Yenilikçi Girişimcilik Yarışması

Girişimcilik
Girişimcilik Yarışması

Yenilikçi Girişimcilik Yarışması ile yenilikçi girişimcilik kültürünün ve ruhunun gelişimini teşvik etmenin amaçlandığı, yarışma sayesinde girişimcilerin yenilikçi fikirlerini proje ile daha geniş kitlelere duyurma fırsatı yakalayabilecekleri vurgulandı. Yenilikçi Girişimcilik Yarışması’nın Konsept İnovasyon Ağı Projesi’nin ortakları olan Litvanya ve Bulgaristan’da da gerçekleştirileceği, böylece deneyimlerin, iyi uygulamaların paylaşılması ve ticarileşme imkanlarının bu ülkelerde de araştırılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Yenilikçi Girişimcilik Yarışması’na, AR-GE ve İnovasyon odaklı, katma değer yaratan, ileri teknoloji içeren ürün/hizmet üretmeye ve geliştirmeye yönelik, bölgeden yapılan ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak yenilikçi proje fikirleriyle başvuruların beklendiği belirtildi.

3 PROJEYE ÖDÜLLER VERİLECEK

Yarışma sonucunda ilk 3’e giren projelerden 1’er temsilcinin Litvanya’ya düzenlenecek çalışma turuna katılım sağlayacağı, ilk 3’e giren projelere ayrıca iş planı hazırlama danışmanlığı verileceği açıklandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon’un “yenilikçi ve teknolojik sürdürülebilir yatırımlar ile katma değerli ürün ve hizmet üreten bölgenin ve Türkiye’nin uluslararası rekabetine katkı sağlayan bir merkez olması” vizyonu ile hareket etmektedir.

Bu vizyondan hareketle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası;
AR-GE ve İnovasyon odaklı,
katma değer yaratan,
ileri teknoloji içeren ürün/hizmet üretmeye ve geliştirmeye yönelik
bölgeden yapılan ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak
projeler geliştirip uygulamakta ve bu yönde yapılan çalışmalara destek/katkı sağlamaktadır.

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli yapı taşlarından biri de girişimcilik faaliyetleridir. Bununla birlikte rekabetçiliğin ve rekabet avantajı sağlayabilmek için en önemli araçlardan hiç şüphesiz yenilikçilik çalışmalarıdır. Nitekim Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bölgedeki girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile;
2011 yılında Milano Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile Genç Girişimcilik Merkezi kurmuş ve bölgede girişimciliğin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi adına gerçekleştirilen faaliyetlere destek sağlanmıştır.
2019 yılında Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ile Konsept İnovasyon Ağı projesini hayata geçirmiştir. Proje ile kurumsal bilgi ve tecrübelerini kullanarak yenilikçi girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amaçlamaktadır.

https://tr.conceptinnovation.network/ui/cagri?n=1