3. Liselerarası Moda Tasarım Yarışması

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

Bu yıl Türkiye Geneli Resmi ve Özel Tüm Lise ve Dengi Okul öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan “3. Liseler Arası Moda Tasarım Yarışması” başvuruları başlamıştır.

Yarışma Takvimi aşağıda yer almaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar dosyalar teslim edilmelidir.

Ön Değerlendirme Sonuçlarının ilanı: 22 Nisan 2016 Cuma

Jüri Değerlendirmesi: 27 Nisan 2016 Çarşamba

Ödül Töreni: 6 Mayıs 2016 Cuma (Tören saati ve yeri web sayfamızda ayrıca duyurulacaktır)

Sergi Tarihi: 6 Mayıs 2016 Cuma

Sergi Alanı: Faruk Saraç Tasarım MYO Sergi Salonu

– See more at: http://www.faruksarac.edu.tr/oku.php?b=duyurular&lng=tr&id=75#sthash.JbkF13P5.dpuf

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 3. Liselerarası Moda Tasarım Yarışması “VINTAGE”

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI: T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü
tarafından düzenlenecek olan “Vintage” temalı moda tasarım yarışmasının üçüncüsü, genç
tasarımcıların günümüzün tasarım anlayışına uygun, özgün, yaratıcı fikirlerini, çalışmalarını ve moda
tasarım eğitimine olan ilgilerini destekleyerek moda endüstrisine kazandırmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU: “VINTAGE” kelime anlamı olarak bir ürün ya da objenin, belirli bir döneme
ait karakteristik özellikler göstermesi ya da o dönemde kendi alanında ilgi çekmiş, yankı uyandırmış
olması anlamına gelmektedir. 19. Yüzyılda başlayan ve 20. Yüzyılı ele alan, o dönemin ruhunu, yaşam
tarzını ve kalitesini yansıtarak eskiyi moda dünyasında yeniden taşıyan “VINTAGE” tarzı bu yıl
düzenlenecek olan tasarım yarışmamızın teması olarak belirlenmiştir.

DÜZENLEYEN KURUM: T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

KATILIM ŞARTLARI:
1. Türkiye ili ve ilçelerindeki tüm lise öğrencileri bireysel olarak katılabilir.
2. Jürinin 1. dereceden yakınları yarışmaya katılım sağlayamazlar.

YARIŞMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Yarışma başvurusu iki dosya ile yapılır. Birinci dosya kişisel ‘Katılımcı Dosyası’ kişisel bilgileri, ikinci
dosya ‘Tasarım Dosyası’ çalışmaları içerir.

1. Katılımcı Dosyası:
• www.faruksarac.edu.tr adresinden temin edilerek doldurulacak ve imzalanacak başvuru
formu,
• Öğrenim görülen liseden alınmış öğrenci belgesi.
• Gelecek planlarını detaylandıran bir yazı ve fotoğraflı kısa özgeçmiş
• Bu zarf kapatılarak üzerine sadece yarışmacı tarafından belirlenmiş beş rakam ya da harften
oluşan rumuz yazılacaktır. (ÖRNEK: XYZLM, ABC12 gibi. Aynı rumuz tasarım dosyasındaki her
bir çalışmanın arka sol üst köşesine yazılacaktır.)

