Yenice Ormanları (Karabük) ve Yakın Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Yenice Ormanları (Karabük) ve Yakın Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

Ankara Mamak Bilim Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okullarının desteklediği ‘Üstün Yeteneklilerle Yenice Ormanları (Karabük) ve Yakın Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi’ isimli projemiz 6-12 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Hakkında
Ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve beşeri zenginlikler geçmişten bugüne ve geleceğe büyük bir potansiyel güç arz etmektedir. Hazırlamış olduğumuz doğa eğitimi projesinde Türkiye’nin korunmuş en büyük blok ormanı olan Yenice Ormanları’yla, yine ülkemizin sadece % 2’sini oluşturan üstün zekâlı ve yetenekli bireylerden BİLSEM’lerde eğitim gören 12-14 yaş arası ortaokul öğrencilerinin bir araya gelmesi planlanmıştır. Temel amaçlarımız; yaşadıkları kentlerde doğayla bağlantısı az olan, dijital dünyanın etkisinde kalan üstün yetenekli öğrencilerin disiplinler arası bir yaklaşımla doğayı tanıması, doğaya karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri, doğa ile bilim arasındaki işlevsel bağlantıyı anlamaları, doğayı korumaya yönelik problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve elde ettikleri kazanımları gittikleri ortamlarda yaygınlaştırmalarıdır.

Proje Yürütücüsü
Şenol ERTEN

Ana Sayfa