25 Aralık Gaziantep’in Tarihi Kısa Film Yarışması

25 Aralık Gaziantep
25 Aralık Gaziantep’in Tarihi Kısa Film Yarışması

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gaziantep’teki Tüm resmi ve özel lise öğrencileri

Dereceye giren 1 (bir) kişiye ‘’ Bisiklet’’ verilecektir.

Gaziantep’in tarihi temasını sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak; öğrencilerimizin
Gaziantep konusunda farkındalık kazanmaları genç yaşlardan itibaren içselleştirerek
öğrenmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışma Konusu
Gaziantep’in Tarihi

Yarışma Başvuru Şartları
• Video telefon veya profesyonel kamera ile çekilecektir.
• Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri
katılabilir.
• Film süresi en fazla 60 saniye ile sınırlıdır.
• Başvuru yapan kişi yarışmaya canlı olarak bizzat kendisi katılacaktır.
• Yarışmacı, yarışmaya kendisinin çektiği, 1 adet video ile katılacaktır.
• Kısa film yarışmasına sadece ’Gaziantep’in Tarihi” temalı filmler kabul edilecektir.
• 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dâhilinde yarışmaya katıldığını
kabul ve taahhüt eder.
• Videolar bağımsız Seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
• Eserler, www.gaziantep.bel.tr adresinden verilecek linkte yer alan başvuru katılım formu
doldurularak yapılacaktır.
• Video çekme tekniği tamamen serbesttir.

Diğer Hususlar;
• Form doldurulurken okul bilgilerinin tam ve eksiksiz girilmesi önem arz etmektedir.
• Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel
görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce
tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü
övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır.
• Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda ödül almamış olması,
herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yapılmış olması,
özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir videodan kopya edilmemiş olması
gerekmektedir.
• Başvuruda bulunan kişi, filmin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir
yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
• Yapılacak film, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî
Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde
hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Bu yarışmada video çekimleri, puanlama vb. evraklar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin
telifinde olacaktır.
• Dereceye giren yarışmacılar, farklı yayın organlarında yayımlanacaktır. Yayımlanmayan diğer
yarışmacılara herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin video gönderenlerin ismi ile
yayımlanabilecektir.
• Yarışma sonuçları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (www.gaziantep.bel.tr/tr)ve İl
Milli Eğitim Müdürlüğü (gaziantep.meb.gov.tr) web siteleri ile sosyal medya
hesaplarından duyurulacaktır.
• Yarışmaya katılacak kısa filmler Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 3
kişilik komisyon tarafından değerlendirilecektir.
• Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak
hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana
verilecektir.
• İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen puanlamaları bu şartnamede
belirtilen kriterlere göre inceleyecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu katidir,
sonuçlara itiraz hakkı yoktur.
• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma şartlarında
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.