Ytong Mimari Fikir Projesi

Türk Ytong Sanayi A.Ş. 50 yıldır önemli bir yapı gereci olan “Ytong”u üreterek yapı sektörüne katkıda bulunmaktadır. Türk Ytong Sanayi A.Ş., 50’nci kuruluş yılı kutlama programı çerçevesinde bir “Mimari Fikir Projesi” yarışması açarak, mimarlığın düşünce ve tasarım alanına katkıda bulunmayı, mimarlığı ve güzel sanatları desteklemeyi amaçlamaktadır. Yarışma, Türk YTONG Sanayi A.Ş. tarafından TMMOB Mimarlar Odası’nın “Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği”ne uygun olarak serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir “Mimari Fikir Projesi” yarışmasıdır.

Yarışmanın konusu; İstanbul’da semt ölçeğinde inşa edilmesi düşünülen bir “Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi”dir. Bu konuda mimari fikirlerin ve tasarımların elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi, İstanbul kentinin önemli sorunlarından birisi kentin büyük miktarda göç alması ve buna bağlı olarak nüfusun hızlı artışıdır. Kente göçenlerin kısa sürede kent yaşamına uyum sağlayamamaları, kent yaşamında birbiri ile entegre olamayan farklı sosyal ve kültürel katmaların ortaya çıkmasına ve kentsel ölçekte yaşanan yabancılaşmaya yol açmıştır. Sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla, birlikte yaşamaya, öğrenmeye, üretmeye ve paylaşmaya olanak verecek “Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi” birimlerinin yararlı bir işlev üstlenebileceği düşüncesinden yola çıkılmıştır.

Jüri:
Danışman Jüri Üyeleri:
Dr. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Nükhet Demiren Türk Ytong Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan V. ve Mur. Üye
Dr. Doğan Hasol YEM Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Deniz İncedayı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Y.K. Başkanı
Yaşar Marulyalı Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Şahinler MSGSÜ, Emekli Öğretim Üyesi

Asıl Jüri Üyeleri:
Dr. Doğan Tekeli Jüri Başkanı, Y. Müh. Mimar İTÜ
Acar Avunduk Y. Mimar ve G.S.A
Cengiz Bektaş Y. Müh.Mimar – THS-MÜNCHEN
Burak Boysan Mimar – İTÜ
Ersen Gürsel Y. Mimar – G.S.A.
Dr. Neriman Şahin Güçhan Y. Mimar – ODTÜ
Dr. Gül Köksal Y. Mimar – YTÜ

Yedek Jüri Üyeleri:
Tolga Öztoprak İnş. Müh.– İTÜ
M. Tolga Akbulut Y. Mimar – İTÜ
Dr. Burcu Selcen Coşkun Y. Mimar – MSÜ
Eser Yağcı Y. Mimar – Yeditepe Üni.

Raportörler:
Serhat Başdoğan Mimar, YTÜ
Gökben Güven Özçiçek Y. Mimar, YTÜ

Ödüller:
Birinci Ödül : 35.000TL
İkinci Ödül : 25.000 TL
Üçüncü Ödül : 20.000 TL
Mansiyonlar (3 adet) : 10.000 TL

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın ilanı 04 Nisan 2013, Perşembe
Sorular için son gün 29 Nisan 2013, Pazartesi
Yanıtların yayımlanması 06 Mayıs 2013, Pazartesi
Teslim günü 17 Haziran 2013, Pazartesi
JürininToplanması 27 Haziran 2013, Perşembe
Sonuçların Açıklanması 08 Temmuz 2013, Pazartesi
Sergileme 02-11 Eylül 2013
Kollokyum 11 Eylül 2013, Çarşamba, Saat:16.00
Ödül töreni 13 Eylül 2013, Cuma

Raportörlük Adresi :
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy, Kemankeş Caddesi No. 31- Beyoğlu 34425 İstanbul e-posta: ytongyarisma@mimarist.org

Yarışmacılara Verilecekler:
Yarışma şartnamesi ve ekleri www.ytong.com.tr/yarisma adresinden indirilebilecektir.