19.Inepo Çevre Proje Yarışması

19.Inepo Çevre Proje Yarışması, yarışma takvimi belli oldu.


INEPO, insanlığın ortak mirası olan dünyadaki sağlıklı hava, temiz içme suyu, güvenli besin kaynakları ve gezegenimizdeki tür çeşitliliğini yok eden unsurlara karşı biyoloji, fizik, kimya, sağlık ve sosyal bilimler yönüyle hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi için her yıl düzenlenen uluslar arası organizasyon.

Yarışmanın Takvimi ve Program

03 Ocak 2011:  Online Başvuruların Başlaması
18 Şubat 2011 Cuma : Online Başvuruların Sona Ermesi
18 Şubat – 26 Mart 2011 : Ön Değerlendirme
26 Mart 2011 Cumartesi : Sergiye Davet Edilecek Projelerin Duyurulması
09 – 10 Nisan 2011 : Projelerin Sergilenmesi
10 Nisan 2011 Pazar : Ödül Töreni
19. Inepo İlköğretim ve Ortaöğretim  Çevre Proje Yarışması Katılım Kuralları

İnsanlığın ortak mirası olan dünyadaki sağlıklı hava, temiz içme suyu, güvenli besin kaynakları ve  gezegenimizdeki tür çeşitliliğini yok eden unsurlara karşı biyoloji, fizik, kimya, sağlık ve sosyal bilimler yönüyle hazırlanan   projeler,   Çevre   Proje   Yarışmasına   katılabilir.

Başvuru Kriterleri

Yarışmaya Türkiye’deki bütün İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri katılabilecektir.

Yarışmada İlköğretim projeleri ; Çevre Biyolojisi , Çevre Kimyası, Çevre Sağlık , Çevre Sosyal, Çevre Fizik, Çevre ve Görsel Sanatlar ve Çevre İstanbul  olmak üzere 7 kategoride , Ortaöğretim projeleri ;  Çevre Biyolojisi , Çevre Kimyası, Çevre Sağlık , Çevre Sosyal, Çevre Fizik, Çevre ve Görsel Sanatlar ve Çevre İstanbul  olmak üzere 7 kategoride değerlendirilecektir.

Yarışma sergisi  09 – 10 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.

Müracatlarda aşağıda yazılı bulunan bilgiler www.inepo.com adresinden “online” olarak girilecektir.

a) Katılım Formu
b) Proje özeti
c) Projenin geniş raporu
d) Proje ile ilgili fotoğraflar
e) Vesikalık öğrenci fotoğrafları

Müracaatlar 03 Ocak 2011 tarihinde başlayacak ve  18 Şubat 2011 Cuma günü 17:00’ e kadar yapılabilecektir.

Proje sahibi projesinin kopyalanmasını, elektronik, yazılı, görsel ve işitsel medyada kullanılmasının iznine başvurularak yapılmasını istiyorsa, yarışma öncesinde patent başvurusu yapması tavsiye edilir.

Başvuran projelerin tamamının veya belli bir kısmının başka bir projeden veya     çalışmadan alıntı olduğu tesbit edilir ise yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun proje ve proje sahipleri yarışmadan çıkarılacaktır.

Projelerin değerlendirmeleri Üniversite Öğretim Üyeleri tarafından yapılacaktır.
INEPO Proje Kriterleri

Proje, en fazla iki (2) öğrenci ve 1 Danışman Öğretmen ile hazırlanabilir. ( Bir öğrenci iki ayrı projeyle yarışmaya katılamaz. )

Gönderilecek olan projelerin tüm aşamaları Uluslararası bilimsel çalışma kurallarına uymak zorunda olup, sorumluluğu proje sahiplerine aittir.

Jürinin, projenin geniş raporunu ve özetini incelemesi sonucu, ön elemeden geçen projelerden yarışma için sergilenecek olanlar, 26 Mart 2011’de   www.inepo.com adresinden duyurulacaktır.

Kırtasiye malzemelerinin temini ve panoda sergilenecek olan dokümanların hazırlanması yarışmacıların yükümlüğündedir.

Sergilenecek olan projeler “Jüri” tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir. Öğrenciler, jürinin sorduğu sorulara cevap vererek projelerini savunacaklardır.

