2. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

2. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Değerli Meslektaşım,

Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu düzenlenecektir.

Son on yılda, Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde önemli değişiklikler olmuştur. Bunlardan biri de, her ile bir üniversite politikası çerçevesinde her ile bir üniversite kurulmasıdır. Bu çerçevede, Aksaray ilinde de 2006 yılında bir devlet üniversitesi kurulmuştur.

Yeni kurulan üniversitelerin bir işlevi evrensel ölçekte işler yaparak bilime katkı vermek, bir diğer işlevi de yereli gözeterek çalışma alanlarını belirlemek olmuştur. Aksaray Üniversitesi de sadece bu ile ve bu ilin değerlerine odaklanan çalışmalar yapma arzusundadır. Bu yönde atılan çok sayıda adıma ilaveten, Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin öncülüğünde, Aksaray’ımızın tarihî ve kültürel birikimi üzerine bilimsel çalışmaları kamuoyuyla paylaşabileceğimiz bir mecra oluşturmaktır. Yapacak olduğumuz Sempozyumla Aksaray’ın tarihî, tarihî eserleri, edebiyatı, sosyal hayatı, siyaseti, ekonomisi, eğitimi; kısaca, dünü, bugünü ve yarını hakkında hemen her konuda bir birikim oluşturmayı amaçlamaktadır.

İlkini 2016 yılında yaptığımız ve her yıl devam edecek olan, Aksaray’ın tarih ve kültürü ile ilgili hemen her konunun tartışılacağı II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

KONU BAŞLIKLARI

-Tarih Öncesi Dönemlerde Aksaray
-Arkeolojik Veri ve Buluntular Işığında Aksaray
-Aksaray Çevresindeki Höyükler ve Kazı Çalışmaları
-Şehir ve Kültürün Gelişiminde Roma ve Hristiyanlık Dönemi
-Bir Anadolu Selçuklu Şehri Karakteristiği Olarak Aksaray
-Anadolu Selçukluları Dönemi Siyasi ve Askeri Tarihiyle Aksaray
-Aksaray Çevresindeki Hanlar, Saraylar Ve Diğer Sanat Eserleri
-Osmanlı Egemenliği Boyunca Aksaray
-Cumhuriyet Dönemi Aksaray
-Coğrafi ve Beşeri Bir Havza Olarak İmkânlarının Gelişim ve Dönüşümü
-Kültürel ve Entelektüel Birikimin Tasnif, Tahlil ve Tenkidi
-Aksaray’da İskan Ve Göç Hareketleri
-Aksaray’ın Yetiştirdiği Önemli İlim Adamları, Edebiyatçı, Sanatçılar Ve Eserleri
-Aksaray’da Bulunan Medreseler ve Tarihi Etkileri
-Şehirleşme ve Şehircilik Bakımından Aksaray
-Aksaray’ın Kent Kimliği
-Aksaray’ın Kentli Kimliği
-“Marka Kent” Olarak Aksaray
-Aksaray’ın Yeşil Alan Problemi
-Aksaray’da Tasavvuf /Tarikat Ekolleri Ve Etkileri
-Aksaray’da Alevî-Bektâşî Kültürü
-Somuncu Baba’nın Tarihi Ve Güncel Önemi
-Aksaray’da Gündelik Yaşam
-İlçeden Kente Olan Dönüşüm ve Gelişim
-Güncel Bir Mesele Olarak Aksaray’ın Yurt Dışı Varlığı Ve Sosyal, Kültürel, Psikolojik Yansımaları
-Aksaray’da Kutlama Ve Merasim Kültürü
-Aksaray’ın İmaj Değerinin Gerçek Değerine Erişme İmkanları Üzerine Tespit, Kritik Ve Öneriler
-Aksaray’da Dini Grup, Cemaat Ve Eğilimler
-Tarihten Bugüne Aksaray’da Toplumun Dindarlık Ve Dini Davranış Biçimleri,
-Medreseler Ve Tarihi Etkileri
-Geçmişten Bugüne Aksaray’ın İlim, Fikir, Sanat Ve Edebiyat Dünyasının Öncüleri
-Aksaray Üniversitesi-Şehir Etkileşimi
-Aksaray’da Tarım, Hayvancılık ve Bitki Örtüsü
-Orta Anadolu’da Aksaray’ın Dil Yapısı
-Aksaray’da Yükseköğretim

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderme: 12 Mayıs 2017
Özet Kabul: 02 Haziran 2017
Tam Metin Gönderme: 08 Eylül 2017
Sempozyum Programı Yayınlanma Tarihi: 09 Ekim 2017
Erken Kayıt: 01-15 Ağustos 2017
Geç Kayıt: 28 Ağustos- 08 Eylül 2017
Sempozyum Tarihi: 26-28 Ekim 2017

http://aksaraysempozyumu.aksaray.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.