21. YÜZYILDA ÇERKESLER: SORUNLAR VE OLANAKLAR

ULUSLARARASI SEMPOZYUM
21. YÜZYILDA ÇERKESLER: SORUNLAR VE OLANAKLAR
22-25 Eylül 2011

Gazi Park Otel
Ankara, Türkiye
Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAF-DAV) tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar” konulu sempozyum 22-25 Eylül 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı, tarihsel ve bilimsel veriler ışığında dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde yaşayan Çerkeslerin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik açıdan durumlarının tartışılması, mevcut fırsat ve olanakların değerlendirilmesi ve gelecek için öneriler geliştirilmesidir. Sempozyumun Çerkeslerin mevcut durumunun analiz edilmesine ve ulusal ve uluslararası düzeylerde bilim ve politika çevrelerinde konuyla ilgili farkındalık yaratılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Sempozyumda, tarihsel ve bilimsel bakış açılarıyla Çerkeslerin yaşadıkları göç ve sürgünler, demografik yapıları, sosyo-ekonomik ve politik sorunları, dil ve kültürel miraslarının korunması ve geliştirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Sempozyuma, bilim çevreleri başta olmak üzere, uluslararası ve ulusal düzeylerde ilgili kişi ve kurumların katılmaları beklenmektedir. Sempozyum programında özel davetli konuşmacıların konferansları, tartışma oturumları ve bildiri sunumları yer alacaktır. Sempozyum çalışmaları yayın haline getirilecektir.

Sempozyum dili İngilizce, Türkçe ve Rusçadır; sempozyum boyunca gerekli çeviri hizmetleri sağlanacaktır.

Sempozyuma bildiri sunarak ve izleyici olarak katılımınızı bekliyoruz.

ÖNEMLİ TARİHLER: 

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi
 :11 Temmuz 2011
 
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
 :25 Temmuz 2011
 
Bildiri Tam Metni Son Gönderme Tarihi
 :05 Eylül 2011
 
Sempozyum Son Kayıt Tarihi
 :05 Eylül 2011
 
Sempozyum
 :22-25 Eylül 2011
 

 

İletişim: 

Erdoğan BOZ
Sempozyum Sekretaryası

Adres:

Mithatpaşa Cad. No: 58/3 Kızılay Ankara/TÜRKİYE

Cep:
 0 505 293 72 50
 
Tel:
 0 312 419 73 30
 
Fax:
 0 312 419 73 56
 
E-Posta:
 [email protected]

 

 

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM
CIRCASSIANS IN THE 21st CENTURY: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
22-25 September 2011

Gazi Park Hotel
Ankara, Turkey
The symposium on “Circassians in the 21st Century: Problems and Opportunities”, organized by Caucasian Research, Culture and Solidarity Foundation (KAF-DAV) will be held on 22-25 September 2011.

The aim of the symposium is to discuss the demographical, social, cultural, economic, and political situation of Circassians living in different parts and countries of the world, assess their chances and opportunities, and put forward proposals on the future within the light of historical and scientific data. It is expected that the symposium will contribute to the analysis of the current situation of Circassians and to raise awareness on the subject within scientific and political circles at international and national levels.

Issues such as the migrations and the exiles of Circassians, their demographical structures, socio-economic and political problems, preservation and improvement of their language and cultural heritages will be discussed throughout the symposium.

Participation of relevant individuals and institutions to the symposium is expected particularly from scientific circles at international and national levels. There will be conferences of keynote speakers, discussion sessions, and paper presentations in the symposium programme. Symposium papers will be published.

The symposium will be in English, Turkish, and Russian languages; necessary translation services will be provided.

We are expecting your participation either as presenters or observers.