3. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

3. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Değerli bilim insanları; Kongremizin üçüncüsünde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Üçüncüsü düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.

Değerli Bilim İnsanları,

11/12 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Hampton By Hilton Hotel’de gerçekleştirilecek olan Kongremiz’de sizlerle yeniden bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyacağız. Üçüncü kez gerçekleştirilecek olan Kongremiz; ekonomi, tarım, ticaret, hukuk, finans, kalkınma, işletme, politika gibi çeşitli sektörlerde güncel ve çok yönlü konuları kapsayacaktır. Kongre’de özellikle iktisat, işletme, uluslararası politika ve ilişkiler, ticaret hukuku, tarım işletmeciliği, tarım politikaları, tarımsal yayım ve iletişim, kırsal kalkınma, örgütlenme, üretim ekonomisi, girişimcilik, iklim değişikliği ve çevre ekonomisi konuları üzerinde durulacaktır. Belirtilen konu başlıklarında, güncel ve gündeme dair sorun ve konu alanlarının ele alınması, küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirilmesi, bilim insanları arasında kültür alışverişlerinin yapılması, işbirliklerinin oluşturulması ve sorunlara çözüm geliştirmesine öncülük edecek projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu Kongre, önceden ikincisi düzenlenen buluşma sonrası oluşan ve artan talep nedeniyle erkene alınan üçüncü buluşmadır ve bu yönüyle hazırlık çalışmaları öne alınmıştır. Ekonomi, evrensel bir bilimdir ve küresel süreçte tüm ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. 21. yüzyılda ekonomi içinde sektörel gelişmeler ve hayatın devamlılığın sağlayan hizmetler yanında tarım ve sanayii sektörü, gelişim ve değişim sürecini yaşamaktadır. Diğer yandan bu süreçte toplumsal gelişim devam etmekte beslenme, barınma, giyinme kısacası yaşam, sektörel etkinliklerle nitelikli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle günümüz teknolojisinden yararlanılarak farklı ölçeklerde yatırımlar ve farklı kaynaklı yaptırımlar uygulanmakta, sektörlere özgülenmiş çalışmalar ve politikalar, stratejik bakış ve yönelim açısıyla sürdürülmektedir. Ortaya çıkan sorunların günümüzde izlenilen politikalarla ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmaların yetersizliği ve karşılaşılan aksaklıklar, sektörel gelişmeyi olumsuz etkileyerek, planlı ekonomik yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu Kongre’de tarım, hizmet ve endüstri yönetimi gibi birçok alanda bilimsel yazına katkı sağlamış, bilgi birikimi ile bu alanlara ışık tutan bilim insanlarının aramızda olması beklenmektedir. Bu hedefle Kongre’nin sorunlara çözüm getirmesi amaçlanmaktadır. Farklı disiplinlerde sorunların belirlenmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve uygulayıcılara sunulması son derece önemlidir. Bu alanda çalışmalarda bulunan tüm katılımcıları Kongremize davet ediyor, ülkemiz ve dünya ekonomileri ve insanları için çalışmaların faydalı olmasını diliyoruz.

Prof. Dr. Bülent EKER

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ahmet KUBAS – Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Kongre Başkan Yardımcıları

KONULAR
Analitik Yöntemler
Bankacılık ve Risk Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler
Çevre Ekonomisi
Enerji iktisadi ve Politikaları
Ekonometri ve Ekonomik Modelleme
Finansman ve Finansal Piyasalar
Girişimcilik
Gıda Yönetimi
İklim Değişikliği ve Ekonomik Etkileri
İşgücü Piyasası
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi ve Uluslararası Ekonomi Politikaları
Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Politikaları
Maliye
Örgütlenme
Pazarlama ve Pazar Ekonomisi
Para ve Politika
Teknolojik Gelişmeler ve İnovasyon Politikaları
Ticaret Hukuku
Tarım İşletmeciliği
Tarım Teknolojisi
Tarım Politikaları
Tarımsal Yayım ve İletişim
Turizm ve İşletmecilik
Uluslararası Politika ve İlişkiler
Üretim Ekonomisi
Yenilenebilir Teknoloji ve Ekonomi Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon

KONGRE TARİHİ 11-12 MAYIS 2018

Kayıt Başlangıç Tarihi 30.05.2017

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi 30.05.2017

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi 01.05.2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Son İlan Tarihi 02.05.2018

(Kabul edilen bildiriler sistemde “SIRADA” ibaresiyle görülmektedir)

Kayıt ve Ödeme Bitiş Tarihi 02.05.2018

Kongre Tarihi 11.05.2018 – 12.05.2018

Kongre Dili Türkçe ve İngilizce

http://www.ekonomiyonetimivepazararastirmalarikongresi.org/