Yeni Düşler Yenilikçi Düşünceler Öğrenci Proje Yarışması 2011

Yeni Düşler Yenilikçi Düşünceler 2011 Yarışmasının amacı:

■Üniversite öğrencilerini yeni fikirler üretmeye, fikirlerini hayata geçirmeye teşvik etmek,
■Teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği desteklemek,
■Öğrencilere sistemli bir iş planlama sürecini yönetme becerisi kazandırmak,
■Yenilikçi fikirleri disiplinlerarası ekip çalışması ile ticari anlamda uygulanabilir bir işe dönüştürme konusunda öğrencilerin deneyim kazanmalarını desteklemek,
■Ödüle değer bulunan projelerin verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir işe dönüşmesine ön ayak olmak.

Yarışmacılarda Aranacak Koşullar

■Yarışmaya sadece İstanbul’daki herhangi bir üniversiteye kayıtlı öğrenciler başvurabilir( Resmi öğrenci belgesi gerekmektedir).
■Yarışmaya bölüm ve sınıf ayrımı olmaksızın, tüm lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı üniversite öğrencileri başvurabilir.
■Yarışmaya birey ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Ancak ekip halinde başvurular tavsiye edilmektedir. Proje ekipleri en fazla 4 kişiden oluşmalıdır.
■Bir birey ya da proje ekibi en fazla bir proje fikri ile yarışmaya katılabilir.

Ödül

■1 ■2 Yarışmada ön elemeyi geçen her grup 1.000TL’lik teşvik ödülüne ve “Teknoloji ve İş Geliştirme Eğitimine” katılmaya hak kazanır. Ödül tutarları proje ekibine eşit olarak dağıtılır ve söz konusu eğitim ekip üyelerinin tümüne verilir.

İkinci değerlendirmenin sonunda beş grup finale kalır.

Finalde ilk üç dereceye giren proje gruplarına iki kısımdan oluşan Elginkan Vakfı ödülleri verilir. Ödülün birinci kısmı yarışmada elde ettikleri başarının karşılığı olarak ikinci kısmı da fikirlerini hayata geçirmek üzere şirket kurmanın karşılığı olarak verilir. Şirket kurmayı tercih etmeyen grup ödülün ikinci kısmından vazgeçmiş sayılır. Buna göre finalde ilk üç sırayı alan gruplara verilecek ödül dağılımı şöyledir:

Birinci Kısım İkinci Kısım
Birincilik Ödülü 10.000 TL 15.000 TL
İkincilik Ödülü 4.000 TL 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü 2.000 TL 3.000 TL

30 Eylül 2011 Proje Önerileri nin Son Teslim Tarihi

17 Ekim 2011 Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

İş Planı Hazırlama 20-21-22-23 Ekim 2011 Eğitim: Teknoloji ve İş Geliştirme Eğitimi

25 Kasım 2011 İş Planı Son Teslim Tarihi

15 Aralık 2011 Final Öncesi Jüriye Proje Sunumlarının Yapılması

16 Aralık 2011 Finalistlerin açıklanması

Final ve Ödül 22 Aralık 2011 Final Günü ve Ödül Töreni