Yenişehir Bilim Şenliği

“YENİŞEHİR BİLİM ŞENLİĞİ” Projesi TÜBİTAK 4007
Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

Toplumla bilim arasında köprü kurarak insanlara bilimin eğlenceli yönünü tanıtmak ve bu sayede bilime karşı olumlu tutum geliştirme; bireyin bilime, teknolojiye ve çevreye olan ilgisini artırarak bilimsel bakış açısını kazandırma, ayrıca katılımcıları merkeze alan etkileşimler sayesinde bireyleri, yaparak ve yaşayarak öğrenen bireyler haline getirip bilimsel süreçler hakkında farkındalık oluşturma amaçlarıyla hazırlanan “Yenişehir Bilim Şenliği”, 16-17-18 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Şenliğimize ait “bilim, teknoloji ve uzay” olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir. Şenlik; katılımcıların bilimin eğlenceli dünyasını tanımalarına yardımcı olacak ve böylece bilime ve teknolojiye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamakta etkili olacaktır. Bilimin gündelik hayatla ilişkilendirilmesini şenliğimizde yaşayacak olan katılımcılarımız, her yaş grubuna hitap eden; aynı ve farklı saatlerde olacak şekilde tasarlanan çok çeşitli etkinlikler sayesinde bilimin sadece kuramsal bilgiden oluşmadığına şahitlik edeceklerdir. Her insanın doğasında var olan araştırma ve merak duygusunun artmasına katkıda bulunacak etkinliklerimizin yeni araştırmalara ve düşüncelere bir rehber olması beklenmektedir. Şenliğin katılımcıları; okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra; öğretmenler ve halk olarak belirlenmiştir.

Şenlik çerçevesinde oluşturulacak olan 20 atölye ve 2 panelde toplam 29 adet etkinlik, şenlik boyunca etkinliklerin tekrarlanması sonucunda toplamda 229 etkinlik yapılmış olunacaktır. Bu etkinliklerde toplam 2270 katılımcının aktif olarak yararlanması planlanmıştır. Etkinlikler 9.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

http://www.yenisehirbilimsenligi.org