YÖK’ten, Görevde Yükselmede Mağduriyetin Önlenmesini İstedik

Eğitim-Bir-Sen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin yürürlük tarihinden önce duyurusu yapılmış, başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavlarının ve tamamlanmış sınavlar sonrası asil ve yedek adayların atamalarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in geçici 9. maddesine istinaden, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirileceği yönünde genel bir yazının tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilmesi konusunda gereğinin yapılmasını istedi.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen yazıda, “Ancak yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla duyurusu, başvurusu ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavları ile tamamlanmış sınavlar sonrası asil ve yedek adayların atamaları konusunda, üniversitelerden kurumunuza gelen görüş taleplerinin, yukarıda mezkûr ‘Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan eski yönetmelik hükümlerince işlem yapılamayacağı’ şeklinde cevaplandığı, dolayısıyla duyurudan atamaya kadar tüm sürecin sona erdirilerek, cari yönetmelik hükümlerine göre yeniden yürütülmesi zorunluluğuna kapı aralandığı müşahede edilmiştir. 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde, yönetmeliğin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavları hakkında bir hüküm yer almasa da bu yönetmeliğin dayanağı olan (31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2014/4957 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 15’inci maddesiyle) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’e eklenen geçici 9. Maddede, ‘görevde yükselme sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir’ hükmü yer almaktadır” denildi.

YÖK’e gönderilen yazıda, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin yürürlük tarihinden önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavlarının ve tamamlanmış sınavlar sonrası asil ve yedek adayların atamalarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in geçici 9. maddesine istinaden, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirileceği yönünde genel bir yazının tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilmesi talebinde bulunuldu.
– See more at: