3. ULUSAL GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

“Çağdaş ve İdeal Resim-Müzik Öğretmenliği Eğitimi”

 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16-17 Nisan 2012 İstanbul

SEMPOZYUM HAKKINDA
Üniversitemiz 2000 yılı içinde “1.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyumda Ülkemizdeki sanat eğitimi yanında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın katılımı ile üniversitelerle orta öğretim kurumları (Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri) arasında bağlantı kurularak Resim-Müzik eğitiminin lisans öncesi de gündeme getirildi. Üniversitemizin 2012 yılı içinde yapılmasını planladığı bu sempozyumda Güzel Sanatlar Eğitimi daha kapsamlı olarak ele alınacak. Ülkemizde çağdaş ve ideal resim-müzik öğretmeni yetiştirmenin çözüm önerileri tartışılacaktır. Temel Amacımız, Ülkemizdeki sanat eğitimini ilköğretimden yüksek öğretime kadar ele almak daha başarılı olmanın yollarını araştırmak, çözüm önerileri ortaya koymak, çağdaş ve ideal resim-müzik öğretmeni yetiştirerek en kısa zamanda istenilen ve özlenen sanat eğitimine erişmektir.

BİLDİRİ ALANLARI
1. Sanat Eğitimin dünü, bugünü, yarını, problemleri ve çözüm önerileri
2. Çağdaş ve ideal Resim-Müzik Öğretmeni yetiştirmenin koşulları
3. Dış Ülkelerde lisans ve lisans öncesi sanat eğitimi
4. Yetenek sınavları (Resim-Müzik)
5. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri yönetmeliği ve ders programları
6. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Resim-Müzik Öğretmeni yetiştirme ve atama

http://www.sempozyum2012.org/