1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ

Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın korunması, enerji verimliliği ve tasarrufunun sağlanması, atık miktarının azaltılarak ekonominin iyileştirilmesi amacıyla 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde 2-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu çerçevede oluşturulan kongre konu başlıkları aşağıdaki gibi olup kabul edilen bildirilerden seçilen belirli sayıdaki çalışmalar www.teknolojikarastirmalar.com web sayfasında yer alan Makine Teknolojileri, Gıda Teknolojileri, Yapı Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Taşıt Teknolojileri isimli dergilerde basılacaktır. Çeşitli atıkların geri kazanımına yönelik son teknik gelişmeler, bilimsel araştırma sonuçları ve atık-çevre-enerji-ekonomi çerçevesindeki en yeni gelişmelerin sunulacağı 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ’nde 2-4 Mayıs 2012 tarihlerinde görüşmek dileğiyle.

 Kongre Düzenleme Kurulu

◦Tekstilde geri kazanım uygulamaları
◦Enerjinin geri kazanımı
◦Atık gaz ve sıvılardan ısı geri kazanımı
◦Elektrik-Elektronik atıkların geri kazanımı
◦Katı atıkların kazanımı ve atıkların değerlendirilmesi
◦Atıkların çevresel etkileri ve çevresel etkilerin iyileştirilmesi ile çevre yönetimi
◦Geri kazanımın ekonomik ve sosyal katkıları ile yasal düzenlemeler
◦Yapı malzemelerinin geri kazanımı
◦Nükleer atıkların geri kazanımı
◦Atık suların geri kazanımı
◦Tıbbi atıkların geri kazanımı
◦Geri kazanımda biyolojik yöntemler
◦Bitkisel ve hayvansal atıkların geri kazanımı
◦Evsel katı atıkların geri kazanımı
◦PET ve PVC atıkların geri kazanımı
◦Tehlikeli atıkların kontrolü
◦Atık madde işleme ve dönüştürme
◦Emülsiyon (boryağı) geri kazanımı
◦Pillerin geri kazanımı
◦Atık toplama yöntemleri ve atıkların depolanması
◦Geri kazanımda çağdaş yaklaşımlar
◦Polimer kompozitlerin geri kazanımı
◦Geri kazanım ve geri dönüşüm teknolojileri
◦Otomotiv sektöründe geri kazanım

Kongre Takvimi
Özet Gönderme Son Tarih 14 Ekim 2011
Özet Kabul Bildirimi 25 Ekim 2011
Tam Metin Gönderme Son Tarih 25 Kasım 2011
Tam Metin Kabul Bildirimi 7 Şubat 2012
Kongre Programının Açıklanması 3 Nisan 2012

İletişim Adresi
Uşak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

1 Eylül Kampüsü

UŞAK
 

Telefon

0276 221 21 36
Faks

0276 221 21 37
E-posta

[email protected]