Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Innovation Without Boundaries

İnsanoğlu sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Geçmişten günümüze binlerce icat, buluş ve yenilik taşınmıştır. Bu dönüşüme ayak uyduran ve üreterek bunun bir parçası olmayı başaran toplumlar hep ilerlemişlerdir. Tekerleğin icadından aşılara, bilgisayardan yapay zekaya birçok yenilik belli bir sürecin aşamaları ve eşikleridir. Bu icatları ve yenilikleri yapan kişilerin veya toplumların sahip olduğu özellikler gelişmeyi sağlamıştır. Merak, ilgi, hayal gücü, öğrenme ve keşfetme isteği, eleştirel bakış açısı bu özelliklerden bazılarıdır. Innovation Without Boundaries projesi bu gerçekler ışığında çalışmalar yapmayı planlamıştır. Erzincan Lisesi tarafından başlatılan bu etwinning projesi, hem ulusal hem uluslararası ortakların katkılarıyla yürütülmektedir.

Proje Ortakları

https://live.etwinning.net/projects/project/216992