Esat Karakaya – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Atıf Can Seydim – Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Öztan – Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Filazi – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Aykut Aytaç – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aziz Ekşi – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Barbaros Özer – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Öztürk – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Bernd van der Meulen – Avrupa Gıda Hukuku Enstitüsü, Hollanda (European Institute for Food Law)
Prof. Dr. Beraat Özçelik – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Celalettin Koçak – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Caner – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Chris Griffith – İngiliz Gıda Dergisi, İngiltere (British Food Journal)
Prof. Dr. Çağatay Güler – Hacettepe Üniversitesi
Dr. David Rodríguez-Lázaro – Burgos Üniversitesi, İspanya
Prof. Dr. Dilek Aslan – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Alphan – İstanbul Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Sezgin – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Şengör – Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Esra Çapanoğlu – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin Göğüş – Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk Bozoğlu – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Franz Allerberger – Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı, Avusturya
Prof. Dr. George Kvesitadze – Biyokimya Enstitüsü, Gürcistan (Institute of Biochemistry)
Prof. Dr. Gülden Pekcan – Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek – Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Yardımcı – Ankara Üiversitesi
Prof. Dr. Hami Alpas – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Yetim – Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet Pekcan – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ekiz – Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Kata Galic – Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan (Zagreb University)
Prof. Dr. Kemal Küçükersan – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ladislav Kokoska – Çek Yaşam Bilimleri Enstitüsü, Çek Cumhuriyeti (Czech University of Life Sciences)
Prof. Dr. Lee-Ann Jaykus – Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi, ABD (North Carolina State University)
Prof. Dr. Martin Wagner – Viyana Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Avusturya
Prof. Dr. Mehmet Demirci – Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Güven – Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Yıldırım – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mükerrem Kaya – Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Nafiz Delen – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Necla Aran – İstanbul Teknik Üniversitesinden Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nevzat Artık – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Numan Akman – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk Tekbaş – Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)
Prof. Dr. Ömer Utku Çopur – Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Patrick Wall – Dublin Universitesi, İrlanda (Dublin University)
Prof. Dr. Peter Raspor – Ljubljana Üniversitesi, Slovenya
Prof. Dr. Rüveyde Akbay – Ankara Üniversitesinden Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sedat Yerli – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Selim Çetiner – Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Semih Ötleş – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Semra Kayaardı – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Sevinç Yücecan – Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Sonja Smole Mozina – Ljubljana Universitesi, Slovenya(Ljubljana University)
Prof. Dr. Sühendan Mol Tokay – İstanbul Üniversitesi
Dr. Tamas Petrovic – Veteriner Bilimleri Enstitüsü, Karadağ (Veterinary Scientific.Institute)
Prof. Dr. Taner Baysal – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Tansel Şireli – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Tayfun Ağar – Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Gürbüz – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Vincenzo Fogliano – Napoli Üniversitesi “Federico II”
Prof. Dr. Volkan Korten – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Vural Gökmen – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Beyhan – Haliç Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim Ekinci – Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Zehra Ayhan – Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin Erginkaya – Çukurova Üniversitesi
Kongre İcra Komitesi Üyeleri

Aslıhan Arıkan – Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)
Banu İlhan Özkoç – Symcon Turizm İnş ve Tic. Ltd.Şti.
Edip Sincer – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Muhteber Ersin – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Prof. Dr. Artemis Karaali – Yeditepe Üniversitesi
Nerma Gökçe – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Petek Ataman – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Samim Saner – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)
Yüksel Soyubelli – Gıda Güvenliği Derneği (GGD)

Önemli Tarihler

Erken Kayıt Son Tarih 15 Mart 2013
Geç Kayıt Son Tarih 10 Mayıs 2013
Bildiri Son Gönderim Tarihi 22 Şubat 2013
Kongre Tarihi 14 – 15 Mayıs 2013

Konge Sekreteryası

Muhteber Ersin
Gıda Güvenliği Derneği
Hasan Amir Sok. Dursoy İş Merkezi No:4 Kat 4 D:10 34724 Kızıltoprak-İstanbul / Türkiye
Telefon: 0216 550 02 23 – 550 02 73
Faks: 0216 550 02 74
e-posta: muhteber.ersin@ggd.org.tr
Web: www.ggd.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin