2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi

2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi

“2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi” Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği tarafından 04 – 08 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

İyi ve kaliteli yaşama zorunluluğunun temel bir parçası olduğu için, sağlıklı çevreyi koruma konusunda çok önemli bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Diğer taraftan hem yeni gelişen teknolojiler, hem de endüstrileşmeye bağlı olarak, mesleksel ve çevresel sağlığa olan gereksinim günden güne büyümektedir. Mesleksel ve Çevresel Sağlık konusunda sağlık kriterleri ve bilgi düzeyi noktasında önemli gelişmeler görülmekle birlikte; halen daha, nedensellik noktasında maruziyetler ve hastalıklar arasındaki ilişki bakımından önemli eksiklikler bulunmaktadır.

Mesleksel maruziyetlerin yanında hava kirliliği, gürültü, çevresel asbestos gibi birçok çevresel tehdit erken ölümler, kronik hastalıklar ve kanserle bilimsel olarak ilişkilendirilmiştir. AB ülkelerinde sadece hava kirliliğine bağlı olarak yılda 450.000 erken ölüm yaşandığı tahmin edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); her yıl 270 milyon iş kazası, 160 mi lyon meslek hastalığı, 355.000 işe bağlı ölüm ve 12.000 çocuk çalışan ölümü olduğunu bildirmiştir. Kanser, işe bağlı ölümler içerisinde en sık rastlanan ölüm nedeni olup bu şekilde oluşan ölümlerin % 32’sinden sorumludur. Dünyadaki gayri safi milli hasılanın %4’ü işten kaynaklanan sakatlıklar, ölümler ve hastalıklara bağlı olarak kaybedilmektedir. Dünyadaki Gayri Safi Milli Hasıla’nın %4’ü işe bağlı sakatlanma, hastalık ve ölümler sonucu kaybedilmektedir. İş ve Çevre Sağlığı’nın kapasitesini güçlendirmek için alanın profesyonellerini bir araya getirmek ve interdisipliner bir yaklaşımla işbirliğini geliştirmek çok önemlidir.

Bu Kongre’de çevresel ve mesleksel maruziyetler ve hastalıklar arasındaki ilişkilere dikkat çekmek hedeflenmektedir. Kongre’de, önleme ve koruma da dahil olmak üzere ilgili tüm başlıklar tartışılacaktır.

Değerli Katılımcılar,

“2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi” Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği ve Uluslararası Mesleksel Hastalıklar Komisyonu tarafından 04 – 08 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

İyi ve kaliteli yaşama zorunluluğunun temel bir parçası olduğu için, sağlıklı çevreyi koruma konusunda çok önemli bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Diğer taraftan hem yeni gelişen teknolojiler, hem de endüstrileşmeye bağlı olarak, mesleksel ve çevresel sağlığa olan gereksinim günden güne büyümektedir. Mesleksel ve Çevresel Sağlık konusunda sağlık kriterleri ve bilgi düzeyi noktasında önemli gelişmeler görülmekle birlikte; halen daha, nedensellik noktasında maruziyetler ve hastalıklar arasındaki ilişki bakımından önemli eksiklikler bulunmaktadır.

Mesleksel maruziyetlerin yanında hava kirliliği, gürültü, çevresel asbestos gibi birçok çevresel tehdit erken ölümler, kronik hastalıklar ve kanserle bilimsel olarak ilişkilendirilmiştir. AB ülkelerinde sadece hava kirliliğine bağlı olarak yılda 450.000 erken ölüm yaşandığı tahmin edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); her yıl 270 milyon iş kazası, 160 milyon meslek hastalığı, 355.000 işe bağlı ölüm ve 12.000 çocuk çalışan ölümü olduğunu bildirmiştir. Kanser, işe bağlı ölümler içerisinde en sık rastlanan ölüm nedeni olup bu şekilde oluşan ölümlerin % 32’sinden sorumludur. Dünyadaki gayri safi milli hasılanın %4’ü işten kaynaklanan sakatlıklar, ölümler ve hastalıklara bağlı olarak kaybedilmektedir. Dünyadaki Gayri Safi Milli Hasıla’nın %4’ü işe bağlı sakatlanma, hastalık ve ölümler sonucu kaybedilmektedir. İş ve Çevre Sağlığı’nın kapasitesini güçlendirmek için alanın profesyonellerini bir araya getirmek ve interdisipliner bir yaklaşımla işbirliğini geliştirmek çok önemlidir.

Bu Kongre’de çevresel ve mesleksel maruziyetler ve hastalıklar arasındaki ilişkilere dikkat çekmek hedeflenmektedir. Kongre’de, önleme ve koruma da dahil olmak üzere ilgili tüm başlıklar tartışılacaktır.

Bu düşünceler ışığında; 04 – 08 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi’nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Prof. Dr. Muhsin AKBABA Prof. Dr. Claudio COLOSIO
Kongre Başkanı Kongre Eş Başkanı

Kongre Konuları
Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarda Tıbbi Tanı
Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıkları
Mesleksel ve Çevresel Nörotoksisite (Nörodejeneratif Hastalıklar ve Nöropatiler)
Mesleksel ve Çevresel Kanserler ve Genotoksisite
Endokrin Bozucular (Kozmetikler, Pestisitler, Fitalatlar vs.)
Biyosidaller, Maruziyet ve Hastalıklar
Sistem Toksisitesi (İmmünotoksisite, Nefrotoksisite, Kardiyotoksisite, Dermatotoksisite)
Mesleksel ve Çevresel Toksikolojik Aciller
Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarda Laboratuvar Analizi
Mesleksel ve Çevresel Hastalıklara Epidemiyolojik Yaklaşımlar
Tıbbi Jeoloji
Nano Kirlilik ve Çevresel Etkileri
UV ve Elektromanyetik Alanlar ve Sağlık Etkileri
Gürültü ve Sağlık
Mesleksel ve Çevresel Tıpta Yeni Konular
Ekotoksisite ve Çevresel Kirlenme
Mesleksel ve Çevresel Risk Değerlendirmesi
Mesleksel ve Çevresel Biyolojik İzlem
Tarım, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Gıda Güvenliği
Ergonomi
İş ve Çevre Hukuku
Dezavantajlı Gruplar
Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı
Mesleksel ve Çevresel Hastalıklarda Sosyal Güvenlik Sistemleri
İş Kazalarına İstatistiksel Yaklaşım
İş Kazalarının Nedenleri, Önlemleri, Değerlendirme ve Bildirim Yöntemleri
Mesleksel ve Çevresel Acillerde Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
İşyeri Sağlığının Geliştirilmesi
Veri Toplama ve Veri Madenciliği
Mesleki Yeterlilik
Mesleksel ve Çevresel Hastalıkların Ekonomik Boyutu
Mesleksel Rehabilitasyon

Önemli Tarihler
Erken Kayıt için Son Tarih 29 Aralık 2017
Otel Giriş Tarihi 4 Mart 2018
Otel Çıkış Tarihi 8 Mart 2018
Bilimsel Program Başlangıç Tarihi 5 Mart 2018
Bilimsel Program Bitiş Tarihi 7 Mart 2018
Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih 29 Ocak 2018
Bildiri Kabul / Red Tarihi 2 Şubat 2018

www.oedc2018.org