Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce 2011 yılı “Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri” proje başvuruları kabul edilecektir.

“Z.K.Ü. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı’nın 13/01/2011 tarih ve 2011/01 nolu komisyon toplantısında” aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 

2011 yılında Bilimsel Araştırma Proje Tekliflerinden, Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Proje Başvurularının Değerlendirilmesi,

  

1- 2011 yılı proje başvurularının 01/02/2011-28/02/2011 tarihleri arasında yapılmasına, her proje başvurusunun 4 takım halinde (her bir nüsha ayrı şeffaf kılıf içinde) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine ulaşacak şekilde Proje Başvuru Formları (ZKÜ İnternet sayfasından ulaşılabilir) (Üniversitemiz web-sayfasındaki akım şemasında gösterilen yöntem izlenerek) ile yapılmasına,

2- 2011 yılında kabul edilecek Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projelerine sağlanacak olan maddi destek, Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin gelirlerinin sınırlı olması nedeni ile, verilecek olan desteğin sadece 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarında (kırtasiye ve büro malzemesi alımları, Özel Malzeme Alımları ( Laboratuar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları) (Miktarı, özellikleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.), 03.3 Yolluk giderlerinden sadece yurtiçi (proje ile ilgili örnek alımı v.s. gibi) yolluk giderleri, 03.5 Hizmet alımları (Müşavir Firma ve Kişilere ödeme (Analiz Yaptırılması), 03.7 Makine-Teçhizat Alımları için kullanılabilmesine,

3- Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi başvurularında, tez öğrencisinin açık olarak belirtilmesi; projede öğrenci harici araştırmacı yazılmaması, öğrencinin ve tez konusunun Enstitüden alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belgelenmesi,

4- Daha önce desteklenmesine karar verilen projelerin, ara rapor veya nihai raporunu zamanında Komisyon Başkanlığına vermeyen proje yürütücülerinin önerdikleri projelerin değerlendirmeye alınmaması,

5- Önceki dönemlerde proje desteği almış olanların, projeleriyle ilgili yaptıkları yayın veya yayınların birer kopyasının yeni proje önerisine eklenmesi,

6- ZKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 23/01/2003 tarihli toplantıda alınan  3 nolu kararı uyarınca; Bilimsel Araştırma Projelerinin değerlendirilmesinde, Üniversitemiz dışında görev yapan uzman görüşü için yapılacak başvurularda kargo ücretlerinin (Gidiş-Dönüş) karşılanması amacıyla oluşturulan fon hesabı uygulamasının sürdürülmesi, 2011 yılında da projeler için bu miktarın yine 35,00.-TL olarak belirlenmesi ve proje yöneticilerince bu miktarın banka hesabına yatırılarak (ZKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Akbank Zonguldak Şubesi TR41 0004 6002 0388 8000 1174 86 nolu hesap), dekontun Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne iletilmesine,

7- 2011 yılı projelerinde destek verilmeyecek talepler;

  • Her türlü yurtdışı yolluğu karşılanmayacaktır.
  • Kitap, dergi alımları, posta, kargo, haberleşme masrafları, literatür tarama yollukları vs. karşılanmayacaktır.

Proje başvuruları yukarıda alınan kararlar dikkate alınarak yapılacaktır.

Proje başvurularının nasıl yapılacağı ve projelerin nasıl yürütülüp sonuçlandırılacağı  (www.karaelmas.edu.tr adresinde Bilimsel Araştırma Projesi sayfasından veya eklerden erişilebilir) internet sayfamızda bildirilmiştir.

Bilimsel Araştırma Proje Sayfası’na gitmek için tıklayınız.