1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi

Saygıdeğer meslektaşlarımız ve bitki bilimine gönül vermiş dostlarımız,

Bilindiği gibi, Ulusal Botanik Kongresi’nin düzenlenmesi fikri tam 10 sene önce Botanikçilerin arasında yeşermeye başlamıştı. Ancak, o zamanlar yapılan nabız yoklamalarına göre, Botanik Kongresi’nin Ulusal Biyoloji Kongrelerinin düzenlenmesine sekte vuracağı gibi bir düşünce ağırlık kazanmıştı. Bu nedenle Ulusal Botanik Kongresi düşüncesi ulusal boyutta uygulamaya konulamamıştı. Yıllar geçtikçe Ulusal Biyoloji Kongrelerine memnun edici şekilde katılan bilim insanlarımızın sayısı artarken, organizasyon aksamaları, maliyet artışları ve bilimsel değerlerin gittikçe zayıflaması vs. gibi olumsuzlukların ortaya çıktığı hepimiz tarafından gözlenmektedir. Ayrıca, bizler için çok önem taşıyan, geleceğimizin devamı olacak genç botanikçilerimizin veya bitki bilimcilerimizin (özellikle üniversite dışı lisansüstü öğrencilerimiz ve araştırma görevlilerimizin) bu gibi toplantılara istenen sayıda katılımlarının azaldığı ve isteksizliği gözlenmiştir. Bir zamanlar, bizlerin de yaşadığı ve halende yaşamakta olduğumuz gibi, araştırma alanlarımızda ulusal ve uluslararası haklı bilimsel saygınlığa sahip bilim insanlarını görme, tanıma ve görüşlerini alma fırsatını yakalama isteği, benzeri böyle toplantılara genç bilim insanlarımızın da katılma arzularının en başında geldiğini unutmamamız gerekmektedir. Günümüzün ağır ekonomik şartları altında zorlanan bilim insanlarımızın, Biyoloji Kongresi gibi devasa boyuttaki toplantılara katılmaları zaman, ikamet ve maliyet açısından zorluklarla karşılaşmamıza neden olmaktadır. Çok-disiplinli olan ve gittikçe diğer bilimsel disiplinlerle birlikte yeni yeni disiplinlerin ortaya çıkması, Biyoloji Kongrelerinin, maalesef, bölünerek alt disiplinlerle sınırlandırılmış toplantıların düzenlenmesine yol açmıştır ve açmaktadır. Nitekim bu gibi benzer toplantıların geçtiğimiz son 15 sene içerisinde daha da artarak düzenlendiği görülmektedir. Diğer bir neden ise, Ulusal Biyoloji Kongreleri gibi çok-disiplinli toplantıların küçük ölçekli üniversitelerimizde ve şehirlerimizde düzenlenmesinin bazı zorluklara neden olduğu kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
En son Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 22. Ulusal Biyoloji Kongresi’nde “Flora Araştırmaları Derneğimizin” girişimiyle Botanikçilerimizin büyük bir çoğunluğunun katıldığı resmi bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Ulusal Botanik Kongrelerinin bundan böyle, her ne kadar Ulusal Biyoloji Kongrelerinin kapsamında da devam etmesi geleneğine zarar verilmeden, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Zooloji, Genetik, Fizyoloji, Biyokimya, Mikoloji, Mikrobiyoloji ve diğer alanlarda uygulandığı gibi, ayrı olarak düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karardan sonra yine aynı toplantıda, 3B (Bolu Botanik Bir) sloganıyla, ilk olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından bu toplantının düzenlenmesi isteğine de sıcak bakılmıştır. Türkiye Flora Derneği ile yapılan görüşmeler sonunda Kongre adının “1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi (UBBK1-2015)” şeklinde olması ağırlık kazanmıştır.
Her ne kadar, kongrenin kapsamı olarak Bitki Biyolojisi belirtilmişse de, kongrede ana biyolojik konuların içerisine bitkiler âleminin dışındaki (hayvanlar, bakteriler ve arkeler hariç) diğer gruplara ait araştırmaların da dâhil edilmesi benimsenmiştir. Çünkü değinilen gruplardaki organizmaların temel alındığı bağımsız kongrelerin, Ülkemizde bu alanlardaki çalışmaların henüz az sayıda olması nedeniyle, günümüzde düzenlenmesinin zor olduğu düşünülmüştür.
Türkiye Flora Araştırma Derneği’nin yönetimi ve A. İ. B. Ü. yetkilileri arasında yapılan görüşmeler ve yazışmalar sonucunda Ulusal Kongre’nin 2-4 Eylül 2015 tarihleri arasında birçok doğa güzelliklerine, Köroğlu gibi kahramanlık öykülerine ve Şair Dertlilere ev sahipliği yapan Bolu ilimizde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kongrenin son günü arzu eden katılımcıların “Yedi Göller Milli Parkımızdaki eşsiz doğa güzelliklerini ve renk cümbüşünü görmeleri in bir gezi düzenlenecektir. Böylece, Türkiye’mizin ve dünyamızın tanıdığı büyük hayırsever Merhum İzzet Baysal’ın kurduğu bir üniversitede çok anlamlı bir kongrenin birincisi olacak şekilde başlatılması bizler, öğrencilerimiz ve Bolulularca bir kıvanç ve gurur kaynağı olmuştur.
Değerli bilim insanları ve heveskârlar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Türkiye Florası Araştırma Derneği adına sizleri 2-4 Eylül 2015 tarihleri arasında doğal güzelliklerin ve değerlerin iç içe olduğu Bolumuzda düzenleyeceğimiz. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi’nde (UBBK1-2015) misafir etmek için sizleri davet ederken, hepinize çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Bolu’da buluşmak üzere…

Prof. Dr. M. Tekin BABAÇ                                                       Prof. Dr. Zeki AYTAÇ

A.İ. B. Ü. Biyoloji Bölümü                                           Flora Araştırmaları Derneği Başkanı

 

 

 

KONGRE TAKVİMİ
DUYURU
12 KASIM 2014
(Pazartesi)
DUYURU
05 OCAK 2015
(Pazartesi)
ERKEN KAYIT ve ÖZET GÖNDERİMİ 02 ŞUBAT 2015
(Pazartesi)
DUYURU
01 NİSAN 2015(Çarşamba)
ÖZET GÖNDERİMİNİN SONA ERMESİ 30 NİSAN 2015(Perşembe)
KABUL YAZILARININ GÖNDERİLMEYE BAŞLANMASI 01 TEMMUZ 2015(Çarşamba)
ERKEN KAYIT İÇİN SON TARİH 17 TEMMUZ 2015(CUMA)
ÜNİVERSİTE KONUKEVİ VE ÜNİVERSİTE YURTLARINA BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2015 AÇILIŞ VE AÇILIŞ KOKTEYLİ 02 EYLÜL 2015(Çarşamba)
KAPANIŞ VE GALA YEMEĞİ 03 EYLÜL 2015(Perşembe)
YEDİGÖLLER GEZİSİ 04 EYLÜL 2015(Cuma)

 

İLETİŞİM
1.Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
14280 Gölköy
BOLU
E-posta: ubbk2015@gmail.com
ubbk2015@ibu.edu.tr

Kongre resmi web sayfası:
ubbk.ibu.edu.tr