2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları;

2-5 Mart 2022 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumunu (ISSRIS’22) online olarak düzenlenecektir.

Birincisi 2021 yılında düzenlenen 16 farklı ülkeden 554 katılımcının yer aldığı Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, bilim insanlarını, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

ISSRIS’22, katılımcılara Mühendislik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Ziraat, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimleri alanlarında yapılan çalışmaların yenilikçi yönlerini ve güncel konuları tartışmak için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır.

Sempozyumda Türkçe veya İngilizce dillerinde sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır.

Sempozyumumuz güncel doçentlik başvurusu uluslararası konferans kriterlerine uygundur.

Saygılarımızla,

ISSRIS’22

SEMPOZYUM KONULARI

Mühendislik Çalışmaları

Matematik Çalışmaları

Fizik Çalışmaları

Kimya Çalışmaları

Biyoloji Çalışmaları

Dil ve Edebiyat Çalışmaları

Tarih Çalışmaları

Coğrafya Çalışmaları

Ziraat Çalışmaları

Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları

Sağlık Bilimleri Çalışmaları

Eğitim Bilimleri Çalışmaları

Uygulamalı Bilimler Çalışmaları

İktisadi ve İdari Bilimler Çalışmaları

Sosyoloji ve Psikoloji Çalışmaları

​​

Alanlarında yazılmış özgün akademik çalışmalara açıktır


www.issris.org