Yunus Emre sözlüğü afiş tasarımı

Yunus Emre
Yunus Emre

Yunus Emre Sözlüğü afişi, Yunus Emre’nin şiirlerinde yer alan kelimelerin zenginliğini ve önemini vurgulamalıdır. Afiş, aşağıdaki unsurları içermelidir:

 • Görsel: Afiş, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen kavramları veya motifleri yansıtan bir görsel içermelidir. Örneğin, bir çiçek, bir kuş, bir ağaç, bir gönül, bir aşk, bir sevgi gibi kavramları veya motifleri yansıtan bir görsel kullanılabilir.
 • Yazı: Afiş, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen kelimelerden oluşan anlamlı bir cümle içermelidir. Cümle, Yunus Emre’nin şiirlerindeki temel mesajları yansıtmalıdır. Örneğin, “Gönül aşk ile sevgiyi bulduğunda dünya cennet olur.” veya “Sevgi, gönüllerin birleştiği yerdir.” gibi bir cümle kullanılabilir.
 • Slogan: Afiş, Yunus Emre Sözlüğü’nün amacını yansıtan bir slogan içerebilir. Örneğin, “Yunus Emre Sözlüğü, Türkçenin zenginliğini keşfet!” veya “Yunus Emre Sözlüğü, gönülleri birleştiren bir köprü!” gibi bir slogan kullanılabilir.

Afiş, dikkat çekici ve akılda kalıcı olmalıdır. Basit ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Renk ve şekil kullanımıyla görsel açıdan zenginleştirilebilir.

Tasavvuf Şairi Yunus Emre’nin Hayatı ve Eserleri

Yunus Emre

İşte Yunus Emre Sözlüğü afişi için bazı örnek cümleler:

 • Gönül aşk ile sevgiyi bulduğunda dünya cennet olur.
 • Sevgi, gönüllerin birleştiği yerdir.
 • Aşk, insanı insan yapan duygudur.
 • Saygı, toplumsal barışın temelini oluşturur.
 • Toplum, sevgi ve saygı üzerine kurulur.

Bu cümleler, Yunus Emre’nin şiirlerinde yer alan temel kavramları ve mesajları yansıtmaktadır. Afiş tasarımında bu cümlelerden yola çıkılabilir.

Yunus Emre Sözlüğü afişi, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen kelimelerin anlamını, kullanımını ve tarihsel gelişimini tanıtmayı amaçlayan bir görsel iletişim aracıdır. Bu nedenle, afiş şu unsurları içermelidir:

 • Açık ve anlaşılır bir cümle: Afişte yer alan cümle, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen kelimelerin anlamını ve kullanımını açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmelidir. Cümle, mümkün olduğunca kısa ve öz olmalıdır.
 • Görsel unsurlar: Afiş, görsel unsurlarla desteklenmelidir. Bu unsurlar, afişe estetik bir değer katmakla birlikte, kelimelerin anlamını ve kullanımını daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Görsel unsurlar, afişle uyumlu ve dikkat çekici olmalıdır.
 • Logo veya etiket: Afişte, Yunus Emre Sözlüğü’nün logo veya etiketi yer almalıdır. Bu, afişi Yunus Emre Sözlüğü ile ilişkilendirir ve dikkat çeker.

Yunus Emre Sözlüğü afişi, aşağıdaki gibi bir tasarıma sahip olabilir:

Cümle: Gönül aşk ile sevgiyi bulduğunda dünya cennet olur.

Görsel unsurlar: Afişte, kalp, gül ve kuş gibi sevgi ve aşkı çağrıştıran görsel unsurlar yer alabilir.

Logo veya etiket: Afişte, Yunus Emre Sözlüğü’nün logo veya etiketi yer alabilir.

Bu tasarım, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen “gönül”, “aşk” ve “sevgi” kelimelerinin anlamını ve önemini vurgulamaktadır. Afiş, görsel unsurlarla desteklenerek daha etkili bir hale getirilmiştir. Logo veya etiket, afişi Yunus Emre Sözlüğü ile ilişkilendirerek dikkat çekmektedir.