Öğrenciler yaptıkları çalışmaları proje başlangıcından itibaren defter şeklinde zaman  belirterek kaydetmeli ve bu Proje Defterini jüri üyelerine gösterebilmelidir.

Başvuran projeler 2009 yılından daha öncesinde hazırlanmış olmamalıdır.

‘Online’ başvurularda bilgi eksikliği olan projeler kabul edilmeyecektir.
Çevre ve Görsel sanatlar Kategorisi

Bu kategoriye tüm İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri Çevre Konulu Afiş,  Şiir, Kısa film, Şarkı(Klip), Animasyon  ve Sunum ile katılabilecektir.

Afiş dışında gönderilecek materyal, çevre içerikli görselle zenginleştirilerek hazırlanmalı ve 5 dakikayı geçmeyecek şekilde ‘‘.wmv’’, ‘‘.ppt’’ ve ‘‘.swf’’ formatında olmalıdır.

Afiş hazırlayan yarışmacılar çalışmalarını ‘‘jpg, png, gif, bmp’’ olarak gönderebileceklerdir. Afişler 1772*2481 pixels veya 25*35 cm boyutlarında olmalıdır.

Başvuruda yukarıda belirtilen formatlar dışında gönderilen içerik kabul edilmeyecektir.

Çalışmalar Çevre problemlerine yaklaşım  ve görsellik yönüyle seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

Bu kategoriye katılan çalışmalar özgün ve öğrencilerin kendi çalışmaları olmalıdır. Özgün olmadığı tespit edilen çalışmalar hangi aşamada olursa olsun yarışmadan çıkarılacaktır.

Çalışmaların içeriğinde herhangi bir kurum, kuruluş veya kişiyi küçük düşürücü, yargılayıcı bir görsel öge veya ifade bulunmamalıdır.

Çevre ve Görsel Sanatlar kategorisine son başvuru tarihi 18 Şubat 2011’dur.

Yarışmanın sonuçları 26 Mart 2011 tarihinde duyurulacak ve kazanan katılımcıların 10 Nisan 2011 tarihinde yapılacak ödül töreninde hazır bulunmaları istenecektir.

Yarışma sonunda birinci olan projeye 750 TL , ikinci olan projeye 500 TL ve üçüncü olan projeye 250 TL. ödül verilecektir. Ödüller sadece proje başına  verilecek ayrıca öğrencilerin okullarına ve okul müdürlerine de sertifika gönderilecektir.
Çevre İstanbul Kategorisi

Bu kategoriye tüm İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabilecektir.

Konu seçimi İstanbul’un çevresel sorunları odaklı olmalıdır. Yapılan çalışmalar araştırma projeleri kapsamı dışında, sorunlara yeni yaklaşımlar veya yeni bir fikir şeklinde olmalıdır.

Müracaatlar 03 Ocak 2011 tarihinde başlayacak ve  18 Şubat 2011 Cuma günü 17:00’ e kadar yapılabilecektir.

Jürinin incelemesi sonucu ön elemeden geçen projelerden yarışma için sergilenecek olanlar, 26 Mart 2011’de   www.inepo.com adresinden duyurulacaktır.

Yarışma sergisi 09 – 10 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.
Ödüller

Birinci (Altın Madalya) 750 TL.
İkinci ( Gümüş Madalya) 500 TL.
Üçüncü (Bronz Madalya) 250 TL.

Derece   alan   okula  ve   okul   müdürüne  sertifika   gönderilecektir.

Çalışmaları yönüyle orijinal olan projelere de “Jüri Özel Ödülleri”  ayrıca katılımcıların tamamına “Çevre Sertifikası” verilecektir.

Yarışmada altın madalya alan öğrenciler ( 13 yaş ve üzeri )  18 – 21 Mayıs 2011 tarihleri arasında  yapılacak olan 19. INEPO Uluslararası Çevre Proje Yarışması’na katılmaya hak kazanacaklardır.

Jüri üyelerinin değerlendirmelerine göre belirlenen proje  08 – 13 Mayıs 2011 tarihlerinde Los Angeles, California, ABD ‘de yapılacak olan Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Intel-ISEF’e seçilecektir. Gidecek olan projelerin masrafları proje sahibine aittir.