10. Uluslararası Lise Öğrencileri Arası Fen Bilimleri Proje Yarışması INSPO

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Arası Fen Bilimleri Proje Yarışması

10. Uluslararası Fen Bilimleri Proje Yarışması
Yarışmaya, lise ve dengi okulların 9. 10. 11. ve 12. sınıf (Lise) öğrencileri katılabilir.

Özel Okyanus Fen ve Proje Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik 10. Uluslararası Fen Bilimleri Proje Yarışması düzenlemektir.

17/04/2021-18/04/2021

INSPO Uluslararası Bilim Proje Yarışması

Çevrimiçi Yarışma Başvuru Şartları:

Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yarışmaya, lise ve dengi okulların 9. 10. 11. ve 12. sınıf (Lise) öğrencileri katılabilir.

Araştırma projeleri Çevre, Enerji, Mühendislik ve Sağlık alanlarında hazırlanacaktır.

Yarışmaya bir öğrenci yalnız bir proje ile katılabilir.

Her proje en fazla 3 öğrenci tarafından yürütülebilir.

Danışman öğretmenler birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

Proje başvuruları online olarak www.inspoturkey.com adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru sırasında katılımcı öğrencilerin ve velilerinin “açık rıza başvuru formu “nu ve “veli izin formu “nu doldurup onaylamaları ve sisteme yüklemeleri gerekmektedir. “açık rıza formu” ve “veli izin formu” yarışma sitesinde ek dokumanlar kısmında yer almaktadır.

Son başvuru tarihi 14.03.2021’dir.

Yarışma ücretsiz olarak yapılacaktır.

Proje raporu; Özet, Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı, 12 punto, 1 satır aralığı, en az 3 en fazla 20 sayfa şeklinde olmalıdır.

Öğrenciler Jüri sunumlarını hazırladıkları power point slaytlar ile anlatmalıdır.

Yarışmacılardan kaynaklanan internet vb. sıkıntılarda yarışma komitesi tarafından sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Hazırlanan projeler, seçilen çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler özgün, bilimsel içerikte olmalı, daha önce yapılmış projelerden konu ve içerik alıntısı yapılmamış olmalıdır.

Tüm projeler etik kurallara uygun olmalıdır.

Yarışma çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Finalist olarak seçilen proje yürütücüleri belirtilen tarihte ve saatte bilgisayar karşısında açık kamera önünde jüri üyelerine canlı olarak sunumlarını yapmak zorundadır. Belirtilen saatte yarışmaya katılmayanların ve açık olmayan kamera ile sunum yapanların projeleri kabul edilmeyecektir.

Çevre, Enerji, Mühendislik ve Sağlık alanlarında başvuran projelerin ön elemeleri ve final değerlendirmeleri seçici kurul tarafından gerçekleştirilecektir. Seçici kurulun, başvuran projelerde proje alanı değiştirme ve buna göre değerlendirme yapma hakkı vardır

Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin bu yarışmalara katılım zorunluluğu yoktur. Ulaşım ve konaklama gibi masraflar kazanılan yurtdışı yarışma tarafından belirlenir.

Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.

10. INSPO yarışmasının tüm hakları Okyanus Kolejlerine aittir ve Milli Eğitim Bakanlığı’ ndan gerekli izinleri alarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuran projelerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. 10. INSPO yarışmasını düzenleyen Okyanus Eğitim Kurumları, çevrim içi düzenlenecek yarışma ortamında, engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirleri sağlamakla sorumludur.

INSPO yarışmasının hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmaz, üçüncü kişilere verilemez ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resmen silinir.

Yarışma sonuçları finalistlere elektronik ortamda gönderilecek ve www.inspoturkey.com adresinden duyurulacaktır.

Juri Değerlendirme Kriterleri
Proje fikri özgün ve yaratıcı özelliktedir
Proje konusu güncel ve orijinal olup dikkat çekici ve gerçekleştirilebilir özelliktedir
Düşüncenin oluşum sürecinde öğrencilerin katkısı – Takım çalışması (Uyum) vardır
Proje toplumsal bir soruna çözüm getirebilecek ve ekonomik bir yarar sağlayabilecek niteliktedir
Öğrencilerin projenin hazırlanma sürecindeki ayrıntılara hakimiyeti vardır
Kullanılan bilimsel yöntemler amaçlara ulaşmaya çok uygundur
Proje çalışmasının deneysel/kuramsal tutarlılığı yüksektir
Projede yeterli sayıda kontrollü deney yapılmış olup veriler tablo ve grafik gibi bilimsel unsurlarla iyi ifade edilmiştir
Proje sunumunda konuyu özümseme ve ifade hakimiyeti vardır
Projede hedeflenen sonuçlar elde edilmiş ve açıkça ortaya konmuştur
Proje sunumunda; ses, video, metin, animasyon, simülasyon, resim vb. araç gereçler yeterli sayıda ve amacına uygun kullanılmıştır
Projede kaynaklar bilimsel referanslı olup yapılan kaynak taramasından yeterince faydalanılmıştır