Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması

Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması

II. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ
YEREL YÖNETİMLER ARASI EN İYİ UYGULAMA YARIŞMASI
İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

1) YARIŞMANIN ADI
Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması

2) DÜZENLEYİCİ BİRİM
Yarışma II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kapsamında
gerçekleştirilecektir. Kongre Düzenleme Kurulu Yarışmanın düzenleyici
birimidir.

3) YARIŞMANIN AMACI
“Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması”, “Şehir, Çevre ve
Sağlık” alanında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Yerel
Yönetimler tarafından hayata geçirilen uygulama projelerinin
değerlendirilmesini ve bilgi/deneyim paylaşımının yaygınlaştırılmasını
hedeflemektedir.

4) YARIŞMANIN KAPSAMI
“Şehir, Çevre ve Sağlıkta” işbirliği teması ile yola çıkan Kongrede şehir,
çevre ve sağlık konularında gerçekleştirilen sunumlar ve tartışmalar sonucunda;
sağlıklı ve sürdürülebilir kentler yaratmak için akademisyenlerin, yerel
yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, merkezi idare kuruluşlarının,
vatandaşların ortak bir yaklaşımla hareket etmesi ve sağlıklı çevrede yaşama
hakkı konusunda farklı disiplinlerin ortak bir anlayışa ulaşması gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Kongrede Şehir, çevre ve sağlık alanında işbirliğinin zorunlu olduğu ve
bu İşbirliğinin temelini de yerel yönetimlerin kurması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu çerçevede, Yerel Yönetimler tarafından planlanan ve uygulanan
projelerin tüm mahalli idarelerce paylaşılmasını hedefleyen “en iyi uygulama
yarışması”; dört farklı kategoride en iyi uygulamaları değerlendirmeyi
hedeflemektedir.
Yerel Yönetimlerce , “En İyi Uygulama Yarışması” için sunulan projeler;
şehir çevre ve sağlık üçgenindeki işbirliğini ve vatandaşların yaşam kalitesini ne
ölçüde güçlendirdiğine göre ele alınacaktır.
Yarışma başvuruları e-posta kanalıyla üzerinden yapılacaktır.
En iyi uygulama yarışması kapsamında dereceye giren projelerin ilgili
yerel yönetimler tarafından kongrede sunulması sağlanacaktır.

5) YARIŞMA KATEGORİLERİ
– Akıllı Kent
– Sağlıklı Çevre
– Sağlık ve Sosyal Hizmet
– Sağlıklı Şehir Planlama
– Şehir Sağlığını Ölçme
– Şehir Sağlığını Geliştirme Planları

6) BAŞVURU ŞARTLARI VE YAPILACAK İŞLEMLER
6.1. Başvuru
Başvurular yarışma başvuru formunun içinde yer alan bilgilerin
doldurularak Kongre Organizasyon Sekreteryası’na gönderilmesi ile
gerçekleştirilecektir.
Yarışma başvuruları bütün yerel yönetimlere açıktır. Yarışmaya başvuran
her yerel yönetim bir kategoride en fazla 1 proje ile yarışmaya katılabilir.
Başvurular, [email protected] adresine e posta
yoluyla yapılacaktır.
6.2-Başvuruların Teslimi İçin Son Tarih
Başvuruların yapılması için son tarih 28 Şubat 2018’dir.
6.3-Başvuru Belgesi İle Birlikte Gönderilecek Diğer Dokümanlar
Kongre web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı,
istenen belgeler ve materyaller eksiksiz olarak gönderilmelidir.
İstenen doküman ve materyaller şunlardır:
1. Uygulamayı tanıtan yazılı bilgilendirme, kısa proje yönetici özeti
2. Uygulama ile ilgili fotoğraflar en az 3 fotoğraf
3. Uygulamayı tanıtan powerpoint sunuları (gerektiğinde)
4. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgi
Başvuru hakkında bilgiler www.sehircevresaglikkongresi.com internet
adresinden ya da [email protected] adresine e posta
yoluyla başvurularak temin edilebilir. Başvuru sahipleri yarışma ile ilgili
sorularını, kongre iletişim merkezi telefon numaralarından ve e posta
adresinden ulaşacakları yetkiliye iletebilirler.
Başvuru sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla, Değerlendirme
Kurulu bir başvuru sahibinin, ortağının veya projenin uygunluğu konusunda ön
görüş beyan edemez.

7) DEĞERLENDİRME
7.1. Değerlendirme Kurulu (Jüri)
Kongre sürecinde, Üniversitelerin çevre, sağlık, kent bilimleri
alanlarından, akademinin sosyal ve sağlık bilimleri ile ilgili bölümlerinden, Yerel
Yönetimler şehir sağlığı alanındaki deneyimli yönetici ve uzmanlarından oluşan
bir değerlendirme kurulu oluşturulur.
Projeler, makul bir süre içinde oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından
incelenip, değerlendirilecektir.
7.2. Değerlendirme Kurulu’nun Çalışma Esasları
7.2.1. Değerlendirme Kurulu üyeleri, projelerin teslim edildiği tarihten
itibaren 30 gün içinde değerlendirmelerini tamamlar ve her bir proje için yüz
(100)puan üzerinden değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirme sonunda,
her bir Değerlendirme Kurulu Üyesi kendi puanını belirler ve sonucu yazılı ve
imzalı olarak Kongre Organizasyon Sekretaryasına teslim eder.
7.2.2. Kongre Organizasyon Sekretaryası Değerlendirme Kurulunca
yapılan puanlamaların ortalamasını alarak her bir kategoride dereceye giren
projeleri belirler ve Değerlendirme Kurulunun bilgisine sunarak, yazılı ve imzalı
olarak teyitlerini alır ve sonuçları kesinleştirerek, ilan edilmek üzere Düzenleme
Kurulu’na arz eder.

8) SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜLLENDİRME
Yarışma kategorilerinde, dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan
projelere; birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ve KONGRE ÖZEL ÖDÜLÜ
verilecektir.
Yarışma Sonuçları 16-20 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan II. Uluslar
arası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamındaki etkinlikte açıklanacak ve ödül
töreni aynı etkinlikte yapılacaktır.

[email protected]
[email protected]

Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

19 + 15 =