2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

Çok Kıymetli Bilim İnsanları,

17-20 Ekim 2018 tarihlerinde Mersin Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği; International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS) www.ijoess.com , International Journal Of Education Technology and Scientific Researches (IJETSAR) www.ijetsar.com ve International Journal of Eurasian Education and Culture www.ijoeec.com ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2nd International Symposium of Education and Values www.isoeva.com (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu)’a sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duyarız.

İçinde bulunduğumuz süreçte dünyada ve özellikle coğrafyamızda yaşanan olaylar eğitimin özellikle de değerler eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, başta Türkiye’deki bilim insanları olmak üzere coğrafya havzamızdaki ülkelerden de akademisyen ve araştırmacıların katılımı ile nitelikli çalışmaların paylaşılacağı ve interdisipliner aktivitelerin gerçekleşeceği bir ortamda sizleri değerli çalışmalarınızla ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Sempozyumumuzda sözlü bildiri sunumları ve uluslararası karma serginin yanında gelecek nesillerimizi daha nitelikli ve bilinçli hale getirmek için emek veren kıymetli öğretmenlerimizin “eğitimde iyi örnekler” sunumlarına da yer verilecektir.

2nd International Symposium of Education and Values’ta (ISOEVA) kabul edilen bildiriler bildiri kitapçığında/web sayfasında yayınlanacaktır. Tam metinler hakem incelemelerinden sonra elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır.

Eğitimin her alanından değerli bilim insanları ile 4 gün boyunca güzel kazanımlar elde etmek dileğiyle…

www.isoeva.com

Düzenleme Kurulu

KONU BAŞLIKLARI

Aile
Alan Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Biyoloji Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Çevre Bilinci ve Çevre Eğitimi
Değerler Eğitimi
Demokrasi ve Vatandaşlık
Din Eğitimi
Edebiyat
Eğitim ve Öğretim Sorunları
Eğitim Politikaları
Eğitimde Yeni Eğilimler ve Deneyimler
Felsefe Eğitimi
Fen Eğitimi
Fizik Eğitimi
Folklor
Girişimcilik
Görsel Sanatlar Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Halk Bilimi
Hayat Bilgisi Eğitimi
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Hukuk
İlk Okuma Yazma
İnsan Hakları
Kadın ve Çocuk Hakları
Kimya Eğitimi
Kültür
Lisansüstü Eğitim
Matematik Eğitimi
Medya Okuryazarlığı
Medya ve İletişim
Mesleki Eğitim
Müzik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Öğretim Programları
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Öğretmen Yetiştirme
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Özel Yeteneklilerin Eğitimi
Sağlık Eğitimi
Sanat Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sosyoloji
Spor Eğitimi
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Tarih Eğitimi
Tasavvuf
Teknoloji ve İnovasyon
Turizm Eğitimi
Tüketici Hakları
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Eğitimi
Uzaktan Eğitim
Yabancı Dil Eğitimi

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER SUNUMU

Hazırlanacak olan Eğitimde İyi Örnek sunumunuz; daha önce hazırlayıp uyguladığınız veya uygulamakta olduğunuz bir proje, derste kullandığınız ve tanıtmayı düşündüğünüz metaryal, başarıyı artırmaya yönelik faaliyetler vb. konulardan birini yazarak doldurunuz. Kongremizde bildiri sunumu için 15 dakika süre verilecektir. Bildiri sunumlarınızı slayt vb. sunum tekniklerinden biriyle yapabilirsiniz. Varsa direkt materyal üzerinden de sunum yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetlerinin Gönderimi Son Tarih 15.08.2018
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması 18.08.2018
Katılım Ücreti Erken Kayıt 04.06.2018 – 31.08.2018
Katılım Ücreti Geç Kayıt 01.09.2018– 05.08.2018
Bildiri özet kitabının yayınlanması 10.10.2018
Sempozyumun Gerçekleştirilmesi 17-20 Ekim 2018
Tam Metin Son Gönderim Tarihi 30.11.2018

http://www.isoeva.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here