2. Tasarım Dosyası:
• Koleksiyonun temasını anlatan kısa bir araştırma yazısı.
• 4 adet hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyon sunumu (A3 ölçülerinde (29,5 X 42cm) her biri tam görünümü detaylandıran artistik çizimler)
• “Vintage” ana teması çerçevesinde bay ve/veya bayan serbest kategoride serbest boyama tekniği ile hazırlanmış koleksiyon
• Koleksiyonda kullanılacak kumaş örnekleri ve tamamlayıcı aksesuarlar
• Tasarım dosyasını oluşturan tüm çalışmaların arka sol üst köşesine, yarışmacı tarafından belirlenen, beş karakterden oluşan rumuzu yazılmalıdır. (ÖRNEK: XYZLM, ABC12) Rumuz dışında yarışmacının kimliğini belli eden (ad, imza vb.) herhangi bir işaret bulunmamalıdır.
• Tüm çizim ve belgeler üzerinde rumuz yazan düz sarı zarf içerisinde teslim edilecektir. Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.Tasarımda yaratıcılık (20 Puan)
2.Tasarımda uygulanabilirlik ve giyilebilirlik (20 Puan)
3.Çizim ve renklendirme (20 Puan)
4.Malzeme ve tasarımın uyumu (20 Puan)
5.Malzeme seçiminde yaratıcılık (20 Puan)

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar dosyalar teslim edilmelidir.
Ön Değerlendirme Sonuçlarının ilanı: 22 Nisan 2016 Cuma
Jüri Değerlendirmesi: 27 Nisan 2016 Çarşamba
Ödül Töreni: 6 Mayıs 2016 Cuma (Tören saati ve yeri web sayfamızda ayrıca duyurulacaktır)
Sergi Tarihi: 6 Mayıs 2016 Cuma
Sergi Alanı: T.C. Faruk Saraç Tasarım MYO Sergi Salonu

ÖN DEĞERLENDİRME JÜRİSİ:
FSTMYO Moda Tasarım Programı Öğretim Görevlileri;
– Öğr. Gör. Eda ZÜMRÜT
– Öğr. Gör. Hülya VATANSEVER
– Öğr. Gör. Şenay SERVİ

YARIŞMA JÜRİSİ: T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 3. Liselerarası Moda Tasarım
Yarışması son değerlendirme jürisi aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:
– Moda Tasarımcısı
– FSTMYO Moda Tasarım Program Başkanı
– Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün görevlendirdiği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerin ‘Giyim
Üretim Teknolojileri’ Bölümlerinden bir öğretmen

ÖDÜLLER: Finale kalan 20 çalışma FSTMYO Sergi Salonun da sergilenmeye hak kazanır. Ödüller Faruk
Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinden karşılanacaktır.
Birincilik Ödülü: Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %50 Eğitim Bursu, Tablet
Bilgisayar, Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.
İkincilik Ödülü: Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %30 Eğitim Bursu, Tablet
Bilgisayar, Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.
Üçüncülük Ödülü: Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %20 Eğitim Bursu, Tablet
Bilgisayar, Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.

DİĞER HUSUSLAR:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir, katılım dosyalarının şahsen veya posta yolu ile belirtilen süre
içerisinde Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kocanaip Mah. Kaplıca Cad. No:3 16060
Muradiye/ Osmangazi- BURSA adresine ulaştırılması gerekmektedir. Gönderi ücretleri katılımcının
sorumluluğundadır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden FSTMYO sorumlu değildir.
2. Sergilenmeye hak kazanan tasarımların katılımcılarına sertifika verilecektir.
3. Yarışma sonuçları www.faruksarac.edu.tr sitesinde belirtilen tarihte duyurulacaktır, finale kalan
yarışmacılara ayrıca telefon ile bildirim, yapılacaktır.
4. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, katılım koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.
5. Yarışmaya gönderilen tasarımların, tüm kullanım hakları Faruk Saraç Tasarım Meslek
Yüksekokulu’na aittir. Dereceye giren tasarımlar kurumun tanıtımlarında ve yayınlarında bedelsiz
kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için basın organlarında da tasarımın sahibinin adı
ile birlikte kullanılabilir.
6. Dereceye giremeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 1 ay içerisinde teslim edilen
adresten geri alınabilir. Bu süre içinde tasarımlarını geri almayan katılımcılar hak iddia edemez.
7. Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren
yarışmacının ödülleri iptal edilir.
8. Yarışma sonrası dereceye giren tasarım sahipleri, verilecek ödüller dışında FSTMYO’dan başka
hiçbir talepte bulunamazlar.