Tabii ki, Yunus Emre Sözlüğü afişinin tasarımı, afişi hazırlayan kişinin hayal gücüne ve yaratıcılığına bağlıdır. Ancak, afişte yer alan unsurların, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen kelimelerin anlamını ve önemini vurgulaması önemlidir.

Yunus Emre Sözlüğü afişi, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen kelimelerin anlamını, kökenini ve kullanım alanlarını tanıtmayı amaçlayan bir afiştir. Afiş, Yunus Emre’nin şiirlerinin zenginliğini ve derinliğini yansıtmalıdır.

Afiş, aşağıdaki unsurları içermelidir:

 • Afiş başlığı: Afiş başlığı, afişi özetleyen ve dikkat çekmesini sağlayan bir başlık olmalıdır. Başlık, Yunus Emre’nin adını ve sözlük kavramını içermelidir. Örneğin, “Yunus Emre Sözlüğü: Dilimizin Zenginliği” veya “Yunus Emre’nin Kelimeleri: Sevgi, Dostluk ve Hoşgörü” gibi başlıklar kullanılabilir.
 • Afiş cümlesi: Afiş cümlesi, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen kelimelerden oluşan ve anlamlı bir mesaj veren bir cümle olmalıdır. Cümle, afiş başlığını desteklemelidir. Örneğin, “Gönül aşk ile sevgiyi bulduğunda dünya cennet olur.” veya “Dostluk, sevgi ve hoşgörü ile dünya daha güzel bir yer olur.” gibi cümleler kullanılabilir.
 • Afiş görseli: Afiş görseli, Yunus Emre’nin şiirlerinin temalarını ve mesajlarını yansıtan bir görsel olmalıdır. Görsel, afiş cümlesini desteklemelidir. Örneğin, bir çiçek, bir kuş veya bir insan figürü gibi görseller kullanılabilir.
 • Afiş yazısı: Afiş yazısı, afiş cümlesini ve afiş görselini destekleyen ve afişi daha anlaşılır kılan yazılardır. Yazıda, Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen kelimelerin anlamları, kökenleri ve kullanım alanları açıklanabilir.

Afiş, aşağıdaki renkleri ve tasarım unsurlarını içerebilir:

 • Renk: Afiş, Yunus Emre’nin şiirlerinin temalarını ve mesajlarını yansıtan renkleri içermelidir. Örneğin, yeşil, mavi ve beyaz gibi renkler kullanılabilir.
 • Tasarım unsurları: Afiş, Yunus Emre’nin şiirlerinin sadeliğini ve yalınlığını yansıtan tasarım unsurları içermelidir. Örneğin, çizgiler, geometrik şekiller veya basit resimler kullanılabilir.

Afiş, aşağıdaki ölçülerde tasarlanabilir:

 • Boyut: Afiş, genellikle 50×70 cm veya 70×100 cm gibi boyutlarda tasarlanır.
 • Yön: Afiş, genellikle dikey olarak tasarlanır.

Yunus Emre Sözlüğü afişi, Yunus Emre’nin şiirlerinin zenginliğini ve derinliğini tanıtmak için etkili bir araç olabilir. Afiş, doğru tasarlanırsa, insanların Yunus Emre’nin şiirlerini daha iyi anlamalarına ve sevmelerine yardımcı olabilir.

İşte Yunus Emre Sözlüğü afişi için bazı örnek cümleler:

 • Gönül aşk ile sevgiyi bulduğunda dünya cennet olur.
 • Dostluk, sevgi ve hoşgörü ile dünya daha güzel bir yer olur.
 • Edep, insanın en güzel süsüdür.
 • İlim, insanı aydınlatır.
 • Sevgi, her kapıyı açar.

Bu cümleler, Yunus Emre‘nin şiirlerinde önemli bir yere sahip olan kavramları yansıtmaktadır. Bu kavramlar, afiş aracılığıyla insanlara daha iyi aktarılabilir.