3. DOESEF

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL VE KÜLTÜREL YARIŞMA BİLGİ FORMU

Yarışmanın adı: (Doğanata Education Science, Energy, Engineering, Project Fair)

Yarışmayı düzenleyen kuruluş: Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Üniversitesi

Yarışmanın Amacı: Bilim dilini, genç yaşlarda öğrenerek, araştırma yapma keyfini tatmayı ve
evrende her yere, her şeye ulaşmayı öğretmek, eğitim ve bilim ile uğraşan kurumların öncelikli
görevidir. İzmir Üniversitesi, öğrencilerin kendi merak ettikleri konulardan yola çıkarak,
ürettikleri fikirlerini geliştirip projelendirirken; akademik düzeyde bilgi almalarını, laboratuarları
kullanmalarını, ürünlerini hayata geçirmelerini ve böylece “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak
yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Kapsamı : Lise ve dengi okul öğrencileri

Yarışmanın Dalları : Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik

Adaylar için başvuru koşulları :
1- Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.
2- Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik, alanlarında olacaktır.
3- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup
(maksimum 2 öğrenci, 1 öğretmen) olarak hazırlanabilir.
4- 26 Ocak 2014 tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla
herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, yarışmaya katılamazlar.
5- Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür
başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı www.doesef.org adresinde belirtilen kurallara uygun
olarak yapılmalıdır.
6- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel
yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların
açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.
7- Tüm projeler etik kurala uygun olmalıdır.
8- Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri,
projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.
9- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce,
bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin
anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.
10- Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.doesef.org) yapılacaktır. Başvuru
formunun çıktısı imzalanıp taranarak web sayfasına (www.doesef.org) yüklenecektir. Tüm
başvuru formları (başvuru formu, özet, etik form ve proje raporu) .pdf formatında
kaydedilerek .zip veya .rar formatında sıkıştırılıp ilgili yarışma dalına ait başvuru linkine
gönderilecektir. Başvuru formu eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Proje başvuruları en geç 27.02.2014 tarihine kadar yapılacaktır.
11- Sergilenmeye değer görülen projeler 22.03.2014 tarihinde web sayfasında (www.doesef.org)
duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.
12- Proje sergisi, 09–12 Nisan 2014 tarihleri arasında İzmir Özel Fatih Koleji Kampüsünde
gerçekleşecektir. Sergi alanında kullanılacak masa ve panolar kurumumuz tarafından
sağlanacaktır.
13- Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada
kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent
başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım
hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri
odasında yapılacaktır.
14- Organizasyon boyunca öğle ve akşam yemekleri ile İzmir Turu kurumumuzca karşılanacaktır.
15- Yol ve sergi süresince konaklama masrafları katılımcılara aittir. İzmir dışından gelen finalistler
öğretmenevlerinde konaklayabilirler.
16- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. Sadece bir
adet NECDET DOĞANATA YILIN ARAŞTIRMACISI ÖZEL ÖDÜLÜ verilecektir.
Kazanan projelere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve başarı belgesi, ayrıca sergiye
katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.
17- Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin
kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.
18- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve sergi süresince organizasyon komitesinin belirlediği
kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

 

DERECE                                         Öğrenci Ödül                                         Öğretmen Ödül
Birincilik                                        1300TL                                                      1000TL
İkincilik                                         1000TL                                                       800TL
Üçüncülük                                    800TL                                                            600TL
Teşvik                                             400TL                                                              300TL
Necdet Doğanata Yılın
Araştırmacısı Özel Ödülü       2000TL                                                               1000 TL

DOESEF’in Türkiye Temsilcisi Olduğu Yarışmalar Toplam Seçilen Proje Sayısı
GENIUS Olympiad (http://www.geniusolympiad.org/) 2 adet proje
MOSTRATEC Brezilya International Science Fair
(http://www.mostratec.com.br/mostratec/?lang=en
1 adet proje
International Conference of Youth Scientists, ICYS
(http://metal.elte.hu/~icys/)
1 adet proje
MİLSET Meksika Exposciences
(www.expocienciasnacional.com)
1 adet proje
MİLSET Asya
)
2 adet proje
International Environment Sustainability Olympiad,
INESPO Hollanda
(http://www.inespo.org/)
1 adet proje
Golden Climate International Environmental Project
Olympiad, Kenya
(http://www.goldenclimate.com/)
1 adet proje

Yarışma Takvimi:

1- Fizik, kimya, biyoloji, mühendislik kategorilerindeki yarışmanın duyurulma tarihi…26/01/2014
Enerji kategorisi duyurulma tarihi…………………………………………………….14/02/2014
2- Bütün kategorilerdeki eserlerin son gönderilme tarihi………………………………..27/02/2014
3- Eserlerin değerlendirme tarihi…………………………………………………………22/03/2014
4- Yarışmanın yapılacağı tarih………………………………………………………09 –12/04/2014
5- Ödül Töreni……………………………………………………………………………12/04/2014

Değerlendirme kurulu(Jüri) : Daha sonra bildirilecektir.
Sergi yeri : İzmir Özel Fatih Koleji Sergi Salonu
Yarışma ile ilgili yazışma adresi : Ümit KARADEMİR
İzmir Özel Fatih Koleji
Bilim ve Eğitim Projeleri Bölümü
18sk. No:12 Güzelyalı / İzmir 35290
E-Posta : info@doesef.org
Telefon : 0 232 2855300 / 735 -745-746
Yarışma düzenleyen kuruluşun : Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı – İzmir Üniversitesi