Yurtdışı Vatandaşlar Bursları

YURTDIŞI VATANDAŞLAR TEZ ARAŞTIRMA BURSU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla bu yıl uygun görülen yüksek lisans ve doktora tezleri desteklenecektir.
Sözkonusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısını, niteliğini; toplumumuzun bulundukları ülkelerdeki akademik başarılarını arttırmak hedeflenmektedir.

Burs Kapsamı
Yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar bu burs kapsamındadırlar.​

Tez Araştırma Konuları
Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları
Uluslararası İlişkiler ve Hukuk
Göç Araştırmaları
Ayrımcılık ve Hak İhlalleri
Dini Haklar, Dini Eğitim
Avrupa ve İslam
Medya ve Kültürel Çalışmalar
Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları
alanlarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan/yapılacak olan tez araştırmaları değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurabilen Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Suudi Arabistan, Rusya ülkelerinden birinde yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı adaylar başvurabilir.

Burs Miktarı ve Süresi
Burslar 12 aya kadar verilebilir.

Burs Programı Yüksek Lisans Doktora
Tez Araştırma Bursu 500 Avro 750 Avro